Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 1
Ime Tatjana Priimek Krivec Tavčar
Sedež Stegne 21, 1000 Ljubljana
Telefon 1 01 513 10 68 Elektronski naslov tatjanak.tavcar@iskrasistemi.si
Številka skrbniškega računa SI56 0214 0025 9934 972 Varni elektronski predal (VEP) izvrsiteljica.tavcar@vep.si
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-53/2000/1 z dne 28. 2. 2000
Datum nastopa službe 03.04.2000
Datum razrešitve 24.06.2016 Številka in datum odločbe o razrešitvi 705-2401/2012/19 z dne 23. 5. 2016
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona) Zavarovalnica Maribor d.d., št. 602-1358498
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)