Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.inž.geod.

Daca
Ferid
Ljubljana
(031) 669 612
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.inž.kmet.

Daković
Miran
Maribor
(040) 204 190
LOV - Škode od divjadi
dipl.ing.gozd.

Debenak
Dušan
Šentjur
(031) 550 118
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dr.med.
asist.dr.
Delić
Mirjana
Ljubljana
(031) 724 046
MEDICINA - Psihiatrija
dipl.ing.geod.

Demšar
Božidar
Ljubljana
(041) 243 317
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med.

Demšar
Silva
Železniki
(031) 760 892
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.

Derganc
Miha
Ljubljana - Črnuče
(031) 226 890
MEDICINA - Psihiatrija
dr. med.
prof. dr.
Dernovšek
Mojca Zvezdana
Ljubljana - Polje
(041) 663 388
MEDICINA - Psihiatrija
univ.dipl.ekon.

Dervarič
Alenka
Črenšovci
(041) 788 058
EKONOMIJA - Poslovne finance
EKONOMIJA - Računovodstvo
EKONOMIJA - Davki
gradbeni inženir

Devjak
Ivan
Kočevje
(041) 698 728
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Deželan
Jože
Škocjan
(041) 650 285
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Gradbena mehanizacija

mag.
Dimović
Zoran
Vojnik
(051) 373 519
ELEKTRO STROKA - Elektroenergetika
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
dr.
Dobnik Renko
Bernarda
Ljubljana - Črnuče
(070) 892 852
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija otrok in mladostnikov
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija - starševstvo in skrbništvo
univ.dipl.soc.del.

Dobovičnik
Vanja Dina
Velenje
(040) 162 916
SOCIALNO DELO - Socialno delo
dipl.inž.elekt.

Dobovišek
Milan
Celje
(041) 629 478
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v elektrotehniki
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v industriji in obrti


Dobravec
Franc
Litija
(041) 690 606
OBRTNA DEJAVNOST - Dimnikarstvo
dr.med.
izr.prof.dr.
Dodič Fikfak
Metoda
Postojna
(01) 522 4334
MEDICINA - Medicina dela prometa in športa
Pošto pošiljati na naslov: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Grablovičeva ulica 42, 1000 Ljubljana
dipl.ing.geod.
mag.
Dolanc
Jože
Dobovec
(041) 531 984
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.inž.gradbeništva
dr.
Dolenc
Branko
Radovljica
(04) 531 2111
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med., spec.spl.kirurg. in travm.
dr.
Dolenc
Igor
Šempeter pri Gorici
(040) 759 768
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
univ.dipl.ing.agr.

Dolinšek
Vladimir
Selnica ob Dravi
(040) 553 399
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno

dr.
Dolinšek
Blaž
Velenje
(041) 668 843
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
dr.med., spec.spl. in plastič. kirur.
dr.
Dolšek
Franek
Novo mesto
(041) 762 526
MEDICINA - Plastična rekonstrukcijska in estetska kirurgija
MEDICINA - Splošna kirurgija

mag.
Donša
Boštjan
Murska Sobota
(041) 751 171
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
dr.vet.med.
dr.
Dovč
Alenka
Ljubljana
(041) 861 594
VETERINARSTVO - Medicina ptic, malih sestalcev in plazilcev


Dovjak
Bojan
Ljubljana
(041) 628 366
MOTORNA VOZILA - Motorna vozila - splošno
univ.dipl.ing.grad.

Dovžan
Janez
Mojstrana
(041) 627 376
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Dragan
Magda
Novo mesto
(040) 274 114
EKONOMIJA - Davki
univ.dipl.inž.arh.
mag.
Dragišić
Lidija
Ljubljana
(031) 519 483
ARHITEKTURA - Urbanizem


Drame
Leon
Rakek
(041) 333 429
RODOSLOVJE - Rodoslovje
dipl.inž.kmet.polj.usmer.

Drčar Matko
Valenka
Braslovče
(041) 631 677
KMETIJSTVO - Vrednotenje in ocenjevanje ter katastrska klasifikacija zemljišč


Dremelj
Anton
Ljubljana
(041) 615 362
OBRTNA DEJAVNOST - Čevljarstvo

doc.dr.
Drev
Darko
Celje
(041) 717 602
KEMIJA - Kemija splošno
EKOLOGIJA - Ekologija splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Drobež
Igor
Slovenska Bistrica
(041) 663 474
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva
univ.dipl.inž.geod.

Drobež
Uroš
Kamnik
(041) 814 255
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.ekon.

Drobež
Matej
Zagorje ob Savi
(031) 389 921
EKONOMIJA - Javna naročila

mag.
Drobež Tomšič
Mateja
Ljubljana - Dobrunje
(030) 610 300
EKONOMIJA - Davki
univ.dipl.ing.arh.

Drobnič
Irena
Ljubljana
(041) 758 175
ŠPORT - Športni konji
univ.dipl.biol.
prof. dr.
Drobnič
Katja
Ljubljana
(041) 760 048
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave sledi biološkega izvora
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Genetske (dnk) preiskave
univ.dipl.ing.geod.

Drobnič
Dalibor
Črnomelj
(07) 356 71 20
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.oec.

Dukić
Jugoslav
Ljubljana - Polje
(041) 879 546
EKONOMIJA - Poslovne finance
univ.dipl.ing.arh.
dr.
Durjava
Matjaž

(040) 706 668
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
ARHITEKTURA - Arhitektura splošno
ARHITEKTURA - Urbanizem
univ.dipl.ing.urejanja krajine

Eber
Aleš
Ljubljana
(031) 811 470
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Vrednotenje in ocenjevanje ter katastrska klasifikacija zemljišč
Pošto pošiljati v pisarno: Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana
dr.stom.,spec.sodne medicine,spec.patologije
prof.dr.
Ermenc
Branko
Šmartno ob Paki
(041) 711 659
MEDICINA - Sodna medicina
univ.dipl.inž.gradb.

Eržen
Bogomir
Portorož - Portorose
(031) 621 450
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med., spec.epidemiologije
prof.dr.
Eržen
Ivan
Celje
(041) 694 999
MEDICINA - Epidemiologija
univ.dipl.ekon.

Fain
Luka
Izlake
(041) 414 457
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
univ.dipl.inž.agr.

Fajdiga
Peter
Maribor
(040) 217 796
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Fajfar
Janez
Tržič
(041) 647 425
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
dr.med.
mag.
Fatur Videtič
Andrejka
Ljubljana
(031) 469 017
MEDICINA - Medicina dela prometa in športa
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)