Učinkovito pravosodje

Kohezija 

Operacija "Učinkovito pravosodje se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 11 "Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev", prednostne naložbe "Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja" in prispeva k doseganju specifičnega cilja 1 "Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu".

Upravičenci do finančnega prispevka so Ministrstvo za pravosodje, Ustavno sodišče Republike Slovenije in Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za dostop do vsebine izberite ustrezen gumb za prijavo*:

  * za dodajanje uporabnikov se obrnite na administratorja sistema 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)