Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 20
Ime Milan Priimek Klement
Sedež Stari trg 12, Slovenske Konjice
Telefon 1 03 759 28 20 Elektronski naslov milan.klement@hotmail.com
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-54/2000/1
Datum nastopa službe 28.02.2000
Datum razrešitve 01.11.2006 Številka in datum odločbe o razrešitvi 165-02-54/2000/26 z dne 4. 10. 2006
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)