Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje


Pandurović
Dean
Maribor
(041) 349 691
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.ing.gozd.

Papler Lampe
Vida
Bled
(041) 657 124
GOZDARSTVO - Gozdovi
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča


Pavlica
Metod
Litija
(041) 614 427
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl. var. inž.
dr.
Pavlič
Miran
Ljubljana
(041) 367 559
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varnost in zdravje pri delu
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gradbeništvu
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v zdravstvu
univ.dipl.ing.grad.
mag.
Pavličič
Boris
Ljubljana - Šmartno
(031) 345 587
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.geod.

Pavlin
Martina
Nova Gorica
(031) 878 988
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.ing.gozd.

Pavlin
Danijel
Jesenice na Dolenjskem
(031) 373 329
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Pavlović
Časlav
Slovenj Gradec
(041) 444 108
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
univ.dipl.ing.gozd.

Peljhan
Silvester
Col
(041) 484 308
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Lesna masa
mag.vet.med.
mag.
Pen
Gregor
Maribor
(041) 638 826
VETERINARSTVO - Veterinarstvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Penca
Branko
Šentjernej
(051) 677 341
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
gradbeni inženir

Perme
Ludvik
Škofja Loka
(031) 669 570
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
dr.med.,spec.kirurg

Peroša
Duilio
Marezige
(041) 338 943
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija


Pestar
Branko
Cerklje na Gorenjskem
(051) 413 094
OBRTNA DEJAVNOST - Stavbno steklarstvo
mag.družb.inf.

Petan
Janko
Brežice
(051) 377 738
PROMET - Tahografi
univ.dipl.ing. tehn.prometa

Petauer
Vekoslav
Maribor
(02) 251 2890
PROMET - Promet cestni
spec., univ.dipl.ekon.

Petek
Gabrijela
Trzin
051/ 899-216
EKONOMIJA - Davki


Peterlin
Irena
Ig
(041) 710 637
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.gosp.inž.

Petrič
Miroslav
Radlje ob Dravi
(040) 363 637
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
dr.med., svetnik
prim.dr.vis.pred.
Pevec
Teodor
Ormož
(041) 650 335
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.inž.fizike

Pezdir
Gorazd
Ig
(041) 447 776
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Balistika in rekonstrukcija streljanja
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave orožja
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave požarov in plinskih eksplozij
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave sledov streljanja
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave eksplozivnih sredstev in naprav
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave žarnic
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave stekla
univ.dipl.ing.geodezije, ing.gr.

Pintar
Franc
Nova Gorica
(041) 760 650
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
dr. med., spec. psihiater
prim.
Pišec
Andrej
Maribor
(031) 201 121
MEDICINA - Psihiatrija
dr.vet.medicine
mag. veterine
Pišot
Janez
Ankaran - Ancarano
(041) 633 935
VETERINARSTVO - Ddd dejavnost (dezinsekcija - dezinfekcija in deratizacija)
univ.dipl.inž.arhitekture

Pivać
Salko
Sečovlje - Sicciole
(031) 615 402
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
dipl.ekon.
mag.
Pivk
Silvo
Gorenja vas
(041) 720 091
GRADBENIŠTVO - Kamnoseštvo
univ.dipl.ekon.

Pivk
Mateja
Logatec
(031) 368 458
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij


Planinšek
Špela
Ljubljana - Šmartno
(031) 670 138
OBRTNA DEJAVNOST - Očesna optika
univ.dipl.inž.gradb.

Plantan
Darja
Novo mesto
(041) 342 160
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

dr.
Plazar
Manca
Izola - Isola
(031) 368 879
ARHITEKTURA - Urbanizem
univ.dipl.inž.gradb.

Plazar
Franc
Koper - Capodistria
(041) 778 255
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.
mag.
Plesnik
Silvo
Slovenske Konjice
(041) 627 460
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž.geod.

Plešnar
Matej
Ajdovščina
(041) 406 689
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence


Pleteršek
Dominik
Maribor
(031) 358 767
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ. dipl. inž. gozd.

Plut
Ivan
Novo mesto
(041) 657 492
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.agr. in profesor glasbe

Pobega
Damijan
Pobegi
(041) 328 580
KMETIJSTVO - Vinogradništvo
univ.dipl.ekon.

Podbevšek
Miha
Trzin
(051) 605 610
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
univ.dipl.ekonomist

Podboršek
Brane
Vodice
(051) 349 675
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Računovodstvo
mag.prav.

Podgoršek
Katarina
Ljubljana
(041) 640 821
OBRTNA DEJAVNOST - Fotografija
Kontaktni naslov: Polje pri Vodicah 26A, 1217 Vodice
univ.dipl.inž.arh.

Podlogar
Božo
Ljubljana
(041) 252 227
ARHITEKTURA - Arhitektura splošno
dr.med.,spec.kirurg in urolog

Pogačar
Boris
Novo mesto
(07) 334 16 45
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Urologija
ing.arh.
prof.dr.
Pogačnik
Andrej
Ljubljana
(041) 356 578
URBANIZEM IN VARSTVO OKOLJA - Urbanizem in varstvo okolja
dipl.sociolog in psihoterapevt

Pogačnik
Borut Simon
Ljubljana - Šmartno
(01) 426 1749
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave rokopisov in podpisov
Pošto pošiljati na: Postojnska 27, 1111 Ljubljana-Vič
dr.med.,spec.nevrolog
prof.dr.
Pogačnik
Tomaž
Ljubljana
(041) 744 388
MEDICINA - Nevrologija
univ.dipl.oec.

Pogačnik
Marjan
Dobrova
(041) 798 666
EKONOMIJA - Ocenjevanje vrednosti podjetij
dr. vet. med.
prof.dr.
Pogačnik
Milan
Ljubljana
(041) 613 611
VETERINARSTVO - Veterinarstvo splošno
dipl.inž.gradbeništva

Poglajen
Jože
Litija
(031) 300 070
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gozd.

Poklar
Andreja
Šmarje
(041) 881 233
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ekon.

Polančec
Josip
Mengeš
(041) 815 007
EKONOMIJA - Poslovne finance
dr.med.
dr.
Pompe
Borut
Ljubljana
(041) 376 498
MEDICINA - Ortopedija
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)