Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje


Popović
Zdravko
Ljubljana
(041) 454 720
OBRTNA DEJAVNOST - Tahografi in tahografski zapisi
dr.med.,spec.kirurg
prim.asist.dr.
Popović
Dražen
Murska Sobota
(041) 747 374
MEDICINA - Splošna kirurgija

mag.
Potočan
Igor
Ljubljana
(040) 335 000
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

dr.
Potočnik
Gregor
Domžale
(041) 426 299
VOJAŠKA IN OBRAMBOSLOVNA STROKA - Vojaška stroka - uporaba vojaške sile
dipl.ing.gradb.

Potočnik
Frančišek
Murska Sobota
(041) 639 849
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Požarna varnost - raziskava požarov
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu z eksplozivi in nevarnimi snovmi
dr.med. spec.kirurg.
izr.prof.dr.
Potrč
Stojan
Maribor
(041) 712 567
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Abdominalna kirurgija
gradbeni inženir

Požar
Igor
Prestranek
(041) 630 575
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.arh.

Pražnikar
Igor
Izlake
(040) 234 560
ARHITEKTURA - Notranja oprema
Začasni naslov: Jadranska cesta 45, 6280 Ankaran
univ.dipl.inž.gradb.

Prebil
Dejan
Ljubljana - Črnuče
(041) 210 536
GRADBENIŠTVO - Projektiranje
dr.med.
izr.prof.dr.
Pregelj
Peter
Vrhnika
(041) 691 512
MEDICINA - Psihiatrija
univ.dipl.inž.gozd.

Prelec
Frenk
Ilirska Bistrica
(041) 657 314
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
prof.dr., svetnik
prof.dr.
Prestor
Borut
Šenčur
(041) 470 493
MEDICINA - Nevrokirurgija


Prešern
Milan
Maribor
(041) 722 025
MOTORNA VOZILA - Avtoelektrikarska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtomehanska stroka
dr.med.spec.nevrol.
doc. dr.
Pretnar Oblak
Janja
Dobrova
(041) 514 661
MEDICINA - Nevrologija
dipl.varstv.

Prijanovič
Tomislav
Ljubljana
(031) 536 045
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave fotografij ter posnetkov varnostnih kamer (video nadzor)
dipl.ing.gradb.
mag.
Prokop
Branko
Vrhnika
(041) 696 502
GRADBENIŠTVO - Geotehnika
dr. med.
doc. dr.
Prokšelj
Katja
Ljubljana
(01) 522 3124
MEDICINA - Kardiologija
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
mag.
Prosnik Domjan
Anica
Ruše
(041) 734 377
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija odraslih
dr. med.

Pukl Gabrovšek
Vitoslava
Ljubljana
(041) 503 069
MEDICINA - Psihiatrija

izr.prof.dr.
Pušavec
Franci
Tržič
(031) 747 623
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
PROMET - Raziskave prometnih nezgod

mag.
Pušnik
Janez
Kisovec
(051) 684 410
EKONOMIJA - Računovodstvo
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
univ.dipl.inž.gozd.

Race
Milan
Sežana
(041) 789 274
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
ing. str.

Rački
Jože
Kočevje
(040) 665 488
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
univ. dipl. inž. stroj.

Radelj
Metod
Grosuplje
(041) 570 815
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.ing.gozd.

Rainer
Niko
Cerklje ob Krki
(041) 695 542
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Raišp
Peter
Maribor
(041) 619 823
OBRTNA DEJAVNOST - Avtokleparstvo in avtoličarstvo
gradbeni inženir

Rajković
Boris
Ljubljana
(041) 637 865
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje

dr.
Rak Cizej
Magda
Braslovče
(031) 280 333
KMETIJSTVO - Hmeljarstvo
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Zdravstveno varstvo rastlin
dr.med.
prof.dr.
Rakovec
Peter
Ljubljana
(040) 917 856
MEDICINA - Kardiologija
univ.dipl.inž.gradb.

Ramšak
Ivan
Celje
(041) 627 195
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.tehn.prom.
mag.
Ramšak
Tomaž
Ljubljana
(041) 720 514
PROMET - Promet železniški
Pošto pošiljati: Tacenska cesta 113A, Ljubljana


Rant
Andrej
Ljubljana
(041) 518 022
NUMIZMATIKA - Numizmatika splošno
dipl.ing.gradb.

Rataj
Marija
Šentjur
(041) 654 036
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje


Rataj Siročić
Mira
Novo mesto
(041) 348 563
EKONOMIJA - Davki
univ.dipl.inž.gozd.

Rebec
Egon
Sežana
(051) 344 880
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Reberc
Andrej Danijel
Ljubljana
(040) 892 472
RODOSLOVJE - Rodoslovje
dr.med.,spec.infektolog
prim.
Reberšek Gorišek
Jelka Helena
Maribor
(02) 251 7824
MEDICINA - Infektologija
dipl. socialni delavec
dr.
Regvar
Bojan
Medvode
(041) 844 038
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave rokopisov in podpisov
univ.dipl.ekon.
mag.
Reiter
Lidija
Maribor
(040) 459 123
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Ekonomske analize
EKONOMIJA - Podjetništvo
Pošto pošiljati na: Vranji Vrh 21, 2214 Sladki Vrh
dr.med., spec.psihiater
mag.
Rejec
Vanja Fran
Ljubljana
(041) 716 656
MEDICINA - Psihiatrija
dipl.inž.gradb.
dr.
Rejec
Primož
Frankolovo
(031) 731 356
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
dr.med.
prim.mag.
Rems
Miran
Radovljica
(041) 775 667
MEDICINA - Splošna kirurgija

mag.
Renčelj
Stojan
Ljubljana
(031) 306 806
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtomobili
inž.agron.

Resman
Ivan Božidar
Trebnje
(031) 757 250
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
dr.bioloških znanosti
dr.
Ribarič Lasnik
Cvetka
Velenje
(041) 698 219
EKOLOGIJA - Varstvo okolja narave in naravne dediščine
univ.dipl.inž.tehn.prometa, dipl.inž.pomorstva

Riccobon
Gianfranco
Koper - Capodistria
(041) 345 997
POMORSTVO - Plovila
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
dr.
Rigler
Tristan
Ljubljana
(031) 851 831
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija otrok in mladostnikov
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija odraslih
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija - starševstvo in skrbništvo
gradb. inž.

Rigler
Anton
Sodražica
(041) 362 590
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Vodno gospodarstvo
pošto pošiljati: Mali Vrh 90, 1293 Šmarje Sap
univ.dipl.ing.gr.

Rigler
Uroš
Cerklje na Gorenjskem
(041) 382 790
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.ekon.

Rihar
Špela
Rakek
(041) 667 765
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)