Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 62
Ime Gregor Priimek Dolar
Sedež Lilijska ulica 12, Velenje
Telefon 1 03 586 60 84 Elektronski naslov izvrsitelj.dolar@gmail.com
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 14.12.2007 Številka odločbe o imenovanju 705-892/2007/1
Datum nastopa službe 27.12.2007
Datum razrešitve 23.07.2008 Številka in datum odločbe o razrešitvi 705-892/2007/22 z dne 16. 7. 2008
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)