Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 12
Ime Zoran Priimek Kuret Marolt
Sedež Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje
Izvršitelj - pooblaščen za hrambo zaseženih predmetov
Sodno okrožjeŠtevilka odločbeDatum odločbe
Okrožno sodišče v Ljubljani 705-371/2012/82 10.02.2015
Okrožno sodišče v Krškem 705-1152/2016/17 29.09.2017

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)