Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 35
Ime Josip Priimek Maček
Sedež Strossmayerjeva 26, Maribor
Telefon 1 02 252 50 62 Elektronski naslov
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-70/2000/1
Datum nastopa službe 17.04.2000
Datum razrešitve 31.07.2011 Številka in datum odločbe o razrešitvi 165-02-70/2000/39 z dne 5. 7. 2011
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)