Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 67
Ime Zoran Priimek Bricman
Sedež Mariborska 8a, Radlje ob Dravi
Telefon 1 02 8761231 Elektronski naslov izvrsitelj.bricman@gmail.com
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 23.08.2010 Številka odločbe o imenovanju 705-782/2010/1
Datum nastopa službe 11.10.2010
Datum razrešitve 15.04.2013 Številka in datum odločbe o razrešitvi 705-864/2012/2 z dne 27. 3. 2013
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)