Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 7
Ime Marijan Priimek Hojs
Sedež Maistrova 16, p.p.107, 1241 Kamnik
Telefon 1 01 831 94 26 Elektronski naslov hojs@izvrsitelj-kamnik.si
Številka skrbniškega računa SI56 0231 0025 9437 277, NLB d.d.
SI56 0310 3100 0735 470, SKB d.d.
SI56 2900 0005 0646 952, Unicredit d.d.
SI56 1010 0005 1570 433, Banka Koper d.d.
Varni elektronski predal (VEP) hojs.izvrsitelj-kamnik@vep.si
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-16/2000/2 z dne 28. 2. 2000
Datum nastopa službe 09.12.2002
Datum razrešitve 31.05.2015 Številka in datum odločbe o razrešitvi 705-198/2012/189 z dne 6. 5. 2015
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona) Zavarovanica Maribor, št. 602-1348568
Zavarovalnica Maribor, št. 602-1348570
Namestnik
Ime (namestnik) Ina Priimek (namestnik) Hribar
Sedež (namestnik) Maistrova 16, p.p. 107, 1241 Kamnik
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik) ina.hribar@izvrsitelj-kamnik.si
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)