Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.ing.gradb.

Ferjančič
Boris
Idrija
(041) 777 544
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
dr.med.,spec.ortoped in spl.kir.
prim.
Ferk
Jože
Lenart v Slov. goricah
(051) 310 775
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
dr.med.
doc.prim.dr.
Ferkolj
Ivan
Ljubljana
(041) 519 879
MEDICINA - Interna medicina


Ficko
Anton
Ljubljana
(041) 686 706
EKONOMIJA - Davki
dr.med. spec. psihiater

Ficko Zalokar
Angela
Maribor
(070) 375 316
MEDICINA - Psihiatrija


Fidler
Dušan
Maribor
(031) 650 605
OBRTNA DEJAVNOST - Stavbno mizarstvo in pohištveno mizarstvo
dr.med., spec.psihiater

Filipič
Bojan
Maribor
(041) 683 692
MEDICINA - Psihiatrija
univ.dipl.ekon.

Filiplič
Matija
Ljubljana
(031) 340 650
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
univ.dipl.ing.stroj. in dipl.ekon.
mag.
Filiput
Darko
Izola - Isola
(041) 614 434
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
BORILNE VEŠČINE - Borilne veščine

mag.
Fišer
Romana
Rače
(041) 461 091
EKONOMIJA - Borza
EKONOMIJA - Finančne ustanove
univ.dipl.prav.
dr.
Flere
Sergej
Maribor
(051) 349 971
RELIGIJA - Religija
dr.med.
prof.dr.
Flis
Vojko
Maribor
(041) 661 398
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Kardiovaskularna kirurgija
dipl.ekonomist

Flis
Renata
Zgornja Ložnica
(02) 843 04 30
EKONOMIJA - Revizija
dr.med.

Flis Smaka
Ivica
Maribor
(031) 605 650
MEDICINA - Fizikalna in rehabilitacijska medicina
univ.dipl.ing.el.

Forjanič
Branko
Ljubljana
(01) 512 44 92
ELEKTRO STROKA - Elektro stroka splošno
ELEKTRO STROKA - Elektroenergetika
univ.dipl.ing.str.

Franc
Kazimir
Celje
(041) 759 892
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
dr.med., spec.nevropsihiater

Frangež-Žigon
Viktorija
Zgornja Polskava
(031) 206 585
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.
doc. dr.
Franić
Damir
Maribor
(040) 565 958
MEDICINA - Ginekologija in porodništvo
dr.med.
prof.dr.
Franko
Alenka
Ljubljana
(031) 842 308
MEDICINA - Medicina dela prometa in športa
univ.dipl.org.

Frol
Marjan
Trbovlje
(051) 327 966
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
dipl.inž.strojn.

Frühauf
Srečko
Muta
(031) 659 660
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl. ing. grad.

Gaberščik
Aleksander
Nova Gorica
(051) 303 036
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.ekon.,spec.davč.svet.

Gabrič Tomažin
Brigita
Sevnica
(041) 564 528
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Finance
dr.med.spec.int.med.
mag.
Gabršček Parežnik
Lucija
Šentjur
(031) 397 597
MEDICINA - Interna medicina
MEDICINA - Intenzivna medicina
univ.dipl.ing.geod.

Galjanič
Peter
Ankaran - Ancarano
(031) 530 202
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med.
doc.dr.
Gasparini
Mladen
Koper - Capodistria
(041) 747 454
MEDICINA - Splošna kirurgija
dipl.ekon.
mag.
Gatnik
Igor
Renče
(041) 618 586
EKONOMIJA - Ekonomske analize
EKONOMIJA - Bančništvo
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij


Gerjevič
Andrej
Brežice
(041) 524 900
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Daktiloskopske preiskave
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave odtisov obuval
dr.med.
prof.dr.
Geršak
Ksenija
Ljubljana
(041) 751 752
MEDICINA - Ginekologija in porodništvo
inž. grad.

Gjerkeš
Franjo
Velenje
(041) 349 470
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ing.el.

Glavač
Franc
Ljubljana
(041) 557 089
ELEKTRO STROKA - Informatika


Glavan
Rok
Ljubljana
(031) 724 580
ANTIKVITETE - Stare knjige in tiski


Glavan Bukovinski
Silva
Grosuplje
(041) 695 580
OBRTNA DEJAVNOST - Kozmetična nega
dr.med.

Glavič
Andraž
Ljubljana
(041) 739 312
MEDICINA - Abdominalna kirurgija
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.ing.geod.
mag.
Glinšek
Mojca
Velenje
(051) 273 946
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence

mag.
Globevnik
Aleš
Gozd Martuljek
(041) 596 133
GRADBENIŠTVO - Akustika-vibracije
EKOLOGIJA - Hrup in vibracije
inž. strojništva

Glušič
Mitja

(031) 799 230
OBRTNA DEJAVNOST - Avtomehanika
univ.dipl.gozd.inž.

Gobec
Jožek
Rogatec
(041) 657 574
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dipl.ing.geod.

Godec
Brane
Pragersko
(031) 577 433
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med., speci. spl. kirurg. in travmat.

Golob
Peter
Izola - Isola
(031) 327 797
MEDICINA - Travmatologija
MEDICINA - Splošna kirurgija
dipl.ing.strojništva
mag.
Golob
Borut
Maribor
(031) 811 616
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Računalništvo

dr.
Golob
Gorazd
Ljubljana
(051) 219 325
GRAFIČNA STROKA - Tiskanje

asist. mag.
Golob
Peter
Novo mesto
(040) 469 749
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence


Gombač
Emil
Kozina
(041) 654 574
OBRTNA DEJAVNOST - Elektroinštalaterstvo
dr.vet.med.
izr. prof. dr.
Gombač
Mitja
Renče
(031) 696 665
VETERINARSTVO - Veterinarska patologija
univ.dipl.ing.kmet.

Gorinšek
Miran
Slovenske Konjice
(041) 513 130
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Gorjanc
Peter
Ankaran - Ancarano
(041) 633 990
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ing.gradb.

Gorjup
Igor
Ponikva
(041) 681 471
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje

mag.
Gorjup
Barbara
Idrija
(051) 343 026
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
EKONOMIJA - Poslovne finance
univ.dipl.inž.arh.

Gornik Jovan
Katja
Smlednik
(031) 899 861
ARHITEKTURA - Arhitektura splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)