Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
dipl.iur in um. zgod.

Bassin
Aleksander
Ljubljana
(031) 380 280
UMETNOST - Likovna umetnost
UMETNOST - Sodobna likovna umetnost

mag.
Koren Božiček
Milena
Mozirje
(031) 382 286
UMETNOST - Likovna dela

mag.
Kovačič
Albin
Sv. Trojica v Slov. goricah
(041) 609 440
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja

mag.
Obal
Franc
Murska Sobota
(040) 205 524
UMETNOST - Sodobna likovna umetnost
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja

dr.
Šerbelj
Ferdinand
Ljubljana
(041) 654 910
UMETNOST - Likovna umetnost
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja
dipl.umet. zgod. in etnolog
mag.
Toplak
Pavel
Ljubljana
(040) 357 257
UMETNOST - Likovna umetnost
Pošto pošiljati na: Embassy of the Republic of Slovenia, (for. Mr. Toplak Pavel)
North Kamranieh, Sheybani, Homayoun Farokh, No 24,
Teheran

univ.dipl.umet.zgodovinarka

Zlatar
Milena
Radlje ob Dravi
(041) 769 787
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja
UMETNOST - Sodobna likovna umetnost
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)