Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje

mag.
Lebar
Jože
Velenje
(041) 668 880
ELEKTRO STROKA - Elektro stroka splošno
ELEKTRO STROKA - Elektronika
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika
ELEKTRO STROKA - Elektro oprema
univ.dipl.ing.grad.

Leben
Germana
Ljubljana
(041) 686 312
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
dipl.oec.
mag.
Lečnik Urbancl
Darinka
Limbuš
(041) 380 039
KINOLOGIJA - Etologija psov
ZAŠČITE - REŠEVANJA IN POMOČI - Iskanje - reševanje in pomoč pogrešanim osebam
KINOLOGIJA - Športna vzgoja in humano- animalna interakcija
inženir gradbeništva

Lederer
Vlasta
Velenje
(041) 250 201
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž.geodezije

Ledinek
Tadej
Fram
(041) 772 203
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.inž.gradb.

Lednik
Franc
Žalec
(041) 397 226
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ekon.
mag.
Lehner Horvat
Darja
Murska Sobota
(041) 457 325
EKONOMIJA - Plačilo za delo
univ.dipl.inž.gradb.

Lemut
Jožef
Tolmin
(040) 833 919
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.str.

Lenassi
Mitja
Ljubljana
(041) 791 820
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
univ.dipl.inž.stroj.

Lenošek
Damijan
Slovenska Bistrica
(041) 562 614
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varnost in zdravje pri delu
EKOLOGIJA - Promet z nevarnimi kemikalijami
univ.dipl.ekon.
dr.
Lesjak
Irena
Slovenska Bistrica
(041) 699 522
EKONOMIJA - Finance
univ.dipl.inž.gradb.

Leskošek
Milka
Žalec
(041) 759 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala


Leskovar
Marjan
Kisovec
(041) 730 173
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.str.

Leskovšek
Željko
Celje
(031) 371 316
PROMET - Promet cestni
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.arh.
mag.
Lesnik
Špela
Maribor
(040) 586 046
ARHITEKTURA - Urbanizem
univ.dipl.ing.kmet.
mag.
Lešnik
Mojca
Ptujska Gora
(041) 789 245
KMETIJSTVO - Zdravstveno varstvo rastlin


Lešnik
Srečko
Sv. Trojica v Slov. goricah
(041) 703 670
OBRTNA DEJAVNOST - Strojna mehanika
dipl.inž.strojništva

Ličen
Bruno
Medvode
(041) 344 741
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
univ.dipl.ing.gradb.
prof.dr.
Lipičnik
Martin Ivan
Celje
(041) 677 215
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
dr.med.,spec.kirurg

Lipovec
Robert

(041) 703 461
MEDICINA - Travmatologija
Pošto pošiljati na: Pod vinogradi 45, 2351 Kamnica
inž.lesarstva

Lipovec
Tomaž
Maribor
(041) 613 213
UPORABNA UMETNOST - Pohištvo
univ.dipl.inž.strojn., spec. aktuar.

Lipovec
Rudi
Ljubljana
(031) 234 508
ZAVAROVALNIŠTVO - Zavarovalništvo - aktuarstvo
dr.med.

Lobnik
Anton
Kamnica
(041) 855 466
MEDICINA - Interna medicina
dr.med.

Logar
Aleš
Ljubljana
(041) 970 976
MEDICINA - Psihiatrija
dr.med.

Logar
Patricija
Idrija
(031) 657 088
MEDICINA - Psihiatrija


Lorenčič
Vladimir
Maribor
(041) 716 373
MOTORNA VOZILA - Avtokleparska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtoličarska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.inž.tehn.prometa

Lotrič
Jernej
Škofja Loka
(040) 304 287
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.ing.kmet.

Lovenjak
Jožef
Dobova
(041) 319 327
KMETIJSTVO - Hortikultura
univ.dipl.ing.geod.

Lovenjak
Janez
Zgornji Leskovec

GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med.
prim.doc.dr.
Lovrečič
Mercedes
Koper - Capodistria
(070) 454 403
MEDICINA - Psihiatrija
univ.dipl.ing.agr.

Lovrin
Miran
Dobrovnik - Dobronak
(041) 773 301
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo

mag.
Luin
Ana
Nova Gorica
(041) 760 648
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Nelikvidnost in prisilne poravnave


Lukačič
Igor
Ormož
(040) 802 667
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
dr. med.

Lunder
Dušan
Celje
(041) 724 656
MEDICINA - Psihiatrija

mag.
Lušnic
Karin
Ljubljana
(051) 697 373
EKONOMIJA - Poslovne finance

mag.
Lutovac Lah
Jana
Ljubljana
(051) 380 789
MEDIJI - Odnosi z javnostmi
gradbeni inženir

Lužar
Marjeta
Celje
(041) 692 910
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
mag.manag.

Macarol
Božena
Vransko
(040) 668 126
EKONOMIJA - Knjigovodstvo
EKONOMIJA - Davki
univ.dipl.inž.geod.

Macedoni
Maja
Grosuplje
(051) 633 416
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med.
dr.
Maček
Jerneja
Ljubljana
(040) 458 373
MEDICINA - Otroška in mladostniška psihiatrija
Pošto pošiljati na: CDZOM Brezovica, Podpeška cesta 14, 1351 Brezovica


Mahne
Stanislav
Koper - Capodistria
(031) 335 692
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.psih., spec.psih.svet.
mag.
Maj
Metoda
Brezovica pri Ljubljani
(041) 536 941
PSIHOLOGIJA - Psihologija družine
varnostni inženir

Majdič
Matjaž
Mengeš
(041) 661 983
OBRTNA DEJAVNOST - Slikopleskarstvo
univ.dipl.inž.tehn.prometa

Majdič
Gorazd
Adlešiči
(041) 733 860
PROMET - Promet cestni
Pošto pošiljati: Lahova cesta 61, 1293 Šmarje-Sap
univ.dipl.ing.agr.

Majer Babič
Mirjana
Škofije
(040) 854 490
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Sadjarstvo
KMETIJSTVO - Vrtnarstvo
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Hortikultura
Začasni naslov: Hrvatini 34C, 6280 Ankaran
dipl.ing.kmet.

Majer Cuk
Marja
Zreče
(031) 309 090
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
dr.med.
asist.mag.
Makovec
Matej
Brezovica pri Ljubljani
(041) 613 766
MEDICINA - Splošna kirurgija
univ.dipl.inž.arhit.

Malenšek
Jana
Ljubljana
(040) 613 331
ARHITEKTURA - Urbanizem
univ.dipl.ing.geod.
Spec.
Maligoj
Matej
Celje
(070) 790 - 032
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
gradb. inž.

Malnar
Ivan
Borovnica
(041) 632 276
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)