Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.umet.zgodovinarka

Zlatar
Milena
Radlje ob Dravi
(041) 769 787
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja
UMETNOST - Sodobna likovna umetnost


Zorec
Bojan
Ljubljana
(041) 924 530
BORILNE VEŠČINE - Fizična sila
BORILNE VEŠČINE - Borilne veščine
BORILNE VEŠČINE - Prisilna sredstva
univ.dipl.kem.
dr.
Zorec Karlovšek
Majda
Ljubljana
(041) 644 332
KEMIJA - Toksikologija
FORENZIČNA TOKSIKOLOGIJA IN ALKOHOLOMETRIJA - Forenzična toksikologija in alkoholometrija splošno

dr.
Zorko
Nadja
Celje
(041) 765 459
EKONOMIJA - Ocenjevanje vrednosti podjetij
ing.gradb., univ.dipl.ekon.

Zrimšek
Zvonko Anton
Ljubljana
(01) 428 0110
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
univ.dipl.prav.

Zrnko
Urška
Maribor
(031) 330 184
ŠPORT - Smučanje splošno
ŠPORT - Varnost in reševanje na smučiščih
univ.dipl.inž.stroj.
doc. dr.
Zupan
Samo
Bled
(041) 600381
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.inž.geod.

Zupanc
Gorazd
Loka pri Zidanem Mostu
(031) 336 432
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence

dr.
Zupanc
Vesna
Ljubljana
(041) 770 444
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
dr. med., spec.ortoped
doc.dr.sci.
Zupanc
Oskar
Ljubljana
(041) 703 257
MEDICINA - Ortopedija
dr.med.
doc.dr.
Zupanc
Tomaž
Novo mesto
(031) 326 126
MEDICINA - Sodna medicina
dipl.upr.org.

Zupančič
Marjan
Šentjernej
(031) 362 201
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.gradb.
mag.
Zupančič
Primož
Ljubljana
(041) 994 467
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
Pošto pošiljati na: Kotnikova 36, 1000 Ljubljana
spec.posl.financ

Zupančič
Marija
Radomlje
(041) 593 864
EKONOMIJA - Davki
univ.dipl.inž.gradb.
dr.
Zupančič
Dušan
Ljubljana
(01) 437 9199
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.biol.
zn.sv. in izr. prof. dr.
Zupanič Pajnič
Irena
Ljubljana - Šmartno
(040) 319 099
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Genetske (dnk) preiskave
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave sledi biološkega izvora
dr.med., spec.radioterapije in onkologije
prof. dr.
Zwitter
Matjaž
Ljubljana
(031) 687 546
MEDICINA - Radioterapija in onkologija
univ.dipl.franc. in novinarka
dr.
Zwitter Vitez
Ana
Ljubljana
(041) 629 107
FORENZIČNA ANALIZA PISNIH BESEDIL - Forenzična analiza pisnih besedil

doc.dr.
Žaberl
Miroslav
Braslovče
(041) 787 392
POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE IN OMEJITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC - Uporaba pooblastil in prisilnih sredstev policije in drugih represivnih organov
dr.med., spec.nevropsihiater
prim.
Žagar
Dušan
Ljubljana - Šentvid
(051) 306 188
MEDICINA - Psihiatrija
Pošto pošiljati na: Slomškova ulica 35, 1000 Ljubljana
dr.med., spec.otorinolaringolog
prof.dr.
Žargi
Mihael
Ljubljana
(041) 668 587
MEDICINA - Otorinolaringologija
dipl.ing.tehn.prometa

Žebaljec
Rajko
Komenda
(051) 608 929
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.ekon.

Žgajnar
Anica
Videm - Dobrepolje
(041) 644 508
EKONOMIJA - Davki
dr.med.

Žiberna
Darko
Komen
(051) 631 967
MEDICINA - Splošna kirurgija
dipl.inž.stroj.

Žibret
Iztok
Vojnik
(031) 384 378
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varnost in zdravje pri delu
univ.dipl.inž.str.
mag.
Žigon
Boštjan
Maribor
(041) 266 149
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.ing.elektrotehnike
mag.
Žitnik
Boris
Maribor
(041) 646 511
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika - jaki tok
univ.dipl.inž.gradb.
dr.
Žlajpah
Dejan
Ljubljana
(041) 595 642
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
univ.dipl.ing.arh.

Žlender Jukić
Lučka
Ljubljana
(040) 264 586
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.
dr.
Žmuc Veranič
Lea
Ig
(040) 207 130
MEDICINA - Psihiatrija
dipl.inž.gradb.

Žnidaršič
Milan
Trbovlje
(041) 668 472
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
Prokurist v Cenitve Žnidaršič d.o.o., Ojstro 22 a, 1420 Trbovlje

dipl.ing.geod.

Žulič
Miran
Blanca
(041) 572 326
GEODEZIJA - Geodetske meritve
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.ekon.

Žumer
Lucija
Polhov Gradec
(031) 669 998
EKONOMIJA - Računovodstvo
univ.dipl.ing.strojn.

Žunjanin
Milorad
Trzin
(041) 770 744
STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE - Strojne inštalacije
dipl.inž.gradb.

Žvanut
Bojan
Komen
(041) 397 592
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)