Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje


Kranjec
Jure
Moravske Toplice
(041) 746 042
OBRTNA DEJAVNOST - Oblikovanje kovin
univ.dipl.inž.stroj.
asist.dr.
Krašna
Simon
Ljubljana
(040) 395 973
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.inž.gradb.

Kratnar
Janez
Ljubljana - Šmartno
(041) 667 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.
doc.dr.
Kravos
Matej
Maribor
(041) 601 789
MEDICINA - Psihiatrija

mag.
Krč
Matjaž
Ljubljana
(041) 780 809
EKONOMIJA - Mednarodno poslovanje
EKONOMIJA - Podjetništvo


Kregar
Ignacij
Ljubljana
(041) 683 094
LESARSTVO - Lesene talne obloge
LESARSTVO - Žagan les
LESARSTVO - Leseni polizdelki in izdelki
univ.dipl.ekon.
mag.
Krkovič
Alenka
Kočevje
(031) 410 755
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Računovodstvo

doc.dr.
Krope
Srečko Felix
Maribor
(040) 551 - 562
BORILNE VEŠČINE - Ju-jitsu
LOV - Pooblastila lovskega čuvaja
BORILNE VEŠČINE - Prisilna sredstva


Kruder
Tatjana
Škofja vas
(031) 669 154
ŽIVILA - Mesna industrija - transport in hlajenje
dr.med.,spec.ortoped

Kruljac
Neven
Koper - Capodistria
(040) 227 837
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
dr. med.
prof. dr.
Kržan
Mojca
Ljubljana
(031) 755 822
MEDICINA - Farmakologija


Kržišnik
Danica
Idrija
(041) 513 361
EKONOMIJA - Poslovne finance

mag.
Kuhar
Zoran
Domžale
(031) 334 839
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.ing.gradb.

Kumer
Joško
Škofja Loka
(041) 681 210
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.inž.stroj.
izr.prof.dr.
Kunc
Robert
Ljubljana - Polje
(031) 308 261
PROMET - Raziskave prometnih nezgod


Kunc
Avgust
Dravograd
(041) 657 683
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.str.
dr.
Kunc
Pavel
Ljubljana
(030) 365 962
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
univ.dipl.inž.agron.
mag.
Kunej
Ana Nuša
Brestanica
(041) 383 750
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gozd.

Kuščer
Igor
Kojsko
(041) 657 069
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Lesna masa
mag.farm.

Kuštrin Samba
Alenka
Ljubljana
(031) 771 002
FARMACIJA - Toksikologija
FORENZIČNA TOKSIKOLOGIJA IN ALKOHOLOMETRIJA - Forenzična toksikologija in alkoholometrija splošno
univ.dipl.inž.elekt.

Kuzma
Miran
Lendava - Lendva
(030) 380 309
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika - jaki tok
univ.dipl.inž.arh.
dr.
Kuzmanić
Andreja
Maribor
(031) 027 062
ARHITEKTURA - Urbanizem
univ.dipl.ing.geod.
mag.
Kvas
Damjan
Oplotnica
(041) 787 813
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med.,spec.kirurg

Lah
Anton
Radovljica
(051) 340 732
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
univ.dipl.inž.stroj.
mag.
Laković
Stanko
Kamnica
(040) 393 425
PROMET - Promet splošno
univ.dipl.ekon.
mag.
Lamut
Sabina
Celje
(041) 796 367
EKONOMIJA - Davki
Pošto pošiljati na: Sabina Lamut, s.p., Ljubljanska cesta 5, 3000 Celje


Landeker
Franc
Ljubljana - Dobrunje
(041) 623 108
OBRTNA DEJAVNOST - Cvetličarstvo


Lap
Bojan
Ljubljana - Črnuče
(041) 621 506
OBRTNA DEJAVNOST - Zidarstvo in železokrivstvo
kmet. inž.

Lavre
Viktor
Šentjur
(031) 814 584
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.oec.

Lavrenčič
Srečko
Ljubljana
(041) 706 023
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Davki
dr. med.
prof.dr.
Lavrič
Marko
Tržič
(041) 692 795
MEDICINA - Ginekologija in porodništvo

mag.
Lebar
Jože
Velenje
(041) 668 880
ELEKTRO STROKA - Elektro stroka splošno
ELEKTRO STROKA - Elektronika
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika
ELEKTRO STROKA - Elektro oprema
univ.dipl.ing.grad.

Leben
Germana
Ljubljana
(041) 686 312
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
dipl.oec.
mag.
Lečnik Urbancl
Darinka
Limbuš
(041) 380 039
KINOLOGIJA - Etologija psov
ZAŠČITE - REŠEVANJA IN POMOČI - Iskanje - reševanje in pomoč pogrešanim osebam
KINOLOGIJA - Športna vzgoja in humano- animalna interakcija
inženir gradbeništva

Lederer
Vlasta
Velenje
(041) 250 201
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž.geodezije

Ledinek
Tadej
Fram
(041) 772 203
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
univ.dipl.inž.gradb.

Lednik
Franc
Žalec
(041) 397 226
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ekon.
mag.
Lehner Horvat
Darja
Murska Sobota
(041) 457 325
EKONOMIJA - Plačilo za delo
univ.dipl.inž.gradb.

Lemut
Jožef
Tolmin
(040) 833 919
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.str.

Lenassi
Mitja
Ljubljana
(041) 791 820
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
univ.dipl.inž.stroj.

Lenošek
Damijan
Slovenska Bistrica
(041) 562 614
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varnost in zdravje pri delu
EKOLOGIJA - Promet z nevarnimi kemikalijami
univ.dipl.ekon.
dr.
Lesjak
Irena
Slovenska Bistrica
(041) 699 522
EKONOMIJA - Finance
univ.dipl.inž.gradb.

Leskošek
Milka
Žalec
(041) 759 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala


Leskovar
Marjan
Kisovec
(041) 730 173
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.str.

Leskovšek
Željko
Celje
(031) 371 316
PROMET - Promet cestni
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.arh.
mag.
Lesnik
Špela
Maribor
(040) 586 046
ARHITEKTURA - Urbanizem
univ.dipl.ing.kmet.
mag.
Lešnik
Mojca
Ptujska Gora
(041) 789 245
KMETIJSTVO - Zdravstveno varstvo rastlin


Lešnik
Srečko
Sv. Trojica v Slov. goricah
(041) 703 670
OBRTNA DEJAVNOST - Strojna mehanika
dipl.ing.gozd.

Levc
Anton
Slovenj Gradec
(041) 367 618
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dipl.inž.strojništva

Ličen
Bruno
Medvode
(041) 344 741
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)