Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 9
Ime Boštjan Priimek Jelenčič
Sedež Ulica 1 junija 7, 1420 Trbovlje
Telefon 1 03 563 04 34 Elektronski naslov jelencic.mojca@siol.net
Številka skrbniškega računa Varni elektronski predal (VEP)
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-43/2000/1
Datum nastopa službe 14.04.2000
Datum razrešitve 06.05.2014 Številka in datum odločbe o razrešitvi 705-211/2012/45 z dne 25. 4. 2014
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona)
Namestnik
Ime (namestnik) Mojca Priimek (namestnik) Balažic Jelenčič
Sedež (namestnik) Ulica 1 junija 7, 1420 Trbovlje
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
 

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)