Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
doc.dr.
Kodrič
Jana
Ljubljana

PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija otrok in mladostnikov
PSIHOLOGIJA - Klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov
univ.dipl.inž.geod.

Kofol
Mojca
Knežak
(031) 344 738
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.ing.kmet.

Kofol Kavčič
Marija
Črni vrh nad Idrijo
(051) 413 059
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
dr.med.,spec.spl.kirurgije

Koglot
Franc
Bovec
(041) 775 705
MEDICINA - Travmatologija
univ.dipl.org.dela

Kogovšek Gilčvert
Nikolaja
Ljubljana
(031) 358 466
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
gradb.ing.

Kokelj
Feliks
Ljubljana
(031) 849 543
GRADBENIŠTVO - Tesarstvo in krovstvo
univ.dipl.ing.str.

Kolar
Stanislav
Maribor
(041) 705 196
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
univ.dipl.org.dela in ing. gradb.

Kolar
Erih
Slovenska Bistrica
(041) 396 840
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.ekon.
prof.dr.
Kolar
Iztok
Maribor
(030) 691 931
FORENZIČNO PREISKOVANJE GOSPODARSKEGA POSLOVANJA - Forenzični računovodja
univ.dipl. biolog
dr.
Kolar
Boris
Maribor
(031) 304 818
EKOLOGIJA - Ekološka toksikologija
dipl.inž.grad.

Kolarič
Anton
Odranci
(041) 694 039
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.
prim.mag.sci
Kolenc
Marija
Pohorje
(041) 391 818
MEDICINA - Radiologija

prof.dr.
Koletnik
Franc
Maribor
(041) 737 510
FORENZIČNO PREISKOVANJE GOSPODARSKEGA POSLOVANJA - Forenzični računovodja
dr.med., specialist kirurg
prim. mag.
Koltay
Suzana
Moravske Toplice
(041) 716 596
MEDICINA - Splošna kirurgija
dipl.ekon.

Komac Kopač
Miranda
Ljubljana
(041) 955 808
EKONOMIJA - Ekonomske analize
dr.med.,spec.kirurg
dr.
Komadina
Radko
Ljubečna
(041) 799 497
MEDICINA - Travmatologija


Komar
Milan
Brestanica
(040) 333 752
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.arh.

Komerički
Jože
Loče
(041) 666 568
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

mag.
Končar
Marjeta
Bled
(041) 290 471
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Finance

dr.
Končina
Miroslav
Bovec
(041) 360 471
POSLOVNE IN ORGANIZACIJSKE VEDE - Zavarovalništvo
Pošto pošiljati na: Tbilisijska 30, Ljubljana

univ.dipl.inž.kmet.
mag.
Konečnik Kotnik
Katjuša
Mislinja
(041) 781 692
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing. strojništva
dr.
Kopač
Janez
Domžale
(041) 694 535
PROMET - Promet splošno
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
dipl. upr. org.

Korbar
Tomaž
Ljubljana
(031) 803 212
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Balistika in rekonstrukcija streljanja
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave orožja
dr.med.
mag.
Koren
Igor
Velenje
(041) 698 237
MEDICINA - Interna medicina
univ.dipl.inž.

Koren
Rajko
Ljubljana
(051) 414 101
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave drog
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozij
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave požarov in plinskih eksplozij
univ.dipl.ing.agr.

Koren
Štefan
Pernica
(031) 491 893
KMETIJSTVO - Kmetijska tehnika in mehanizacija
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
dipl.varnostni inž.
mag.
Koren
Marko
Ljubljana
(041) 624 439
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v strojništvu
univ.dipl.inžg.gradb.

Koren
Peter
Šmarje
(031) 338 765
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje

mag.
Koren Božiček
Milena
Mozirje
(031) 382 286
UMETNOST - Likovna dela
univ.dipl.inž.gradb.

Korenčan
Boris
Ljubljana
(031) 824 584
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
dr. med.
prof. dr.
Kores Plesničar
Blanka
Ljubljana
(041) 666 506
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.
prim.
Koritnik
Branko
Ljubljana
(01) 231 7740
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
dr.med.
doc. dr.
Koritnik
Blaž
Ljubljana
(031) 348 024
MEDICINA - Nevrologija

mag.
Kos
Danica
Murska Sobota
(041) 723 037
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Računovodstvo
EKONOMIJA - Revizija
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
mag.
Kos Berlak
Renata
Murska Sobota
(041) 437 364
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija - starševstvo in skrbništvo
univ.dipl.inž.stroj.
dr.
Kosec
Borut
Ljubljana - Šmartno
(041) 527 611
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.ekon.

Kosi
Milena
Ljubljana
(041) 639 770
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
varnostni inž.

Kosi
Igor
Mengeš
(041) 323 591
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gradbeništvu
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v industriji in obrti


Kosi
Marijan
Višnja Gora
(041) 332 514
OBRTNA DEJAVNOST - Zlatarstvo
mag.soc.dela

Košir
Jure
Lukovica
(031) 256 436
SOCIALNO DELO - Socialno delo
dr.med.,spec.kirurg

Košir
Gorazd
Maribor
(041) 601 827
MEDICINA - Kardiovaskularna kirurgija
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.ing.agr.

Košir
Janez
Ljubljana
(031) 582 047
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Vrednotenje in ocenjevanje ter katastrska klasifikacija zemljišč
dr. med.

Košorok
Matjaž
Ljubljana
(041) 336 201
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.,spec.kirurg

Kotar
Igor
Novo mesto
(07) 337 58 60
MEDICINA - Splošna kirurgija
dr.med.,spec.ortoped

Kotnik
Marko
Velenje
(040) 637 048
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
univ.dipl.ekon.
mag.
Kotnik
Olga
Velenje
(041) 639 541
EKONOMIJA - Računovodstvo
EKONOMIJA - Revizija
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
univ.dipl.ekon.
mag.
Kotnik
Vladimir
Velenje
(064) 152 127
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Revizija
univ.dipl.ing.geod.
mag.
Kovač
Branko
Kočevje
(041) 410 841
GEODEZIJA - Geodezija splošno
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.inž.

Kovač
Štefan
Beltinci
(041) 688 393
GOZDARSTVO - Gozdovi
univ.dipl.inž.gozdarstva

Kovač
Jože
Idrija
(041) 657 058
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)