Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
varnostni inženir

Jesenko
Marjan
Žirovnica
(04) 5804 590
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu - splošno
dr.med. spe.fiz. in rehab.med.
prim.izr.prof.dr.
Jesenšek Papež
Breda
Maribor
(02) 321 15 53
MEDICINA - Fizikalna in rehabilitacijska medicina
dr.med.,spec.ortoped

Ješe
Peter
Kranj
(04) 231 57 30
MEDICINA - Ortopedska kirurgija


Joha
Branko
Ptuj
(02) 772 41 12
EKONOMIJA - Finance
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave

mag.
Jonko
Igor
Šoštanj
(031) 616 335
EKONOMIJA - Poslovne finance
EKONOMIJA - Plačilo za delo
univ.dipl.ing.str.

Jordan
Andrej
Ljubljana - Črnuče
(041) 739 369
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
univ.dipl.biol.

Jovan
Mojca
Ljubljana
(051) 266 572
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave sledi biološkega izvora


Jovičevič
Mojca
Ljubljana
(031) 323 623
EKONOMIJA - Računovodstvo
EKONOMIJA - Poslovne finance
univ.dipl.ing.str.

Jug
Roman
Žalec
(031) 890 273
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
dr.med.
asist.dr.
Jug
Marko
Ljubljana
(041) 390 647
MEDICINA - Travmatologija
univ.dipl.ing.gozd.

Jurko
Bojan
Celje
(041) 673 307
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Kač
Emil
Vremski Britof
(041) 379 110
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dr.med., spec.sodne medicine, spec. splošne kirurgije
dr.
Kadiš
Peter
Šentjanž pri Dravogradu
(041) 598 716
MEDICINA - Sodna medicina
MEDICINA - Travmatologija


Kajzer
Marko
Medvode
(041) 617 443
OBRTNA DEJAVNOST - Mizarstvo
univ.dipl.inž.str. in dipl.ekon.

Kambič
Ivan
Črnomelj
(041) 545 282
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
MOTORNA VOZILA - Starodobna cestna vozila
dipl.ing.str.

Kamnikar
Vekoslav
Ljubljana
(041) 755 774
PROMET - Promet cestni
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.inž.zoot.

Kapun
Helenca
Oplotnica
(031) 649 013
KMETIJSTVO - Ekonomika kmetijske proizvodnje
KMETIJSTVO - Živinoreja
KMETIJSTVO - Kmetije
univ.dipl.ing.kemije
dr.
Karlovšek
Marko
Ljubljana
(051) 319 273
KEMIJA - Ekološki inženiring
dipl.inž.gozd.

Kastelec
Matjaž
Stari trg ob Kolpi
(041) 549 924
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gozdarstvu
univ.dipl.inž.gradb.

Kastelic
Anton
Domžale
(031) 344 844
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
dr.med.
doc.dr.
Kastelic
Andrej
Kranjska Gora
(041) 683 139
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.,spec.patolog
prim..dr.
Kavalar
Rajko
Maribor
(031) 326 513
MEDICINA - Anatomska patologija in citopatologija


Kavčič
Anton
Kozina
(040) 199 801
OBRTNA DEJAVNOST - Strojne instalacije
dr.med., spec.splošne kirurgije

Kavčič
Benjamin
Spodnja Idrija
(031) 575 342
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
dr.med.,spec.kirurg

Kelc
Andrej
Fram
(041) 722 168
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
kmetijski inženir

Kelhar
Ivan
Bizeljsko
(031) 564 007
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije


Kene
Boris
Radovljica
(041) 505 114
OBRTNA DEJAVNOST - Mizarstvo
OBRTNA DEJAVNOST - Stavbno mizarstvo in modelno mizarstvo
inženir kmetijstva

Kerec
Jasenka
Murska Sobota
(02) 522 13 34
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
KMETIJSTVO - Živinoreja


Kern
Jure
Kranj
(041) 561 278
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
dipl.slovenist in profesor filozofije, mag.antropologije
dr.
Keržan
Dorijan
Ljubljana
(041) 454 699
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave dokumentov
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave rokopisov in podpisov

dr.
Kežmah
Boštjan
Maribor
(041) 920 600
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Informatika
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Programska oprema
dr.med.,spec.kirurg

Kinkela
Nikolaj
Portorož - Portorose
(041) 668 989
MEDICINA - Splošna kirurgija
dr.vet.med.
prof.dr.
Kirbiš
Andrej
Ljubljana
(040) 240 775
VETERINARSTVO - Veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana
dr.med.

Kladnik Jene
Marjeta
Sevnica
(051) 321 971
MEDICINA - Sodna medicina
dipl.inženir gradbeništva

Klaneček
Ivan Stanislav
Maribor
(041) 655 417
GRADBENIŠTVO - Gradbena tehnologija
dr.med.,spec.kirurg

Klavora
Igor
Solkan
(041) 708 113
MEDICINA - Abdominalna kirurgija
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.kem.
dr.
Klemenc
Sonja
Ljubljana
(051) 640 557
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Kemijske analize
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave drog
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave nevarnih snovi
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave barv
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave avtomobilskih lakov
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozij
univ.dipl.pravnik

Klemenčič
Franc
Dutovlje
(041) 369 512
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozij
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozivnih sredstev in naprav
univ.dipl.inž.strojništva

Klenovšek
Ivan
Brezovica pri Ljubljani
(051) 274 545
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave


Klevišar
Zdravko
Škocjan
(041) 616 151
OBRTNA DEJAVNOST - Avtoelektrika
univ.dipl.ekon.
mag.
Klinar
Igor
Murska Sobota
(041) 396 990
EKONOMIJA - Plačilo za delo
Pošto pošiljati na: Pokopališka ulica 49, 1000 Ljubljana
dipl.ing.str.

Klinar
Danilo
Žirovnica
(041) 818 772
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
dr.med.,spec.int.med.
mag.
Klobučar
Albert
Maribor
(031) 646 723
MEDICINA - Interna medicina
dr.med.

Kociper
Jožef
Radenci
(041) 774 677
MEDICINA - Psihiatrija


inž.geodezije

Kociper
Srečko
Ivanjkovci
(041) 690 651
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med.,spec.psihiater
prof.dr.
Kocmur
Margareta
Ljubljana
(040) 345 766
MEDICINA - Psihiatrija


Kocuvan
Slavko
Murska Sobota
(041) 922 690
OBRTNA DEJAVNOST - Polaganje keramičnih oblog
univ.dipl.geod.-komun.inž.

Kocuvan
Andrej
Maribor
(041) 787 169
GRADBENIŠTVO - Komunala
univ.dipl.inž.agr.

Kočevar
Milka
Kočevje
(040) 151 692
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

Kodelja
Ivan
Nova Gorica
(051) 301 023
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija otrok in mladostnikov
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija - starševstvo in skrbništvo
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)