Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 54
Ime Persea Priimek Cetin
Sedež Francetova 8, Slovenj Gradec
Telefon 1 02 883 18 00 Elektronski naslov
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 20.04.2004 Številka odločbe o imenovanju 165-02-20/2004/7
Datum nastopa službe 03.05.2005
Datum razrešitve 16.06.2005 Številka in datum odločbe o razrešitvi 165-02-20/2000/31 z dne 1. 6. 2005
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)