Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 24
Ime Zvonimir Priimek Kristijan Mirt
Sedež Galicija 43/a, Žalec
Telefon 1 03 492 63 12 Elektronski naslov lucija.mirt@siol.net
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju
Datum nastopa službe 13.04.2000
Datum razrešitve 30.04.2007 Številka in datum odločbe o razrešitvi
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Sabina Priimek (namestnik) Zakošek (namestnica)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)