Imenik sodnih tolmačev


 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Jezik

dr.
Sarajlić
Anida
Ljubljana
(031) 564 483
SRBSKI
HRVAŠKI
BOSANSKI
prof.nem.in angl.jezika z literaturo

Satler
Alenka
Ljubljana
(040) 413 800
NEMŠKI
prof.nem.j.in književnosti

Schmidt Rakovič
Laura
Hoče
(041) 782 571
MADŽARSKI
NEMŠKI
prof.ang. in ital.

Sekirnik
Marjeta
Ljubljana
(041) 424 000
ANGLEŠKI
HRVAŠKI
univ.dipl.pravnik

Senčar Leljak
Breda
Bresternica
(02) 251 28 60
NEMŠKI
prof.nem. in ang.jez.

Seničar
Leon
Maribor
(040) 847 094
NEMŠKI
univ.dipl.oec.

Sevšek
Biserka
Celje
(041) 291 779
HRVAŠKI
univ.dipl.pravn.

Sevšek Majeršič
Manca
Ljubljana
(041) 781 549
HRVAŠKI


Shaqiri
Xhavit
Ljubljana
(041) 665 633
ALBANSKI

dr.
Shigemori Bučar
Chikako
Ljubljana
(01) 515 7850
JAPONSKI
univ.dipl.ekon.
mag.
Simčič
Kristina

(0034) 654 570 266
ŠPANSKI
Pošto pošiljati na: Calle Sevilla 13, 14940 Cabra (Cordoba), Španija
prof.ang.in franc.j.

Simčič
Zdenka
Ljubljana - Črnuče
(041) 615 770
ANGLEŠKI
prof.ruščine in sociol.

Simončič
Jadranka
Ljubljana
(031) 469 066
RUSKI
univ. dipl. prav.

Simoniti
Lucija Ana
Ljubljana
(041) 482 995
NEMŠKI
univ.dipl.prav.

Sirk
Monika
Dobrovo v Brdih
(051) 313 865
ITALIJANSKI


Skenderović
Remzo
Ljubljana
(041) 202 388
MAKEDONSKI
HRVAŠKI
SRBSKI
BOSANSKI
univ.dipl.prav.

Skubic
Nataša
Ljubljana
(031) 611 178
ANGLEŠKI
univ.dipl.prevajalec

Slana
Blaž
Sveti Jurij ob Ščavnici
(031) 634 541
NEMŠKI


Sojer
Jože
Ljubljana
(01) 544 40 22
ANGLEŠKI
prof.angl.in nem. jezika

Sovilj
Petja
Ljubljana
(040) 395 901
ANGLEŠKI
univ.dipl.anglistka in francistka

Sovinc
Simona
Vodice
(031) 888 066
ANGLEŠKI


Srakar Tomanič
Darja
Ljubljana - Črnuče
(041) 724 530
ANGLEŠKI
dipl.prof.angl.in franc.jezika

Stančič
Suzana Mary
Kamnik
(041) 709 655
ANGLEŠKI
univ.dipl.pravnica

Starc
Polona
Vojnik
(031) 538 358
ANGLEŠKI
prof.pedagogike in nem.jezika

Stijepić
Mojca
Kočevje
(031) 537 963
NEMŠKI
zgodovin., prof. zgod. in družb.

Stoianova
Liudmila
Hoče
(059) 016 936
ROMUNSKI
univ.dipl.pravnik

Strehovec
Gregor
Ljubljana
(041) 694 763
ANGLEŠKI


Strmčnik
Liliane
Ankaran - Ancarano
(041) 490 002
FRANCOSKI
univ.dipl.ing.gradb.

Strmšek
Vera
Maribor
(031) 680 118
ČEŠKI
mag.
dr.
Strojin Štampar
Anja
Ljubljana
(031) 621 353
ANGLEŠKI


Sunarić
Tomislav
Polzela
(041) 653 257
SRBOHRVAŠKI

dr.
Svetličič
Andrej
Ljubljana
(041) 430 999
FRANCOSKI
dipl.filozof

Szabo
Peter
Nova Gorica
(040) 856 655
ANGLEŠKI
ITALIJANSKI
prof.jugosl.jez. in knjiž.

Šaranović
Igor
Ljubljana
(040) 219 808
SRBSKI
prof.angl. in nem.jez.

Šega
Lidija
Ljubljana
(041) 694 591
ANGLEŠKI
NEMŠKI
univ.dipl.prav.

Šegula
Nataša
Gorišnica
(040) 634 877
NEMŠKI
prof.nem.

Šengelaja
Rosvita
Ljubljana
(031) 579 286
NEMŠKI


Šibanc
Dragan
Ljubljana
(031) 436 356
MAKEDONSKI


Šima
Jindrich
Ljubljana
(031) 829 650
ČEŠKI

mag.
Šimon
Aleksander
Ljubljana
(041) 772 568
MADŽARSKI
mag.prevaj.

Škaler
Barbara
Krško
(041) 880 970
NEMŠKI
ANGLEŠKI
Pošto pošiljati na: Ulica kozjanskih borcev 14, 8250 Brežice
prof.nem. in mat.

Šketa Javornik
Katja
Maribor
(051) 622 811
NEMŠKI

mag.
Škoro Babić
Aida
Ljubljana
(040) 525 316
BOSANSKI
univ.dipl.prav.
mag.
Škrinjar
Eva
Maribor
(041) 722 253
NEMŠKI
univ.dipl.oec.

Škrinjarič
Davorin
Rogaška Slatina
(041) 635 090
HRVAŠKI


Škvarč
Sonja
Ajdovščina
(041) 933 355
ANGLEŠKI
prof.angl.in franc.jezika s knj.

Šlenc
Zdenka
Ilirska Bistrica
(05) 714 59 02
FRANCOSKI
ANGLEŠKI


Šomen
Jože
Ankaran - Ancarano
(031) 595 100
ITALIJANSKI
SRBOHRVAŠKI
SRBSKI
HRVAŠKI
prof.slov.in angl. jezika

Šoštarko
Mojca
Ljubljana
(031) 641 726
ANGLEŠKI
str.dipl.prev. (FH Zürich)

Špendov
Janez

(0041) 44 500 25 95
NEMŠKI
ANGLEŠKI
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)