Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 50
Ime Bojan Priimek Erlač
Sedež Orešje 2a, 2250 Ptuj
Telefon 1 02 771 103 46 Elektronski naslov bojan.erlac@gmail.com
Številka skrbniškega računa SI56 6100 0000 2845 939 Varni elektronski predal (VEP) bojan.erlac@vep.si
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-74/2000/1 z dne 28. 2. 2000
Datum nastopa službe 18.04.2000
Datum razrešitve 30.11.2016 Številka in datum odločbe o razrešitvi 705-2395/2012/7 z dne 8.11.2016
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona) Zavarovalnica Maribor d.d., št. 602-1360313
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)