Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 42
Ime Nikola Priimek Trifunović
Sedež Mušičeva 15, 8000 Novo mesto
Izvršitelj - pooblaščen za hrambo zaseženih predmetov
Sodno okrožjeŠtevilka odločbeDatum odločbe
Okrožno sodišče v Novem mestu 165-02-13/02/226 19.12.2007

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)