Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.inž.kraj.arh.
mag.
Krajner
Petra
Ljubljana
(041) 920 933
ARHITEKTURA - Urbanizem
dr. med., spec.pat. in spec.sod.med.
dr.
Kralj
Eduard
Celje
(041) 984 896
MEDICINA - Sodna medicina

dr.
Kralj
Tomaž
Bohinjska Bistrica
(041) 743 080
KMETIJSTVO - Vrednotenje kmetijskih zemljišč
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
KMETIJSTVO - Pedologija
dr.med.,spec.ortoped
dr.
Kralj
Marko
Domžale
(041) 677 002
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
univ.dipl.oec., ing.str.

Kralj
Franc
Orehova vas
(041) 881 271
PROMET - Promet letalski
dr.vet.med.
asist. dr.
Kramarič
Petra
Ljubljana
(041) 947 250
VETERINARSTVO - Zdravstveno varstvo kopitarjev
dr.med., spec.ortoped. kirur.

Kramberger
Slavko
Lenart v Slov. goricah
(041) 689 707
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
specialist medicine dela, prometa in športa

Kramžar
Boris
Celje
(041) 673 444
MEDICINA - Medicina dela prometa in športa
univ.dipl. ing. stroj.

Kranjc
Franc
Globoko
(031) 319 106
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Hrup in vibracije
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Energetski delovni stroji
mag. posl. ved.

Kranjc
Mihael
Ljubljana - Šmartno
(041) 777 967
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Računovodstvo


Kranjc
Rafael
Brestanica
(041) 737 065
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
mag.poslovodenja in organizacije
mag.
Kranjc
Nadja
Grgar
(041) 737 220
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Računovodstvo
EKONOMIJA - Revizija
univ.dipl.ing.gozd.

Kranjc
Vladislav
Prebold
(041) 664 082
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Kranjec
Jure
Moravske Toplice
(041) 746 042
OBRTNA DEJAVNOST - Oblikovanje kovin
univ.dipl.inž.stroj.
asist.dr.
Krašna
Simon
Ljubljana
(040) 395 973
PROMET - Raziskave prometnih nezgod
univ.dipl.inž.gradb.

Kratnar
Janez
Ljubljana - Šmartno
(041) 667 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.
doc.dr.
Kravos
Matej
Maribor
(041) 601 789
MEDICINA - Psihiatrija

mag.
Krč
Matjaž
Ljubljana
(041) 780 809
EKONOMIJA - Mednarodno poslovanje
EKONOMIJA - Podjetništvo


Kregar
Ignacij
Ljubljana
(041) 683 094
LESARSTVO - Lesene talne obloge
LESARSTVO - Žagan les
LESARSTVO - Leseni polizdelki in izdelki


Križaj
Milan
Kočevje
(051) 356 750
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ekon.
mag.
Krkovič
Alenka
Kočevje
(031) 410 755
EKONOMIJA - Davki
EKONOMIJA - Računovodstvo

doc.dr.
Krope
Srečko Felix
Maribor
(040) 551 - 562
BORILNE VEŠČINE - Ju-jitsu
LOV - Pooblastila lovskega čuvaja
BORILNE VEŠČINE - Prisilna sredstva


Kruder
Tatjana
Škofja vas
(031) 669 154
ŽIVILA - Mesna industrija - transport in hlajenje
dr.med.,spec.ortoped

Kruljac
Neven
Koper - Capodistria
(040) 227 837
MEDICINA - Ortopedska kirurgija
dr. biomedicinskih znanosti
dr.
Kruščić
Aleksandar
Maribor
(041) 380 033
MEDICINA - Travmatologija
dr. med.
prof. dr.
Kržan
Mojca
Ljubljana
(031) 755 822
MEDICINA - Farmakologija


Kržišnik
Danica
Idrija
(041) 513 361
EKONOMIJA - Poslovne finance

mag.
Kuhar
Zoran
Domžale
(031) 334 839
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.ing.gradb.

Kumer
Joško
Škofja Loka
(041) 681 210
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.inž.stroj.
izr.prof.dr.
Kunc
Robert
Ljubljana - Polje
(031) 308 261
PROMET - Raziskave prometnih nezgod


Kunc
Avgust
Dravograd
(041) 657 683
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.str.
dr.
Kunc
Pavel
Ljubljana
(030) 365 962
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
univ.dipl.inž.agron.
mag.
Kunej
Ana Nuša
Brestanica
(051) 687 810
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gozd.

Kuščer
Igor
Kojsko
(041) 657 069
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Lesna masa
mag.farm.

Kuštrin Samba
Alenka
Ljubljana
(031) 771 002
FARMACIJA - Toksikologija
FORENZIČNA TOKSIKOLOGIJA IN ALKOHOLOMETRIJA - Forenzična toksikologija in alkoholometrija splošno
univ.dipl.inž.elekt.

Kuzma
Miran
Lendava - Lendva
(030) 380 309
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika - jaki tok
univ.dipl.inž.arh.
dr.
Kuzmanić
Andreja
Maribor
(031) 027 062
ARHITEKTURA - Urbanizem
univ.dipl.ing.geod.
mag.
Kvas
Damjan
Oplotnica
(041) 787 813
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dr.med.,spec.kirurg

Lah
Anton
Radovljica
(051) 340 732
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
univ.dipl.kom.inž.

Laharnar
Karlo
Tolmin
(041) 573 723
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.stroj.
mag.
Laković
Stanko
Kamnica
(040) 393 425
PROMET - Promet splošno
mag. soc. dela

Lamberger
Janja
Ljubljana
(031) 388 022
SOCIALNO DELO - Socialno delo
univ.dipl.ekon.
mag.
Lamut
Sabina
Celje
(041) 796 367
EKONOMIJA - Davki
Pošto pošiljati na: Sabina Lamut, s.p., Ljubljanska cesta 5, 3000 Celje


Landeker
Franc
Ljubljana - Dobrunje
(041) 623 108
OBRTNA DEJAVNOST - Cvetličarstvo


Lap
Bojan
Ljubljana - Črnuče
(041) 621 506
OBRTNA DEJAVNOST - Zidarstvo in železokrivstvo
kmet. inž.

Lavre
Viktor
Šentjur
(031) 814 584
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.oec.

Lavrenčič
Srečko
Ljubljana
(041) 706 023
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Davki
dr. med.
prof.dr.
Lavrič
Marko
Tržič
(041) 692 795
MEDICINA - Ginekologija in porodništvo

mag.
Lebar
Jože
Velenje
(041) 668 880
ELEKTRO STROKA - Elektro stroka splošno
ELEKTRO STROKA - Elektronika
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika
ELEKTRO STROKA - Elektro oprema
univ.dipl.ing.grad.

Leben
Germana
Ljubljana
(041) 686 312
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)