Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
dr. med.
asist.
Inkret
Jezerka
Domžale
(041) 395 904
MEDICINA - Sodna medicina
Pošto pošiljati: Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, Vrazov trg 2, Ljubljana
univ.dipl.ekon.

Ipavec
Jerica
Ajdovščina
(031) 308 633
EKONOMIJA - Računovodstvo
univ.dipl.inž.gozd.

Ivanič
Tomi
Portorož - Portorose
(041) 671 047
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.oec.
mag.
Ivanuša Bezjak
Mirjana
Maribor
(041) 963 237
EKONOMIJA - Kadrovska funkcija
EKONOMIJA - Podjetništvo
univ.dipl.inž.agr.

Ivanušič
Marica
Vinica
(041) 691 890
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Ekonomika kmetijske proizvodnje
univ.dipl.inž.gradb.

Izlakar
Samo
Ptuj
(041) 915 364
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
dipl.inž.strojništva

Jager
Bojan
Ljubljana
(031) 300 700
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
MOTORNA VOZILA - Gradbena mehanizacija
MOTORNA VOZILA - Motorna vozila - splošno
univ.dipl.ekon.

Jagodic
Silvana
Ljubljana
(041) 737 686
EKONOMIJA - Finance
dipl.inž.gradb.

Jakhel
Miran
Krško
(040) 261 291
GRADBENIŠTVO - Komunala
univ.dipl.inž.gradb.

Jakin
Stojan
Vrhnika
(041) 628 378
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.geod.
mag.
Jakljič
Samo
Straža pri Novem mestu
(031) 304 651
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.ing.
mag.
Jakopič
Franc
Maribor
(041) 851 952
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ. dipl. inž. teks. tehnologije

Jakopič Rojec
Tanja
Maribor
(041) 770 618
TEKSTIL - Tekstil splošno
univ.dipl.inž.gozd.

Jakša
Jošt
Cerklje na Gorenjskem
(041) 695 541
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
GOZDARSTVO - Gozdovi
dipl.inž.strojništva

Jalovec
Tomaž
Podbočje
(031) 655 431
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.ing.gozd.

Janež
Marko
Tolmin
(041) 789 273
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Lesna masa

dr.
Janežič
Igor
Ljubljana
(041) 694 538
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.kem.

Janežič
Mojca
Litija
(041) 408 984
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave drog


Jarc
Tomaž
Domžale
(040) 795 795
OBRTNA DEJAVNOST - Usnjena galanterija

mag.
Jazbec
Martin
Dol pri Ljubljani
(031) 396 478
BORILNE VEŠČINE - Prisilna sredstva


Jelenc
Franc
Železniki
(041) 756 959
OBRTNA DEJAVNOST - Strojne instalacije
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

Jeličić
Aleksandra
Ljubljana
(041) 664 160
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija odraslih


Jerebič
Janez
Ljubljana - Črnuče
(041) 718 790
OBRTNA DEJAVNOST - Avtokleparstvo
univ.dipl.ekon.

Jerman
Roman
Radomlje
(031) 675 944
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij

mag.
Jerman
Metod
Novo mesto
(041) 422 666
BORILNE VEŠČINE - Judo
BORILNE VEŠČINE - Ju-jitsu
var.inž. in dipl.org.dela

Jerše
Andrej
Ljubljana
(031) 388 879
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu - splošno
Pošto pošiljati na naslov: Grič 7, 4260 Bled

mag.
Jeršič
Nataša
Ljubečna
(051) 696 714
EKONOMIJA - Javna naročila
varnostni inženir

Jesenko
Marjan
Žirovnica
(04) 5804 590
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu - splošno
dr.med. spe.fiz. in rehab.med.
prim.izr.prof.dr.
Jesenšek Papež
Breda
Maribor
(02) 321 15 53
MEDICINA - Fizikalna in rehabilitacijska medicina

mag.
Jonko
Igor
Šoštanj
(031) 616 335
EKONOMIJA - Poslovne finance
EKONOMIJA - Plačilo za delo
univ.dipl.ing.str.

Jordan
Andrej
Ljubljana - Črnuče
(041) 739 369
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
univ.dipl.biol.

Jovan
Mojca
Ljubljana
(051) 266 572
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave sledi biološkega izvora


Jovičevič
Mojca
Ljubljana
(031) 323 623
EKONOMIJA - Računovodstvo
EKONOMIJA - Poslovne finance
univ.dipl.ing.str.

Jug
Roman
Žalec
(031) 890 273
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
dr.med.
doc.dr.
Jug
Marko
Ljubljana
(041) 390 647
MEDICINA - Travmatologija
univ.dipl.ing.gozd.

Jurko
Bojan
Celje
(041) 673 307
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Kač
Emil
Vremski Britof
(041) 379 110
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dr.med., spec.sodne medicine, spec. splošne kirurgije
dr.
Kadiš
Peter
Šentjanž pri Dravogradu
(041) 598 716
MEDICINA - Sodna medicina
MEDICINA - Travmatologija


Kajzer
Marko
Medvode
(041) 617 443
OBRTNA DEJAVNOST - Mizarstvo
univ.dipl.inž.str. in dipl.ekon.

Kambič
Ivan
Črnomelj
(041) 545 282
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
MOTORNA VOZILA - Starodobna cestna vozila
dipl.ing.str.

Kamnikar
Vekoslav
Ljubljana
(041) 755 774
PROMET - Promet cestni
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.inž.zoot.

Kapun
Helenca
Oplotnica
(031) 649 013
KMETIJSTVO - Ekonomika kmetijske proizvodnje
KMETIJSTVO - Živinoreja
KMETIJSTVO - Kmetije
dipl.inž.gozd.

Kastelec
Matjaž
Stari trg ob Kolpi
(041) 549 924
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gozdarstvu
univ.dipl.inž.gradb.

Kastelic
Anton
Domžale
(031) 344 844
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
dr.med.
doc.dr.
Kastelic
Andrej
Kranjska Gora
(041) 683 139
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.,spec.patolog
prim..dr.
Kavalar
Rajko
Maribor
(031) 326 513
MEDICINA - Anatomska patologija in citopatologija


Kavčič
Anton
Kozina
(040) 199 801
OBRTNA DEJAVNOST - Strojne instalacije
dr.med., spec.splošne kirurgije

Kavčič
Benjamin
Spodnja Idrija
(031) 575 342
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
univ.dipl.ekon.

Kavčič
Aleš
Tolmin
(040) 420 266
EKONOMIJA - Bančništvo
univ.dipl.inž.gradb.

Kavnik
Mojca
Hoče
(051) 394 156
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)