Imenik sodnih izvedencev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
spec., dipl.ing.stroj.

Aberšek
Matjaž
Slovenj Gradec
(041) 790 824
INTELEKTUALNA LASTNINA - Inventivna dejavnost

mag.
Adlešič
Tatjana
Semič

EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
dr. med.
doc.dr.
Alibegović
Armin
Škofja Loka
(040) 575 975
MEDICINA - Sodna medicina

mag.
Aljančič
Martin
Škofja Loka
(040) 724 425
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Daktiloskopske preiskave
univ.dipl.ekon.

Aljaž
Brigita
Ljubljana
(041) 690 404
EKONOMIJA - Finance
Pošto pošiljati na: Dolenjska cesta 156 b, 1108 Ljubljana
dipl.ing.gradb.

Amon
Bogomir
Celje
(041) 636 934
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Andrejek
Miran
Kuzma
(041) 618 068
OBRTNA DEJAVNOST - Avtokleparstvo in avtoličarstvo
inž.grad.

Antolič
Boris
Ormož
(041) 804 649
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Apat
Anton
Velenje
(041) 704 063
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

dr.
Areh
Igor
Ljubljana
(040) 204 149
PSIHOLOGIJA - Preiskovalna psihologija


Arnuš
Ferdinand
Maribor
(041) 699 645
POMORSTVO - Plovila
dipl.var.inž.

Avdić
Hava
Zagorje ob Savi
(041) 355 788
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu v gradbeništvu
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST - Varstvo pri delu in požarna varnost


Avguštin
Klemen
Komenda
(041) 780 784
OBRTNA DEJAVNOST - Pečarstvo
dr.med.
dr.
Avguštin Avčin
Bojana
Ljubljana
(031) 261 523
MEDICINA - Psihiatrija
univ.dipl.ing.gozd.

Avsenek
Andrej
Begunje na Gorenjskem
(041) 731 991
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Gozdovi
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.inž.gozd.

Avsenek
Jernej
Begunje na Gorenjskem
(040) 294 496
GOZDARSTVO - Gozdovi
univ.dipl.inž.gradb.

Babič
Željko
Ankaran - Ancarano
(051) 201 267
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dr.med.

Bajec
Tomaž
Maribor
(059) 124 678
MEDICINA - Ortopedija
dr.med.
prof.dr.
Bajrović
Fajko
Kranj
(041) 336 915
MEDICINA - Nevrologija

mag.
Bakovnik
Mihael
Preddvor
(04) 253 63 20
EKONOMIJA - Finance
EKONOMIJA - Bančništvo
dr.med.,spec.sodne medicine
prof.dr.
Balažic
Jože
Ljubljana
(041) 758 606
MEDICINA - Sodna medicina
univ.dipl.inž.geod.

Ban
Miha
Novo mesto
(041) 445 595
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
dipl. inž. geod.

Bandelj
Sinja
Branik
(01) 283 82 51
GEODEZIJA - Urejanje lastniških mej - geodetske evidence
Pošto pošiljati na: Vogelna ulica 8, 1000 Ljubljana

dr.
Bandelj
Branko
Komen
(041) 901 231
GRADBENIŠTVO - Projektiranje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
univ.dipl.inž.gradb.

Banovec
Branko
Črnomelj
(040) 708 314
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
inž.geod.

Barkovič
Stanislav
Jesenice na Dolenjskem
(041) 640 847
GEODEZIJA - Geodezija splošno
univ.dipl.gosp.inž.
mag.
Barlič
Borut
Maribor
(031) 304 804
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.gradb.

Bartol Pohl
Nives
Ljubljana
(030) 273 264
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje


Barušić
Gorazd
Pesnica pri Mariboru
(041) 771 714
OBRTNA DEJAVNOST - Avtomehanika
dipl.iur in um. zgod.

Bassin
Aleksander
Ljubljana
(031) 380 280
UMETNOST - Likovna umetnost
UMETNOST - Sodobna likovna umetnost

dr.
Batagelj
Borut
Rače
(031) 396 399
FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE - Preiskave fotografij ter posnetkov varnostnih kamer (video nadzor)
univ.dipl.inž.grad.

Batinić Jakofčič
Gordana
Črnomelj
(030) 317 000
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ. dipl. ek.

Batistič
Zdenka
Dramlje
(041) 762 202
EKONOMIJA - Finance
dr.med.,spec.kirurg
mag.
Batišta
Miroslav
Maribor
(031) 304 965
MEDICINA - Splošna kirurgija
MEDICINA - Travmatologija
dr.med.
prof.dr.
Battelino
Saba
Ljubljana
(040) 621-694
MEDICINA - Otorinolaringologija
univ.dipl.ing.gozd.spec.

Beguš
Jurij
Bled
(041) 730 177
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.inž.strojn.

Belšak
Sašo
Maribor
(041) 719 882
STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE - Stroji in naprave
univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
doc.dr.
Benedik
Emil
Lesce
(041) 591-620
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija
dr.med.

Benedik
Tomaž
Tržič
(040) 518 511
MEDICINA - Splošna kirurgija
spec. pooblašč revizor
dr.
Benedik
Barbara
Križe
(040) 994 889
EKONOMIJA - Davki
Pošto pošiljati: Linhartova cesta 3, 1000 Ljubljana.

univ.dipl.ing.str.

Benkovič
Anton
Murska Sobota
(041) 709 203
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
univ.dipl.inž.strojništva
prof.dr.
Bernik
Rajko
Škofja Loka
(031) 233 979
KMETIJSTVO - Kmetijska tehnika in mehanizacija
dr.med, spec.
prim.asist.mag.
Bigec
Martin
Pesnica pri Mariboru
(041) 666 228
MEDICINA - Pediatrija
dr.med.,spec.medicine dela
prim.prof.dr.
Bilban
Marjan
Ankaran - Ancarano
(041) 783 006
MEDICINA - Medicina dela prometa in športa
univ.dipl.psih., spec.klin. psih.
asist.mag.
Bilobrk
Natalija
Koper - Capodistria
(064) 112 224
PSIHOLOGIJA - Klinična psihologija
Pošto pošiljati na: Grajska pot 15a, 6000 Koper

dr.med.,spec.ginek. in porod.
prim.
Bizjak
Neda
Nova Gorica
(040) 207 963
MEDICINA - Ginekologija in porodništvo


Bizjak
Alojz
Vipava
(041) 855 712
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.ing.elekt.

Blaževič
Ivo
Sežana
(05) 734 1390
ELEKTRO STROKA - Elektroenergetika
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave


Blažič
Andrej
Ljubljana - Šmartno
(041) 647 475
OBRTNA DEJAVNOST - Podopolagalstvo
inž.grad.

Bleiweis Trsteniški
Jorg
Ljubljana - Polje
(041) 765 037
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)