Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 60
Ime Dragomir Priimek Horvat
Sedež Cesta v Trnovlje 10, Celje
Telefon 1 03 490 33 03 Elektronski naslov izvrsitelj.horvat@siol.net
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 18.07.2007 Številka odločbe o imenovanju
Datum nastopa službe 30.08.2007
Datum razrešitve 31.08.2008 Številka in datum odločbe o razrešitvi
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)