Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.ing.el.

Forjanič
Branko
Ljubljana
(01) 512 44 92
ELEKTRO STROKA - Elektro stroka splošno
ELEKTRO STROKA - Elektroenergetika
univ.dipl.ing.str.

Franc
Kazimir
Celje
(041) 759 892
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
dr.med., spec.nevropsihiater

Frangež-Žigon
Viktorija
Zgornja Polskava
(031) 206 585
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.
doc. dr.
Franić
Damir
Maribor
(040) 565 958
MEDICINA - Ginekologija in porodništvo
dr.med.,spec. kirurg

Frank
Aleksander
Maribor
(02) 321 1347
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
dr.med.
prof.dr.
Franko
Alenka
Ljubljana
(031) 842 308
MEDICINA - Medicina dela prometa in športa
dipl.inž.strojn.

Frühauf
Srečko
Muta
(031) 659 660
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl. ing. grad.

Gaberščik
Aleksander
Nova Gorica
(051) 303 036
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.ekon.,spec.davč.svet.

Gabrič Tomažin
Brigita
Sevnica
(041) 564 528
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Finance
dr.med.spec.int.med.
mag.
Gabršček Parežnik
Lucija
Šentjur
(031) 397 597
MEDICINA - Interna medicina
MEDICINA - Intenzivna medicina
dr.med.
doc.dr.
Gasparini
Mladen
Koper - Capodistria
(041) 747 454
MEDICINA - Splošna kirurgija
dipl.ekon.
mag.
Gatnik
Igor
Renče
(041) 618 586
EKONOMIJA - Ekonomske analize
EKONOMIJA - Bančništvo
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij


Gerjevič
Andrej
Brežice
(041) 524 900
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Daktiloskopske preiskave
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave odtisov obuval
dr.med.
prof.dr.
Geršak
Ksenija
Ljubljana
(041) 751 752
MEDICINA - Ginekologija in porodništvo


Glavan
Rok
Ljubljana
(031) 724 580
ANTIKVITETE - Stare knjige in tiski
dr.med.

Glavič
Andraž
Ljubljana
(041) 739 312
MEDICINA - Abdominalna kirurgija
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.ing.geod.
mag.
Glinšek
Mojca
Velenje
(051) 273 946
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence

mag.
Globevnik
Aleš
Gozd Martuljek
(041) 596 133
GRADBENIŠTVO - Akustika-vibracije
EKOLOGIJA - Hrup in vibracije
inž. strojništva

Glušič
Mitja

(031) 799 230
OBRTNA DEJAVNOST - Avtomehanika
univ.dipl.gozd.inž.

Gobec
Jožek
Rogatec
(041) 657 574
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dipl.ing.geod.

Godec
Brane
Pragersko
(031) 577 433
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dipl.ing.strojništva
mag.
Golob
Borut
Maribor
(031) 811 616
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Računalništvo
dr.med., speci. spl. kirurg. in travmat.

Golob
Peter
Izola - Isola
(031) 327 797
MEDICINA - Travmatologija
MEDICINA - Splošna kirurgija

dr.
Golob
Gorazd
Ljubljana
(051) 219 325
GRAFIČNA STROKA - Tiskanje

asist. mag.
Golob
Peter
Novo mesto
(040) 469 749
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence


Gombač
Emil
Kozina
(041) 654 574
OBRTNA DEJAVNOST - Elektroinštalaterstvo
dr.vet.med.
izr. prof. dr.
Gombač
Mitja
Renče
(031) 696 665
VETERINARSTVO - Veterinarska patologija
univ.dipl.ing.kmet.

Gorinšek
Miran
Slovenske Konjice
(041) 513 130
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Gorjanc
Peter
Ankaran - Ancarano
(041) 633 990
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ing.gradb.

Gorjup
Igor
Ponikva
(041) 681 471
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje

mag.
Gorjup
Barbara
Idrija
(051) 343 026
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
EKONOMIJA - Poslovne finance
univ.dipl.inž.arh.

Gornik Jovan
Katja
Smlednik
(031) 899 861
ARHITEKTURA - Arhitektura splošno


Goršič
Janez
Maribor
(041) 673 058
GEODEZIJA - Geodezija splošno


Gosak
Anton
Ljubljana
(041) 613 204
OBRTNA DEJAVNOST - Kamnoseštvo

dr.
Gostič
Tomaž
Domžale
(041) 413 341
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave drog
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave nevarnih snovi
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozij
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave požarov in plinskih eksplozij
univ.dipl.ing.gradb.

Gostiša Benčina
Irena
Novo mesto
(031) 620 980
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.
asist.mag.
Grabljevec
Klemen
Škofljica
(041) 388 982
MEDICINA - Fizikalna in rehabilitacijska medicina
univ.dipl.inž.gradb.

Gračanić
Sonja
Maribor
(031) 703 894
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.
prof.dr.
Grad
Anton
Ljubljana
(040) 288 044
MEDICINA - Nevrologija


dr.med.,spec.internist

Gradecki
Iztok
Novo mesto
(07) 334 62 32
MEDICINA - Interna medicina
inženir gradbeništva

Gradišar
Robert
Ljubljana
(041) 648 645
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.,spec.spl.med.
prim.mag.
Gradišek
Anton
Ljubljana
(031) 614 984
MEDICINA - Družinska medicina


Grašič
Igor
Kranj
(041) 957 032
OBRTNA DEJAVNOST - Elektroinštalaterstvo
dipl.inž.stroj.

Grebenc
Marko
Ljubljana
(041) 695 826
VARNOST NA ŽIČNICAH IN SMUČIŠČIH - Žičniške naprave
VARNOST NA ŽIČNICAH IN SMUČIŠČIH - Analiza nesreč na smučiščih
VARNOST NA ŽIČNICAH IN SMUČIŠČIH - Urejanje in oprema smučišč

dr.
Grebenšek
Andrej
Ljubljana
(041) 874 563
PROMET - Promet letalski
ing.geod.

Gregorič
Damjan
Gradac
(041) 625 962
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.ekonomist

Gril
Alenka
Limbuš
(041) 633 023
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Vodenje podjetij

doc.dr.
Grm
Aleksander
Kanal
(040) 147 300
POMORSTVO - Plovila
univ. dipl.ekon.

Grobelšek
Milena
Kozje
(051) 335 677
EKONOMIJA - Računovodstvo
dr.med.spec.otorinolaringolog
doc.dr.
Gros
Anton
Ljubljana
(041) 409 420
MEDICINA - Otorinolaringologija
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)