Imenik sodnih tolmačev


 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Jezik

dr.
Plesec
Petra
Ljubljana
(031) 682 333
NEMŠKI
prof.nem.in franc.jazika

Pobežin
Milena
Žalec
(03) 710 1300
NEMŠKI
dipl.ekon.

Počinka
Abdüljaziz
Ljubljana
(041) 693 420
TURŠKI


Podboršek
Ljubica
Ljubljana - Črnuče
(041) 631 372
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK
univ.dipl.polon.in lit.komp.

Podržaj
Tina
Grosuplje
(031) 362 203
POLJSKI

mag.
Pogorevc
Nataša
Podnart
(040) 491 214
NEMŠKI
univ.dipl.prevajalec

Poličar
Tomaž
Radovljica
(041) 707 154
ANGLEŠKI
dipl. prev. za ang. in ita. j.

Ponikvar Koglot
Martina
Šempeter pri Gorici
(041) 377 546
ANGLEŠKI


Povše
Paula Milena
Ljubljana
(040) 700 521
ŠPANSKI
prof.ruš.in pedag.

Povše Kastrevc
Marinka
Novo mesto
(041) 952 400
RUSKI
dipl.nemcist -dipl.hispanist

Poznič Pestotnik
Lucia Maria
Ljubljana - Dobrunje
(051) 698 053
ŠPANSKI
dr.med.

Požonec
Robert
Lendava - Lendva
(040) 205 795
MADŽARSKI
prof. franc.in nem.jez. s knjiž.

Praznik
Bernarda
Ljubljana
(040) 634 924
NEMŠKI
univ.dipl.hisp. in lit.kompar.
dr.
Pregelj
Barbara
Medvode
(040) 170 492
ŠPANSKI
dipl. pravnik

Premec
Dean
Ljubljana - Šentvid
(064) 267 676
HRVAŠKI


Primožič
Marko
Portorož - Portorose
(041) 567 306
NEMŠKI
prof.ital.in ang.jezika

Prinčič
Vesna Vanica
Piran - Pirano
(041) 436 742
ANGLEŠKI
ITALIJANSKI
prof. ital. in franc., spec. za konf. tolm.

Prodan
Nada
Sežana
(031) 351 349
ITALIJANSKI
FRANCOSKI
dipl.nem. in dipl.soc.kulture

Protner
Bernard
Maribor
(041) 594 387
NEMŠKI
dipl.pravnik

Puš
Lidija
Dobrova
(040) 620 016
HRVAŠKI
dipl.prevajalka

Pušnik
Veronika
Ljubljana - Šmartno
(041) 586 476
ANGLEŠKI
dipl.ekon.

Radonič Županič
Ina
Ljubljana
(041) 663 377
ČEŠKI
prof.angl. in nem.jez.

Rajić
Zorka
Obrov
(031) 372 972
NEMŠKI
ANGLEŠKI
Pošto pošiljati na: Ferrarska ulica 14, 6000 Koper

mag.
Ranc
Maja

(041) 846 829
NEMŠKI
univ.dipl.pravnik in mag.menedž.

Ravnikar
Aljoša
Kranj
(041) 377 100
ANGLEŠKI


Raya
Mounzer

(041) 639 367
ARABSKI
univ.dipl.pravnik

Rebesco
Karmen
Ankaran - Ancarano
(041) 666 200
ANGLEŠKI
univ.dipl.angl.

Reissner
Tadej
Ljubljana
(031) 340 627
ANGLEŠKI
univ.dipl.prav.-specialist

Repanšek
Jaka
Izola - Isola
(041) 682 079
ANGLEŠKI
dipl.nem. in dipl.ang.

Retelj
Mojca
Cerklje ob Krki
(041) 498 663
NEMŠKI
univ.dipl.prav.

Ribič
Leon
Krmelj
(031) 633 663
NEMŠKI


Rijavec
Vesna
Maribor

NEMŠKI
dipl.nemc. in angl.

Rimc Voglar
Irena
Krško
(041) 210 777
NEMŠKI
univ.dipl.inž.rač.in inf.

Risteski
Nikola
Maribor
(040) 190 930
MAKEDONSKI
Vročanje je možno tudi preko varnega elektronskega predala: nikola.risteski@vep.si
univ.dipl.prav.

Ristovska
Marjana
Hajdina
(041) 482 690
MAKEDONSKI
prof.nem.in slov.jezika s knjiž.

Ritonja
Metka
Maribor
(031) 631 409
NEMŠKI
univ.dipl.prev.
mag.phil.
Rizner Tertinek
Lydia
Ljubljana - Črnuče
(051) 671 028
NEMŠKI
prof.angl.in slov.jez. in knjiž.

Rostohar
Ana
Krška vas
(031) 283 401
ANGLEŠKI
SRBOHRVAŠKI
HRVAŠKI
SRBSKI
BOSANSKI
dipl.ang. prev, prof.um.zgod.

Rovan
Barbara
Ljubljana
(041) 385 561
ANGLEŠKI
univ.dipl.ekon.

Rozman
Christiane
Maribor
(031) 305 655
NEMŠKI
prof.slovaščine in nemščine
mag.
Rozman
Janka
Velenje
(040) 743 889
SLOVAŠKI
NEMŠKI
ekon.tehn.

Rozman
Bojana
Črnomelj
(070) 150 148
ROMSKI
univ.dipl.nemc.,ital.

Rozman Zgonc
Ivica
Ljubljana
(041) 243 708
NEMŠKI
univ.dipl.filozof

Rupnik
Anton
Ljubljana
(031) 369 160
FRANCOSKI
NEMŠKI
RUSKI


Saje
Mitja
Ljubljana
(01) 425 1588
KITAJSKI
Pošto pošiljati na: Vozarski pot 10 a, 1000 Ljubljana
univ.dipl.inž.arh.

Saleh
Majed
Ljubljana
(031) 840 507
ARABSKI
prof.sociol., dipl.nemcist-prev.

Samec
Jelka Helena
Ravne na Koroškem
(040) 291 565
NEMŠKI
univ.dipl.prav.

Sancin
Gorazd
Maribor
(041) 289 727
HRVAŠKI
SRBSKI

dr.
Sarajlić
Anida
Ljubljana
(031) 564 483
SRBSKI
HRVAŠKI
BOSANSKI
ČRNOGORSKI
prof.nem.in angl.jezika z literaturo

Satler
Alenka
Ljubljana
(040) 413 800
NEMŠKI
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)