Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje


Hawlina
Peter
Škofja Loka
(040) 696 370
RODOSLOVJE - Rodoslovje
univ.dipl.inž.gradb.

Henčič
Peter
Maribor
(041) 757 380
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
dipl.inž.geod.

Hlebec
Mojca
Ljubljana - Šentvid
(031) 632 169
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl. ing. geodezije

Holc
Vojteh
Gornja Radgona
(02) 562 12 28
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence


Horvat
Vladko
Maribor
(02) 251 1239
MOTORNA VOZILA - Avtoelektrikarska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtokaroserijska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka

mag.
Horvat
Matjaž
Murska Sobota
(031) 312 174
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Razvoj računalniške programske opreme


Horvat
Bojan
Martjanci
(041) 728 076
OBRTNA DEJAVNOST - Dimnikarstvo
dipl.ing.kem.tehn.
dr.
Horvat
Jožef
Portorož - Portorose
(031) 763 133
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varnost in zdravje pri delu
Pošto pošiljati na: Kersnikova 5, Ljubljana
univ.dipl.inž.prom.
mag.
Horvat
Sandi
Teharje
(041) 899 286
PROMET - Raziskave prometnih nezgod

mag.
Hovnik
Rajko
Libeliče
(031) 743 226
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.ekon.

Hren
Tibor
Ljubljana - Šmartno
(031) 485 015
EKONOMIJA - Devizno poslovanje
EKONOMIJA - Finance
univ.dipl.ek.

Hren
Mirjan
Kranjska Gora
(031) 641 147
EKONOMIJA - Goljufije
EKONOMIJA - Prevare
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

Hribar
Nada
Žirovnica
(040) 842 703
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija otrok in mladostnikov
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija - starševstvo in skrbništvo
dr.med.

Hriberšek
Nadja
Ljubljana
(041) 397 383
MEDICINA - Otroška in mladostniška psihiatrija


Hrovat
Jurij
Mengeš
(041) 625 885
OBRTNA DEJAVNOST - Pečarstvo
dr.med.

Hrovatič
Klelija
Ljubljana
(031) 540 593
MEDICINA - Psihiatrija
univ.dipl.inž.kmet.
mag.
Hrustel Verdev
Dragica
Žalec
(031) 687 191
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
dr.med.
doc.dr.
Hussein
Mohsen
Novo mesto
(040) 300 124
MEDICINA - Ortopedija
univ.dipl.inž.el.

Igličar
Zdravko
Škofja Loka
(041) 311 262
PROMET - Promet cestni
PROMET - Tahografi
inž.geod.

Ilc
Iztok
Krška vas
(040) 758-194
GEODEZIJA - Geodezija splošno
dr. med.
asist.
Inkret
Jezerka
Celje
(041) 395 904
MEDICINA - Sodna medicina
Pošto pošiljati: Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, Vrazov trg 2, Ljubljana
univ.dipl.ekon.

Ipavec
Jerica
Ajdovščina
(031) 308 633
EKONOMIJA - Računovodstvo
univ.dipl.inž.gozd.

Ivanič
Tomi
Portorož - Portorose
(041) 671 047
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.oec.
mag.
Ivanuša Bezjak
Mirjana
Maribor
(041) 963 237
EKONOMIJA - Kadrovska funkcija
EKONOMIJA - Podjetništvo
univ.dipl.inž.agr.

Ivanušič
Marica
Vinica
(041) 691 890
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Ekonomika kmetijske proizvodnje
univ.dipl.inž.gradb.

Izlakar
Samo
Ptuj
(041) 915 364
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
dipl.inž.strojništva

Jager
Bojan
Ljubljana
(031) 300 700
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
MOTORNA VOZILA - Gradbena mehanizacija
MOTORNA VOZILA - Motorna vozila - splošno
univ.dipl.ekon.

Jagodic
Silvana
Ljubljana
(041) 737 686
EKONOMIJA - Finance
dipl.inž.gradb.

Jakhel
Miran
Krško
(040) 261 291
GRADBENIŠTVO - Komunala
univ.dipl.inž.gradb.

Jakin
Stojan
Vrhnika
(01) 755 2804
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.geod.
mag.
Jakljič
Samo
Straža pri Novem mestu
(031) 304 651
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med., spec.nevropsihiater
mag.
Jakopič
Jože
Ljubljana
(031) 372 360
MEDICINA - Psihiatrija
univ.dipl.ing.
mag.
Jakopič
Franc
Maribor
(041) 851 952
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ. dipl. inž. teks. tehnologije

Jakopič Rojec
Tanja
Maribor
(041) 770 618
TEKSTIL - Tekstil splošno
univ.dipl.inž.gozd.

Jakša
Jošt
Cerklje na Gorenjskem
(041) 695 541
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
GOZDARSTVO - Gozdovi
dipl.inž.strojništva

Jalovec
Tomaž
Podbočje
(031) 655 431
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.ing.gozd.

Janež
Marko
Tolmin
(041) 789 273
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Lesna masa

dr.
Janežič
Igor
Ljubljana
(041) 694 538
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.kem.

Janežič
Mojca
Litija
(041) 408 984
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave drog


Jarc
Tomaž
Domžale
(040) 795 795
OBRTNA DEJAVNOST - Usnjena galanterija

mag.
Jazbec
Martin
Dol pri Ljubljani
(031) 396 478
BORILNE VEŠČINE - Prisilna sredstva
dr.med.

Jazbec
Darko
Ptuj
(041) 448272
MEDICINA - Travmatologija


Jelenc
Franc
Železniki
(041) 756 959
OBRTNA DEJAVNOST - Strojne instalacije


Jemec
Janez
Ljubljana - Polje
(041) 766 695
OBRTNA DEJAVNOST - Krovstvo in kleparstvo


Jerebič
Janez
Ljubljana - Črnuče
(041) 718 790
OBRTNA DEJAVNOST - Avtokleparstvo
univ.dipl.ekon.

Jerman
Roman
Radomlje
(031) 675 944
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij

mag.
Jerman
Metod
Novo mesto
(041) 422 666
BORILNE VEŠČINE - Judo
BORILNE VEŠČINE - Ju-jitsu


Jerman
Srečko
Vodice
(051) 419 987
OBRTNA DEJAVNOST - Strojna mehanika
var.inž. in dipl.org.dela

Jerše
Andrej
Ljubljana
(031) 388 879
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu - splošno
Pošto pošiljati na naslov: Petkovškovo nabrežje 49, 1000 Ljubljana

mag.
Jeršič
Nataša
Ljubečna
(051) 696 714
EKONOMIJA - Javna naročila
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)