Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.inž.gradb.
mag.
Zupančič
Primož
Ljubljana
(041) 994 467
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
Pošto pošiljati na: Kotnikova 36, 1000 Ljubljana
spec.posl.financ

Zupančič
Marija
Radomlje
(041) 593 864
EKONOMIJA - Davki
univ.dipl.inž.gradb.
dr.
Zupančič
Dušan
Ljubljana
(01) 437 9199
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

mag.
Zupančič
Renata
Novo mesto
(051) 382 338
EKONOMIJA - Bančništvo
dipl.ing.

Zupančič
Matjaž
Novo mesto
(041) 631 752
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gradbeništvu
Pošto pošiljati na: Češča vas 9C, 8000 Novo mesto
univ.dipl.biol.
zn.sv. in izr. prof. dr.
Zupanič Pajnič
Irena
Ljubljana - Šmartno
(040) 319 099
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Genetske (dnk) preiskave
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave sledi biološkega izvora
dr.med., spec.radioterapije in onkologije
prof. dr.
Zwitter
Matjaž
Ljubljana
(031) 687 546
MEDICINA - Radioterapija in onkologija
univ.dipl.franc. in novinarka
dr.
Zwitter Vitez
Ana

(041) 629 107
FORENZIČNA ANALIZA PISNIH BESEDIL - Forenzična analiza pisnih besedil

doc.dr.
Žaberl
Miroslav
Celje
(041) 787 392
POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE IN OMEJITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC - Uporaba pooblastil in prisilnih sredstev policije in drugih represivnih organov
univ.dipl.ing.gradb.
mag.
Žabkar
Vladimir
Trebnje
(041) 554 483
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
dr.med., spec.nevropsihiater
prim.
Žagar
Dušan
Ljubljana - Šentvid
(051) 306 188
MEDICINA - Psihiatrija
Pošto pošiljati na: Slomškova ulica 35, 1000 Ljubljana
dr.med., spec.otorinolaringolog
prof.dr.
Žargi
Mihael
Ljubljana
(041) 668 587
MEDICINA - Otorinolaringologija
dipl.ing.tehn.prometa

Žebaljec
Rajko
Komenda
(051) 608 929
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.ekon.

Žgajnar
Anica
Videm - Dobrepolje
(041) 644 508
EKONOMIJA - Davki
kmetijski inženir

Žiber
Egidio
Sečovlje - Sicciole
(041) 582 052
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
dr.med.

Žiberna
Darko
Komen
(051) 631 967
MEDICINA - Splošna kirurgija
dipl.inž.stroj.

Žibret
Iztok
Vojnik
(031) 384 378
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varnost in zdravje pri delu
dr.med., spec. ORL in CFK

Žiger
Stjepan
Maribor
(040) 895 843
MEDICINA - Otorinolaringologija
univ.dipl.inž.str.
mag.
Žigon
Boštjan
Maribor
(041) 266 149
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.ing.gradb.

Žigon
Ivan
Portorož - Portorose
(041) 397 555
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Vodno gospodarstvo
univ.dipl.ing.elektrotehnike
mag.
Žitnik
Boris
Maribor
(041) 646 511
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika - jaki tok
inž. rastl. proiz.

Živič
Franc
Brestanica
(041) 533 064
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.
dr.
Žlajpah
Dejan
Ljubljana
(041) 595 642
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
univ.dipl.ing.arh.

Žlender Jukić
Lučka
Ljubljana
(040) 264 586
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.,spec.nevropsihiater
dr.
Žmuc Tomori
Martina Breda
Ljubljana
(041) 744 242
MEDICINA - Psihiatrija
MEDICINA - Otroška in mladostniška psihiatrija
dr.med.
dr.
Žmuc Veranič
Lea
Ig
(040) 207 130
MEDICINA - Psihiatrija
dipl.inž.gradb.

Žnidaršič
Milan
Trbovlje
(041) 668 472
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
Prokurist v Cenitve Žnidaršič d.o.o., Ojstro 22 a, 1420 Trbovlje

dipl.ing.geod.

Žulič
Miran
Blanca
(041) 572 326
GEODEZIJA - Geodetske meritve
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.ekon.

Žumer
Lucija
Polhov Gradec
(031) 669 998
EKONOMIJA - Računovodstvo
univ.dipl.ing.strojn.

Žunjanin
Milorad
Trzin
(041) 770 744
STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE - Strojne inštalacije
dipl.inž.gradb.

Žvanut
Bojan
Komen
(041) 397 592
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)