Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 33
Ime Zoran Priimek Kovačič
Sedež Ulica heroja Bračiča 16, Maribor
Telefon 1 02 251 18 20 Elektronski naslov izvr.kovacic@siol.net
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-68/2000/1
Datum nastopa službe 14.04.2000
Datum razrešitve 22.03.2014 Številka in datum odločbe o razrešitvi umrl 22. 3. 2014
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)