Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 71
Ime Matija Priimek Batistič
Sedež Kersnikova 19, 3000 Celje
Izvršitelj - pooblaščen za hrambo zaseženih predmetov
Sodno okrožjeŠtevilka odločbeDatum odločbe
Okrožno sodišče v Celju 705-100/2017/30 01.02.2018

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)