Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 43
Ime Milan Priimek Brezovec
Sedež Trubarjeva 12, Trebnje
Telefon 1 07 346 61 25 Elektronski naslov milan.brezovec.izvrsitelj@siol.net
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-14/2000/4
Datum nastopa službe 09.12.2002
Datum razrešitve 11.06.2007 Številka in datum odločbe o razrešitvi 165-02-14/00/68 z dne 28. 6. 2007
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Dejan Priimek (namestnik) Breznik
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)