Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje


Kavrečič
Nevij
Ankaran - Ancarano
(031) 377 387
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
gradbeni inženir

Kern
Jože
Kranj
(041) 672 070
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Kern
Jure
Kranj
(041) 561 278
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
dipl.inženir gradbeništva

Klaneček
Ivan Stanislav
Maribor
(041) 655 417
GRADBENIŠTVO - Gradbena tehnologija
dipl.ing.str.

Klinar
Danilo
Žirovnica
(041) 818 772
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.inž.gradb.

Klokočovnik
Marko
Ljubljana
(031) 750 466
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
mag.prava in maneg.neprem.

Klugler
Barbara
Maribor
(031) 640 816
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.geod.-komun.inž.

Kocuvan
Andrej
Maribor
(041) 787 169
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.org.dela

Kogovšek Gilčvert
Nikolaja
Ljubljana
(031) 358 466
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
dipl.inž.grad.

Kolarič
Anton
Odranci
(041) 694 039
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Komar
Milan
Brestanica
(040) 333 752
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.arh.

Komerički
Jože
Loče
(041) 666 568
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Koritnik
Srečko
Dol pri Hrastniku
(041) 719 169
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inženir gradbeništva

Kos
Ivica
Limbuš
(02) 420 04 64
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Kos
Zdenka
Rogaška Slatina
(031) 330 863
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž.varstva pri delu

Kotnik
Marjan Stanislav
Celje
(041) 823 673
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Kovačević
Žarko
Novo mesto
(041) 650 424
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Kovačič
Andreja
Ljubljana
(041) 678 583
GRADBENIŠTVO - Geotehnika
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Projektiranje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.gradb.

Kovačič
Samo
Malečnik
(040) 323 505
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.oec.

Kozlevčar
Damjana
Šentjur

GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
gradbeni inženir

Krajcer
Vladimir
Maribor
(02) 462 5670
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
ing.gradb.

Krajnc
Stojan
Pesnica pri Mariboru
(041) 875 684
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.gradb.

Krajnc
Anton
Maribor
(041) 672 442
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Krajnc
Tatjana
Žalec
(041) 631 674
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Krajtner
Bojan
Maribor
(031) 322 954
GRADBENIŠTVO - Gradbena tehnologija
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva
univ.dipl.inž.gradb.

Kratnar
Janez
Ljubljana - Šmartno
(041) 667 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Križaj
Milan
Kočevje
(041) 766 441
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Krsnik
Ksenija
Hrastnik
(051) 665 833
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje

mag.
Kuhar
Zoran
Domžale
(031) 334 839
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
univ.dipl.inž.gradb.

Kumer
Joško
Škofja Loka
(041) 681 210
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.komunalni inženir

Laharnar
Karlo
Tolmin
(041) 573 723
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
gradb. inž.

Lalić
Sonja
Ljubljana
(031) 364 557
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
Pošto pošiljati na: Merharjeva ulica 10, 1310 Ribnica
univ.dipl.inž.gradb.

Lambić
Jovan
Ljubljana
(041) 636 361
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Lavrenčič
Damijan
Vipava
(031) 613 803
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.strojništva

Lavrenčič
Marko
Domžale
(041) 512 650
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Leben
Germana
Ljubljana
(041) 686 312
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
inženir gradbeništva

Lederer
Vlasta
Velenje
(041) 250 201
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Lednik
Franc
Žalec
(041) 397 226
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Lemut
Jožef
Tolmin
(040) 833 919
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
ing. gradb.

Lesjak
Ana
Miklavž pri Ormožu
(041) 479 211
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Leskošek
Milka
Žalec
(041) 759 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala


Leskovar
Marjan
Kisovec
(041) 730 173
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Lešnik
Zvonimir
Zgornja Polskava
(041) 712 068
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Lešnik
Štefan
Ptuj
(041) 723 945
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.

Lipovšek
Marija
Šempeter pri Gorici
(041) 788 220
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva
GRADBENIŠTVO - Tesarstvo in krovstvo
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje


Longar
Zlatko
Trebnje
(041) 644 144
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.
mag.
Lovšin
Jurij
Izola - Isola
(041) 786 624
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Ludvik
Vojko
Izola - Isola
(041) 376 340
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Lukačič
Igor
Ormož
(040) 802 667
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
gradbeni inženir

Lukmar
Jožef
Izlake
(041) 693 423
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)