Centralna evidenca mediatorjev, ki delujejo v programih sodišč

 Ime Priimek Naziv SodiščePodročjeDatum uvrstitveOdsotni 3 mesece
Maja
Zdolšek
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
Alenka
Zgubič
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
Višje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v Mariboru
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
CIVILNO
DRUŽINSKO
GOSPODARSKO
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
Barica
Zidar
univ. dipl. pravnica
Okrajno sodišče v Celju
Okrožno sodišče v Celju
Okrožno sodišče v Celju
CIVILNO
CIVILNO
DRUŽINSKO
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
Nataša
Zidar
prof. razrednega pouka
Okrožno sodišče v LjubljaniDRUŽINSKO01.06.2011
Dragica
Zorko
univ. dipl. pravnica
Okrožno sodišče v CeljuGOSPODARSKO15.06.2010
Maja
Zorman Krč
magistra prava, univ. dipl. pravnica
Okrajno sodišče v KranjuCIVILNO23.07.2010
Biserka
Zupanec
univ. dipl. pravnica
Okrajno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
CIVILNO
GOSPODARSKO
CIVILNO
02.03.2007
01.01.2011
01.01.2011
Sonja
Železnik
univ. dipl. prav., mag. znanosti
Okrožno sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Kopru
CIVILNO
DRUŽINSKO
17.09.2010
17.09.2010
Elizabeta
Žgajnar
dipl. univ. iur.
Okrajno sodišče v LjubljaniCIVILNO23.02.2007
Aljoša
Žorž
univ. dipl. pravnik
Okrajno sodišče v LjubljaniCIVILNO29.03.2007
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)