Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 13
Ime Alen Priimek Čepar
Sedež Mirka Pirca 6, Sežana
Telefon 1 Elektronski naslov
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-61/2000/1
Datum nastopa službe
Datum razrešitve 08.05.2000 Številka in datum odločbe o razrešitvi
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)