Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 2
Ime Rajko Priimek Bobnar
Sedež Dunajska cesta 21, Ljubljana
Telefon 1 Elektronski naslov
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju
Datum nastopa službe
Datum razrešitve 15.01.2003 Številka in datum odločbe o razrešitvi
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)