Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 37
Ime Milan Priimek Glažar
Sedež Miklošičeva ulica 4, 2000 Maribor
Telefon 1 02 250 92 00 Elektronski naslov milan.glazar@gmail.com
Številka skrbniškega računa SI56 0417 3011 3657 228 Varni elektronski predal (VEP) izvrsitelj.glazar@vep.si
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-72/2000/1 z dne 28. 2. 2000
Datum nastopa službe 20.04.2000
Datum razrešitve 06.06.2017 Številka in datum odločbe o razrešitvi 705-2396/2012/16 z dne 31. 5. 2017
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona) Zavarovalnica Maribor d.d., št. 602-1376177
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)