Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.org.dela, varn.ing.

Srovin
Bojan
Ljubljana
(041) 643 008
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varnost in zdravje pri delu


Starc
Marija
Trebnje
(041) 568 880
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.

Stavrević
Rajka
Ljubljana
(031) 223 526
MEDICINA - Psihiatrija
dipl.inž.gradb.

Sterle
Janez
Stari trg pri Ložu
(041) 770 756
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med., spec.oft.
izr.prof.dr.
Stirn Kranjc
Branislava
Begunje pri Cerknici
(040) 801 455
MEDICINA - Oftalmologija
dr.med.,spec.ortoped
prim.
Stok
Rasto
Ljubljana
(041) 790 286
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
univ.dipl.ing.str.

Stošicki
Slavko
Bled
(041) 620 022
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave


Strahovnik
Drago
Žalec
(041) 637 814
OBRTNA DEJAVNOST - Mizarstvo
OBRTNA DEJAVNOST - Modelno mizarstvo in sodarstvo
kmetijski inženir

Strašek
Edvard
Šmarje pri Jelšah
(041) 750 157
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
KMETIJSTVO - Kmetijska proizvodnja
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
univ.dipl.inž.komunale

Stres
Marijan Andrej
Tolmin
(041) 692 298
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje

mag.
Strgar
Anton
Dob
(041) 339 737
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.kr.arh.

Strgar
Andrej
Ljubljana - Črnuče
(041) 728 164
KMETIJSTVO - Hortikultura
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Vrtnarstvo
dipl.ing.kmet.

Strgulec
Mateja
Kostanjevica na Krki
(07) 498 61 70
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
dr.med.
prof. dr.
Strle
Franc
Ljubljana
(01) 522 2110
MEDICINA - Infektologija
gradbeni inženir

Strmec
Bogomil
Novo mesto
(051) 677 221
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.kmetijstva
mag.
Strniša
Tanja
Dolenjske Toplice
(07) 306 5847
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Sadjarstvo
univ.dipl.inž.kmet.

Sušek
Danica
Ptuj
(031) 373 314
KMETIJSTVO - Vrtnarstvo
univ.dipl.ing.str.

Svetina
Andrej
Bled
(04) 574 32 87
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave

doc.dr.
Svetina Veder
Marta
Nazarje
(040) 132 727
EKOLOGIJA - Vplivi na okolje
GEOLOGIJA - Geologija splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Svoljšak
Venčeslav
Velenje
(041) 643 674
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.,spec.anesteziolog
prim.
Šarman
Majda
Maribor
(041) 699 669
MEDICINA - Anesteziologija reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
univ.dipl.soc.del.

Šauperl
Marija
Benedikt
(041) 622 348
SOCIALNO DELO - Socialno delo
univ.dipl.soc.del.

Šauperl
Tea
Benedikt
(031) 676 886
SOCIALNO DELO - Socialno delo


Šavnik
Janko
Ljubljana
(041) 789 567
INFORMACIJSKA VARNOST IN RAČUNALNIŠKA FORENZIKA - Informacijska varnost in računalniška forenzika
dr.med.
prim. mag.
Šavrin
Rajmond
Mengeš
(01) 723 7710
MEDICINA - Fizikalna in rehabilitacijska medicina

dr.
Ščap
Štefan
Murska Sobota
(041) 797 081
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Poslovna komerciala


Šef
Boris
Maribor
(041) 937 785
KINOLOGIJA - Kinologija - splošno

dr.
Šef
Tomaž
Ljubljana
(051) 389 893
FORENZIČNE ANALIZE GOVORNIH POSNETKOV - Identifikacija govorcev
FORENZIČNE ANALIZE GOVORNIH POSNETKOV - Avtentičnost posnetkov
FORENZIČNE ANALIZE GOVORNIH POSNETKOV - Izboljšanje govornega signala in transkripcija vsebine slabih posnetkov
dr.med.
asist.dr.
Šegrec
Nuša
Ljubljana
(041) 576-510
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.

Šegula Škoberne
Barbara
Ljubljana
(041) 362 478
MEDICINA - Otroška in mladostniška psihiatrija
inž.gradb.

Šeme
Jože
Grosuplje
(041) 775 826
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Šemrov
Andrej
Ljubljana
(040) 466 897
NUMIZMATIKA IN FALERISTIKA - Antika - srednji in novi vek ter moderno

dr.
Šerbelj
Ferdinand
Ljubljana
(041) 654 910
UMETNOST - Likovna umetnost
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja
dr.med.,spec.rentgenologije
doc.dr.
Šeruga
Tomaž Tomaž
Maribor
(041) 674 670
MEDICINA - Radiologija
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
dr.
Šešok
Sanja
Litija
(040) 461 465
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija odraslih
PSIHOLOGIJA - Klinična nevropsihologija odraslih
dr.med.,spec.kirurg
mag.
Šikovec
Andrej
Otočec
(041) 633 511
MEDICINA - Splošna kirurgija

mag.
Šilc
Janez
Brezovica pri Ljubljani
(041) 925 414
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
univ.dipl.inž.gozd.

Šimic
Roman
Stopiče
(041) 657 544
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.gozd.
dr.
Šinko
Milan
Radomlje
(041) 826 263
GOZDARSTVO - Ekonomika in organizacija gozdarstva
dipl.ekon.

Šircelj
Mojca
Grosuplje
031 704 098
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Prometni davki
univ.dipl.ekon.

Šiško
Zlatko
Maribor
(031) 419 834
FORENZIČNO PREISKOVANJE GOSPODARSKEGA POSLOVANJA - Forenzični računovodja
ing. geod.

Škedelj Močivnik
Ivan
Šentjernej
(041) 689 441
GEODEZIJA - Geodezija splošno
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med.
dr.
Škerjanc
Alenka
Ljubljana
(031) 624 162
MEDICINA - Medicina dela prometa in športa

dr.
Škerl
Darko
Škofljica
(031) 328 631
ELEKTRO STROKA - Računalništvo
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Razvoj računalniške programske opreme
inž.stroj., dipl.oec., spec.za posl.

Škoflek
Danilo
Ljubljana
(041) 744 944
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
spec.prom.ved

Škrilec
Jože
Puconci
(031) 525 802
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
PROMET - Digitalna forenzika vozil
univ.dipl.ing.str.
mag.
Škrinjar
Andrej
Novo mesto
(041) 666 913
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Energetski delovni stroji
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Hrup in oprema

mag.
Škufca
Miro
Novo mesto
(031) 366 363
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu in požarna varnost
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varnost in zdravje pri delu
univ.dipl.ing.gozd.

Škulj
Miran
Kočevje
(041) 657 389
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.str.

Šmajdek
Igor
Novo mesto
(041) 613 441
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
PROMET - Promet splošno
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)