Podatki o izvršitelju
Evidenčna številka 5
Ime Danilo Priimek Mavec
Sedež Stegne 21, 1000 Ljubljana
Telefon 1 01 513 11 57 Mobitel 1 031 855 011
Telefon 2 Mobitel 2
Elektronski naslov mavec.danilo.izvrsitelj@siol.net Varni elektronski predal (VEP) izvrsitelj.mavec@vep.si
Številka skrbniškega računa SI56 3500 1000 0947 893, BKS bank d.d.
Datum imenovanja 28.02.2000 Številka odločbe o imenovanju 165-02-52/2000
Datum nastopa službe 03.04.2000
Datum razrešitve Številka in datum odločbe o razrešitvi
Zavarovanje izvršiteljeve odgovornosti (285. člen zakona) Zavarovalnica Sava d.d., št. 602-1479683
Namestnik
Ime (namestnik) Priimek (namestnik)
Sedež (namestnik)
Telefon 1 (namestnik) Elektronski naslov (namestnik)
Pomočniki
ImePriimekDatum rojstvaDatum sklenitve pogodbeDatum prenehanja pogodbe
Milan Kovačevič 17.02.1985 17.09.2015
Andrej Dreven 30.12.1977 01.09.2020
Boštjan Pirc 03.11.1974 01.05.2021 30.04.2022

© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)