Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 58
Ime Mojca Priimek Balažic Jelenčič
Sedež Dalmatinova 10, Ljubljana
Telefon 1 01 232 10 71 Elektronski naslov
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 01.03.2006 Številka odločbe o imenovanju 705-116/2006/9
Datum nastopa službe 12.09.2006
Datum razrešitve 31.01.2011 Številka in datum odločbe o razrešitvi 705-116/2006/36 z dne 21. 1. 2011
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)