Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
mag.
Kos Berlak
Renata
Murska Sobota
(041) 437 364
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija - starševstvo in skrbništvo
univ.dipl.inž.stroj.
dr.
Kosec
Borut
Ljubljana - Šmartno
(041) 527 611
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.ekon.

Kosi
Milena
Ljubljana
(041) 639 770
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
varnostni inž.

Kosi
Igor
Mengeš
(041) 323 591
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gradbeništvu
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v industriji in obrti


Kosi
Marijan
Višnja Gora
(041) 332 514
OBRTNA DEJAVNOST - Zlatarstvo
mag.soc.dela

Košir
Jure
Radomlje
(031) 256 436
SOCIALNO DELO - Socialno delo
dr.med.,spec.kirurg

Košir
Gorazd
Maribor
(041) 601 827
MEDICINA - Kardiovaskularna kirurgija
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.ing.agr.

Košir
Janez
Ljubljana
(031) 582 047
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Vrednotenje in ocenjevanje ter katastrska klasifikacija zemljišč
dr. med.

Košorok
Matjaž
Ljubljana
(041) 336 201
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.,spec.kirurg

Kotar
Igor
Novo mesto
(07) 337 58 60
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.ekon.
mag.
Kotnik
Olga
Velenje
(041) 639 541
EKONOMIJA - Računovodstvo
EKONOMIJA - Revizija
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
univ.dipl.ekon.
mag.
Kotnik
Vladimir
Velenje
(064) 152 127
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Revizija
dr.med.,spec.ortoped

Kotnik
Marko
Trbovlje
(040) 637 048
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
univ.dipl.ing.geod.
mag.
Kovač
Branko
Kočevje
(041) 410 841
GEODEZIJA - Geodezija splošno
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.inž.

Kovač
Štefan
Beltinci
(041) 688 393
GOZDARSTVO - Gozdovi
univ.dipl.inž.gozdarstva

Kovač
Jože
Idrija
(041) 657 058
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
mag. poslov. ved

Kovač
Gregor
Celje
(031) 365 005
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave fotografij ter posnetkov varnostnih kamer (video nadzor)
univ.dipl.inž.gradb.

Kovačec
Tomi
Juršinci
(051) 623 573
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
univ.dipl.inž.gradb.

Kovačević
Žarko
Studenec
(041) 650 424
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.
dr.
Kovačić
Dragan
Šentjur
(041) 616 174
MEDICINA - Kardiologija
MEDICINA - Interna medicina

mag.
Kovačič
Albin
Sv. Trojica v Slov. goricah
(041) 609 440
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja


Kovačič
Tomo
Ljubljana
(041) 769 208
GRAFIČNA STROKA - Grafična stroka - splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Kovačič
Andreja
Ljubljana
(041) 678 583
GRADBENIŠTVO - Geotehnika
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Projektiranje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje


Kovačič
Maja Polonca
Tržič
(031) 702 342
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Računovodstvo
Pošto pošiljati na: Polanškova 13, Ljubljana
univ.dipl.politolog

Kovše
Robert
Horjul
(031) 373 872
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozij
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozivnih sredstev in naprav
univ.dipl.oec.

Kozlevčar
Damjana
Šentjur

GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ekon., spec. revizor
mag.
Kozmus Pusar
Marija
Celje
(040) 857 267
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Revizija
dipl.varn.inž.

Kozole
Branko
Leskovec pri Krškem
(051) 309 384
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gradbeništvu
univ.dipl.ing.stroj.

Koželj
Peter
Kamnik
(041) 676 024
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
dr.med.

Koželj
Miran
Maribor
(041) 687 686
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Abdominalna kirurgija
univ.dipl.kemik
dr.
Koželj
Gordana
Ljubljana
(031) 382 663
KEMIJA - Toksikologija
FORENZIČNA TOKSIKOLOGIJA IN ALKOHOLOMETRIJA - Forenzična toksikologija in alkoholometrija splošno
dr.med.,spec.patologije in sodne medicine

Krajnc
Milan
Limbuš
(041) 364 770
MEDICINA - Anatomska patologija in citopatologija
MEDICINA - Sodna medicina
univ.dipl.ing.str.

Krajnc
Ludvik
Vransko
(051) 302 417
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
univ.dipl.inž.agronomije

Krajnc
Branka
Ptuj
(041) 604 296
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
dr.med.,spec.spl.kirurgije

Krajnc
Alojz
Oplotnica
(041) 411 963
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
univ.dipl.inž.gozd.

Krajnc
Martin
Orehova vas
(041) 367 742
LOV - Lov splošno
ing.gradb.

Krajnc
Stojan
Pesnica pri Mariboru
(041) 875 684
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.kraj.arh.
mag.
Krajner
Petra
Ljubljana
(041) 920 933
ARHITEKTURA - Urbanizem
dr. med., spec.pat. in spec.sod.med.
dr.
Kralj
Eduard
Celje
(041) 984 896
MEDICINA - Sodna medicina

dr.
Kralj
Tomaž
Bohinjska Bistrica
(041) 743 080
KMETIJSTVO - Vrednotenje kmetijskih zemljišč
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
KMETIJSTVO - Pedologija
dr.med.,spec.ortoped
dr.
Kralj
Marko
Domžale
(041) 677 002
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
univ.dipl.oec., ing.str.

Kralj
Franc
Orehova vas
(041) 881 271
PROMET - Promet letalski
dr.vet.med.
asist. dr.
Kramarič
Petra
Ljubljana
(041) 947 250
VETERINARSTVO - Zdravstveno varstvo kopitarjev
dr.med., spec.ortoped. kirur.

Kramberger
Slavko
Lenart v Slov. goricah
(041) 689 707
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
specialist medicine dela, prometa in športa

Kramžar
Boris
Celje
(041) 673 444
MEDICINA - Medicina dela prometa in športa
univ.dipl. ing. stroj.

Kranjc
Franc
Globoko
(031) 319 106
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Hrup in vibracije
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Energetski delovni stroji
mag. posl. ved.

Kranjc
Mihael
Ljubljana - Šmartno
(041) 777 967
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Računovodstvo


Kranjc
Rafael
Brestanica
(041) 737 065
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
mag.poslovodenja in organizacije
mag.
Kranjc
Nadja
Grgar
(041) 737 220
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Računovodstvo
EKONOMIJA - Revizija
univ.dipl.ing.gozd.

Kranjc
Vladislav
Prebold
(041) 664 082
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)