Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.ekon.

Vehovec
Viktorija
Mengeš
(041) 442 051
EKONOMIJA - Revizija
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
Pošiljke dostavljati: PIT Leitner d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, s pripisom: za Viktorijo Vehovec
dr.med.spec.kirurg
prim.mag.sci.
Veingerl
Bojan
Pragersko
(041) 696 758
MEDICINA - Splošna kirurgija
dr.med., spec. med. dela, prometa in športa
mag.
Velikanje
Franjo Marijan
Celje
(041) 736 251
MEDICINA - Medicina dela prometa in športa
dr.med.
asist.
Velikonja
Ingrid
Ljubljana
(040) 531 888
MEDICINA - Psihiatrija
univ.dipl.ing.gozd.

Velnar
Jožef
Murska Sobota
(031) 640 154
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Venta
Anton
Dol pri Ljubljani
(041) 938 988
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
dipl.inž.kmet.

Verbošt
Boštjan
Selnica ob Dravi
(031) 787 386
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Sadjarstvo
KMETIJSTVO - Vinogradništvo


Verček
Milan
Novo mesto
(041) 634 638
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

doc.dr.
Verlič
Peter
Šmarje - Sap
(031) 655 197
PROMET - Promet cestni
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
dr.med., spec. kirurg - travmatolog
Prof. dr.
Veselko
Matjaž
Ljubljana
(041) 329 219
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija


Vidervol
Robert
Črnomelj
(041) 657 468
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dipl.ing.varstva pri delu

Vidic
Gorazd
Cerknica
(051) 659 730
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Daktiloskopske preiskave
univ.dipl.inž.gozd.

Vidmar
Janko
Vrhnika
(041) 657 246
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno

dr.
Vidmar
Peter
Dekani
(041) 687 304
PROMET - Promet cestni
POMORSTVO - Plovila
kmet. inž.

Vidrih
Vojko
Sežana
(041) 776 626
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ekon.

Viher
Irena
Ptuj
(031) 378 328
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
dr.med.,spec.int.med.

Vitorović
Sveta
Ljubljana
(040) 290-631
MEDICINA - Interna medicina


Vivoda
Dimitrij
Pobegi
(041) 616 280
OBRTNA DEJAVNOST - Slikopleskarstvo
str. inž.

Vodopija
Janez Jurij
Ljubljana
(041) 747 500
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
dr.med., spec.nevrolog
prof.dr.
Vodušek
David Božidar
Ljubljana - Šentvid
(041) 673 050
MEDICINA - Nevrologija
dr.med., spec.int.med.
dr.
Voga
Gorazd
Šentjur
(031) 684 328
MEDICINA - Interna medicina
grad.inž.

Vogrin
Dušan
Zgornja Kungota
(041) 610 215
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.les.

Voh
Branimir
Domžale
(031) 357 248
OBRTNA DEJAVNOST - Podopolagalstvo
dr.med.
mag.
Vokač
Damijan
Maribor
(051) 634 769
MEDICINA - Interna medicina
univ.dipl.var.inž.

Vošner
Miroslav
Muta
(02) 876 90 10
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu in požarna varnost
dr.med.
mag.
Vrabič
Mladen
Celje
(041) 749 346
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.
prim.
Vrabič
Erik
Maribor
(041) 432 958
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Plastična rekonstrukcijska in estetska kirurgija
univ.dipl.inž.gradb.

Vrabl
Andrej
Maribor
(040) 665 664
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med., spec.kirurg, travmatolog
prim.doc.dr.
Vrabl
Miran
Ptuj
(041) 616 412
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
dr.med.
doc.dr.
Vranič
Andrej

(041) 770 221
MEDICINA - Nevrokirurgija
dr.med.spec.kirurg.
asist.
Vrbanec
Borislav
Moravske Toplice
(041) 716 554
MEDICINA - Splošna kirurgija

mag.
Vrečko
Maks
Begunje na Gorenjskem
(041) 614 731
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v lesarstvu
univ.dipl.ekon.
mag.
Vrhovnik Težak
Alenka
Ljubljana
(041) 745 071
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Bančništvo
univ. dipl. inž. agr.
izr. prof. dr.
Vrščaj
Borut
Braslovče
(041) 462 264
EKOLOGIJA - Vplivi na okolje
dr. med.

Vučko Miklavčič
Ilonka
Ljubljana
(041) 424 664
MEDICINA - Psihiatrija

izr.prof.dr.
Vukelić
Željko
Ljubljana - Šentvid
(041) 665 597
RUDARSTVO - Geotehnološka stroka
RUDARSTVO - Rudarstvo (podzemno in površinsko)


Vukić
Ratomir
Brežice
(031) 347 650
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med., spec.kirurg
mag.
Wahl
Miloš
Kamnik
(041) 677 302
MEDICINA - Splošna kirurgija
dipl.ing.str.

Winkler
Dušan
Ptuj
(041) 508 223
OBRTNA DEJAVNOST - Orodjarstvo
OBRTNA DEJAVNOST - Oblikovanje kovin in preoblikovanje kovin
dr.med.

Winkler Skaza
Valentina
Žalec
(051) 602 194
MEDICINA - Psihiatrija
spec.manag.

Zabukovec
Igor
Dekani
(031) 658 014
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva


Zadel
Ema
Izola - Isola
(041) 636 781
KMETIJSTVO - Ekonomika kmetijske proizvodnje
KMETIJSTVO - Vrednotenje kmetijskih zemljišč
univ.dipl.inž.gozd.

Zagorac
Nenad
Maribor
(041) 657 779
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.inž.gozd.

Zagorc
Matej
Bohinjska Bela
(041) 503 150
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dr.med., dr.dent.med.
prim.mag.
Zajec
Mihael
Slovenj Gradec
(041) 332 864
MEDICINA - Splošna kirurgija

prof. dr.
Zalar
Bojan
Ljubljana
(041) 744 241
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija
dr.med.spec. nevr.
izr.prof.dr.
Zaletel
Marjan
Grosuplje
(041) 761 288
MEDICINA - Nevrologija
inž.strojništva

Zaluberšek
Jožef
Velenje
(041) 698 241
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.inž.gradb.

Zavadlav
Inoslav
Ljubljana
(041) 666 283
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

prof.dr.
Zaviršek
Darja
Ljubljana
(041) 973 333
SOCIALNO DELO - Socialno delo
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)