Centralna evidenca mediatorjev, ki delujejo v programih sodišč

 Ime Priimek Naziv SodiščePodročjeDatum uvrstitveOdsotni 3 mesece
dr. Janez Andrej
Novak
univ. dipl. pravnik, dr. pravnih znanosti
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Višje delovno in socialno sodišče
DELOVNO
DELOVNO
05.10.2009
06.06.2012
Sonja
Novak
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
Samanta
Nusdorfer
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v KopruGOSPODARSKO17.09.2010
Mojca
Ogorevc
univ. dipl. pravnica
Delovno in socialno sodišče v LjubljaniDELOVNO05.10.2009
Cvetka
Ogorevc Sotelšek
univ. dipl. pravnica
Okrajno sodišče v KrškemCIVILNO07.09.2010
Stanko
Omerzu
univ. dipl. pravnik
Delovno sodišče v MariboruDELOVNO10.07.2009
Vihorka
Omerzu
univ. dipl. pravnica
Delovno sodišče v MariboruDELOVNO07.12.2009
Marija
Osolnik Šenica
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v Novem Mestu
Okrožno sodišče v Novem Mestu
Okrožno sodišče v Novem Mestu
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
28.07.2010
28.07.2010
28.07.2010
Judita
Osterman Tepina
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
CIVILNO
DRUŽINSKO
09.10.2018
09.10.2018
Tadeja
Oštir
univ. dipl. pravnica
Okrajno sodišče v LjubljaniCIVILNO21.04.2009
Bojana
Ozimek
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
01.06.2010
01.06.2010
01.06.2010
Karla
Pajnik
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
16.06.2010
16.06.2010
16.06.2010
Anka
Patru
univ. dipl. psihologinja
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
DRUŽINSKO
CIVILNO
14.06.2010
14.06.2010
14.06.2010
01.06.2010
01.06.2010
Karmen
Pavlin
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
01.06.2010
01.06.2010
01.06.2010
Damijan
Pavlin
univ. dipl. pravnik
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
CIVILNO
GOSPODARSKO
09.10.2018
09.10.2018
Zoran
Pavlović
univ. dipl. pravnica, mag. znanosti
Okrožno sodišče v LjubljaniDRUŽINSKO09.10.2018
mag. Karolina
Peserl
univ. dipl. pravnica, mag. znanosti
Višje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v Mariboru
CIVILNO
GOSPODARSKO
24.10.2011
24.10.2011
Zdenka
Pešec
univ. dipl. pravnica
Višje sodišče v CeljuGOSPODARSKO14.06.2012
Andreja
Pintarič
mag. znanosti
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Murski Soboti
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
Matejka
Pintarič Pec
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
CIVILNO
GOSPODARSKO
15.06.2010
15.06.2010
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)