Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.inž.gradb.

Ojo
Veselko
Koper - Capodistria
(041) 635 064
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.agr.

Okleščen
Darko
Novo mesto
(041) 961 707
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Omersa
Nikolaj
Kranj
(041) 356 168
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
ing.org.dela, dipl.ekon.

Onič
Milan
Maribor
(041) 656 270
MOTORNA VOZILA - Avtokleparska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtoličarska stroka
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
uni.dipl.ing.agronomije

Orel
Sebastijan
Sežana
(041) 343 756
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Vinogradništvo
univ.dipl.ing.gozd.

Orožim
Miran
Šempeter v Savinjski dolini
(041) 657 611
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
gradb. tehn., inž. tehn. varn.

Ostan
Cezar
Bovec
(041) 650 471
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
ing.metalurgije

Pahor
Peter
Nova Gorica
(041) 555 642
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
inž.gradb., dipl.org.dela

Pajnkihar
Boris
Spodnji Duplek
(041) 620 517
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.gozd.

Papler Lampe
Vida
Bled
(041) 657 124
GOZDARSTVO - Gozdovi
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča


Pavlica
Metod
Litija
(041) 614 427
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.grad.
mag.
Pavličič
Boris
Ljubljana - Šmartno
(031) 345 587
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.gozd.

Pavlin
Danijel
Jesenice na Dolenjskem
(031) 373 329
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Pavlović
Časlav
Slovenj Gradec
(041) 444 108
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
univ.dipl.inž.kmet.

Pečarič
Tone
Kranj
(041) 615 853
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Peljhan
Jožef
Žirovnica
(041) 578 541
MOTORNA VOZILA - Avtokleparska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtoličarska stroka
univ.dipl.ing.gradb.

Penca
Branko
Šentjernej
(051) 677 341
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
gradbeni inženir

Perme
Ludvik
Škofja Loka
(031) 669 570
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Pestar
Branko
Cerklje na Gorenjskem
(051) 413 094
OBRTNA DEJAVNOST - Stavbno steklarstvo
dipl.ing.stroj.

Pestotnik
Vinko
Ljubljana - Dobrunje
(041) 534 319
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
univ.dipl.inž.gozd.

Petrič
Uroš
Celje
(041) 657 609
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.geodezije, ing.gr.

Pintar
Franc
Nova Gorica
(041) 760 650
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GEODEZIJA - Geodezija splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradbeništva

Pintar
Rado
Kranj
(041) 605 957
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
univ.dipl.oec.

Pirc
Igor
Ljubljana
(041) 683 470
FILATELIJA - Filatelija splošno
univ.dipl.inž.arhitekture

Pivać
Salko
Sečovlje - Sicciole
(031) 615 402
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Planinšek
Špela
Ljubljana - Šmartno
(031) 670 138
OBRTNA DEJAVNOST - Očesna optika
univ.dipl.inž.gradb.

Plantan
Darja
Novo mesto
(041) 342 160
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Plazar
Franc
Koper - Capodistria
(041) 778 255
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.
mag.
Plesnik
Silvo
Loče
(041) 627 460
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ. dipl. inž. gozd.

Plut
Ivan
Novo mesto
(041) 657 492
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.agr. in profesor glasbe

Pobega
Damijan
Pobegi
(041) 328 580
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Podgornik
Helena
Selnica ob Dravi
(02) 671 9205
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
dipl.org.mang.

Podgoršek
Katarina
Ljubljana
(041) 640 821
OBRTNA DEJAVNOST - Fotografija
Kontaktni naslov: Polje pri Vodicah 26A, 1217 Vodice
kmet. inž.

Poglajen
Jože
Kapla
(041) 339 595
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
dipl.inž.gradbeništva

Poglajen
Jože
Litija
(031) 300 070
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gozd.

Poklar
Andreja
Šmarje
(041) 881 233
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Popović
Zdravko
Ljubljana
(041) 454 720
OBRTNA DEJAVNOST - Tahografi in tahografski zapisi
kmet. inž.

Poredoš
Jožef
Tišina
(041) 670 320
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno

mag.
Potočan
Igor
Ljubljana
(040) 335 000
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ing.gradb.

Potočnik
Frančišek
Murska Sobota
(041) 816 684
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.ing.gradb.
mag.
Povše
Žarko
Novo mesto
(041) 618 286
GRADBENIŠTVO - Gradbena tehnologija
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Tesarstvo in krovstvo
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
gradbeni inženir

Požar
Igor
Prestranek
(041) 630 575
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl. manager, ekonomist

Prajndl
Miroslav
Trnovska vas
(041) 629 479
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave


Pregelj
Marija
Koper - Capodistria
(05) 628 45 68
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.inž.zoot.

Preglau
Franc
Dravograd
(041) 475 472
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.inž.gozd.

Prelec
Frenk
Ilirska Bistrica
(041) 657 314
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Prešern
Milan
Maribor
(041) 722 025
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.inž.tehn.prometa

Primožič
Aleš
Koper - Capodistria
(041) 345 930
POMORSTVO - Plovila
univ.dipl.inž.gradb.
mag.
Prinčič
Mitja
Pesnica pri Mariboru
(040) 463 964
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ing.gradb.
mag.
Prokop
Branko
Vrhnika
(041) 696 502
GRADBENIŠTVO - Geotehnika
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)