Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 53
Ime Dejan Priimek Breznik
Sedež Koprska 94, 1000 Ljubljana
Telefon 1 01 436 50 07 Elektronski naslov breznikd@izvrsitelj-breznik.si
Številka skrbniškega računa SI56 0205 9026 0953 658, NLB d.d. Varni elektronski predal (VEP) breznik.izvrsitelj@vep.si
Datum imenovanja 20.04.2004 Številka odločbe o imenovanju 165-02-26/2004 z dne 20. 4. 2004
Datum nastopa službe 03.05.2005
Datum razrešitve 12.10.2016 Številka in datum odločbe o razrešitvi 705-2393/2012/ z dne 30. 9. 2016
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona) Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d., št. 10013046161
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)