Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
dr.med.

Glavič
Andraž
Ljubljana
(041) 739 312
MEDICINA - Abdominalna kirurgija
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.ing.geod.
mag.
Glinšek
Mojca
Velenje
(051) 273 946
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence

mag.
Globevnik
Aleš
Maribor
(041) 596 133
GRADBENIŠTVO - Akustika-vibracije
EKOLOGIJA - Hrup in vibracije
spec.klin.psihologije

Glonar Vodopivec
Maja
Ljubljana
(031) 385 893
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija otrok in mladostnikov
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija - starševstvo in skrbništvo
inž. strojništva

Glušič
Mitja

(031) 799 230
OBRTNA DEJAVNOST - Avtomehanika
univ.dipl.ing.kmet.
mag.
Glušič
Ivan
Petrovče
(041) 350 028
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.gozd.inž.

Gobec
Jožek
Rogatec
(041) 657 574
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dipl.ing.geod.

Godec
Brane
Pragersko
(031) 577 433
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.ing.fizike

Golja
Janez
Ljubljana
(041) 734 917
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Balistika in rekonstrukcija streljanja
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozij
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozivnih sredstev in naprav
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave koles
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave orožja
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave požarov in plinskih eksplozij
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave tahografskih vložkov
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave žarnic
dipl.ing.strojništva
mag.
Golob
Borut
Maribor
(031) 811 616
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Računalništvo
dr.med.

Golob
Peter
Izola - Isola
(031) 327 797
MEDICINA - Travmatologija
MEDICINA - Splošna kirurgija

dr.
Golob
Gorazd
Ljubljana
(051) 219 325
GRAFIČNA STROKA - Tiskanje

asist. mag.
Golob
Peter
Novo mesto
(040) 469 749
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence


Gombač
Emil
Kozina
(041) 654 574
OBRTNA DEJAVNOST - Elektroinštalaterstvo
dr.vet.med.
doc.dr.
Gombač
Mitja
Renče
(031) 696 665
VETERINARSTVO - Veterinarska patologija
dr. med.
prim.
Gorenšek
Bogomir
Ljubljana
(041) 625 695
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
univ.dipl.ing.gozd.

Goričan
Edvard
Lovrenc na Pohorju
(041) 366 239
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.kmet.

Gorinšek
Miran
Slovenske Konjice
(041) 513 130
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
dr.med.,spec.ginekologije in porodništva
dr.
Gorišek
Borut
Maribor
(02) 251 78 24
MEDICINA - Ginekologija in porodništvo
univ.dipl.ing.gradb.

Gorjanc
Peter
Ankaran - Ancarano
(041) 633 990
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ing.gradb.

Gorjup
Igor
Ponikva
(041) 681 471
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje

mag.
Gorjup
Barbara
Idrija
(051) 343 026
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
EKONOMIJA - Poslovne finance
univ.dipl.inž.arh.

Gornik Jovan
Katja
Smlednik
(031) 899 861
ARHITEKTURA - Arhitektura splošno
univ.dipl.ing.agronomije

Gorše
France
Domžale
(051) 363 543
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
KMETIJSTVO - Kmetijska proizvodnja
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska in gradbena zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Sadjarstvo
KMETIJSTVO - Vrtnarstvo
KMETIJSTVO - Vrednotenje in ocenjevanje ter katastrska klasifikacija zemljišč


Goršič
Janez
Maribor
(041) 673 058
GEODEZIJA - Geodezija splošno


Gosak
Anton
Ljubljana
(041) 613 204
OBRTNA DEJAVNOST - Kamnoseštvo

dr.
Gostič
Tomaž
Domžale
(041) 413 341
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave drog
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave nevarnih snovi
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozij
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave požarov in plinskih eksplozij
univ.dipl.ing.gradb.

Gostiša Benčina
Irena
Novo mesto
(031) 620 980
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Grabec
Emina
Kranj
(041) 265 882
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
dr.med.
asist.mag.
Grabljevec
Klemen
Škofljica
(041) 388 982
MEDICINA - Fizikalna in rehabilitacijska medicina
univ.dipl.inž.gradb.

Gračanić
Sonja
Maribor
(031) 703 894
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

prof.dr.
Grad
Anton
Ljubljana
(040) 288 044
MEDICINA - Nevrologija
Začasno prebivališče: Cesta na Markovec 57, 6000 Koper
dr.med.,spec.internist

Gradecki
Iztok
Novo mesto
(07) 334 62 32
MEDICINA - Interna medicina
inženir gradbeništva

Gradišar
Robert
Ljubljana
(041) 648 645
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.,spec.spl.med.
prim.mag.
Gradišek
Anton
Ljubljana
(031) 614 984
MEDICINA - Družinska medicina


Grašič
Igor
Kranj
(041) 957 032
OBRTNA DEJAVNOST - Elektroinštalaterstvo
dipl.inž.stroj.

Grebenc
Marko
Ljubljana
(041) 695 826
VARNOST NA ŽIČNICAH IN SMUČIŠČIH - Žičniške naprave
VARNOST NA ŽIČNICAH IN SMUČIŠČIH - Analiza nesreč na smučiščih
VARNOST NA ŽIČNICAH IN SMUČIŠČIH - Urejanje in oprema smučišč

dr.
Grebenšek
Andrej
Ljubljana
(041) 874 563
PROMET - Promet letalski
ing.geod.

Gregorič
Damjan
Gradac
(041) 625 962
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence


Gregorič
Zoran
Ljubljana
(041) 717 332
OBRTNA DEJAVNOST - Fotografija
univ.dipl.ekonomist

Gril
Alenka
Limbuš
(041) 633 023
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Vodenje podjetij
univ. dipl.ekon.

Grobelšek
Milena
Kozje
(051) 335 677
EKONOMIJA - Računovodstvo
dr.med.spec.otorinolaringolog
doc.dr.
Gros
Anton
Ljubljana
(041) 409 420
MEDICINA - Otorinolaringologija
univ.dipl.inž.gozd.

Grum
Andrej
Ig
(041) 657 003
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu in požarna varnost
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gozdarstvu

dr.
Grum
Bojan
Ljubljana
(041) 617 208
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu - splošno
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gradbeništvu
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v šolstvu
dr.med.,spec.kirurg

Gržančić
Marinko
Koper - Capodistria
(05) 631 30 52
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
univ.dipl.ing.grad.
mag.
Gspan
Marko
Ljubljana - Črnuče
(041) 397 326
GRADBENIŠTVO - Komunala
dipl.ekon.
mag.
Gubanec
Mateja
Vodice
(031) 300 171
EKONOMIJA - Finance

mag.
Gubanec
Irma
Vodice
(031) 618 485
EKONOMIJA - Finance
univ.dipl.ing.str.

Guzej
Vladimir
Celje
(041) 766 536
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)