Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.ekon., ing.str

Savski
Anton
Poljčane
(031) 635 899
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave


Sekereš
Bojan
Lendava - Lendva
(041) 616 376
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
univ.dipl.ing.el.

Sekolovnik
Jožef
Beltinci
(031) 365 301
ELEKTRO STROKA - Elektroenergetika
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika


Selan
Mojca
Kostel
(01) 894 22 63
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb

Selan
Andrej
Kostel
(041) 792 817
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
inž. gradb.

Senekovič
Miroslav
Maribor
(051) 318 270
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Sevšek
Janez
Šmarje pri Jelšah
(041) 612 073
OBRTNA DEJAVNOST - Krovstvo in kleparstvo
prom. inž.

Sirk
Zdravko
Portorož - Portorose
(041) 628 406
MOTORNA VOZILA - Avtomehanska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Gradbena mehanizacija


Skubic
Bojan
Ljubljana
(041) 617 417
OBRTNA DEJAVNOST - Krovstvo in kleparstvo
dipl.ing.fizike
doc.dr.
Slavinec
Mitja
Murska Sobota
(031) 320 992
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.inž.stroj.

Smolak
Simon
Slovenj Gradec
(051) 352 108
STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE - Stroji in naprave
univ.dipl.inž.živ.tehn.

Soban
Robert
Ajdovščina
(041) 324 898
ŽIVILA - Mesna industrija - transport in hlajenje
univ.dipl.ing.gradb.

Sodnik
Alan
Ljubljana
(041) 617 136
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.inž.gradb.

Sovrović
Marko
Hoče
(031) 300 589
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.oec.

Spevan
Jože
Celje
(041) 757 907
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Srednik
Rajko
Nova Gorica
(041) 634 180
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Starc
Marija
Trebnje
(041) 568 880
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž.gradb.

Stopar
Jože
Šenčur
(041) 802 545
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
KMETIJSTVO - Kmetijska in gradbena zemljišča
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.ing.str.

Stošicki
Slavko
Bled
(041) 620 022
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave


Strahovnik
Drago
Žalec
(041) 637 814
OBRTNA DEJAVNOST - Mizarstvo
OBRTNA DEJAVNOST - Modelno mizarstvo in sodarstvo
inženir tehnologije prometa

Strbad
Robert
Ljubljana
(031) 306 306
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
univ.dipl.inž.komunale

Stres
Marijan Andrej
Tolmin
(041) 692 298
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje

mag.
Strgar
Anton
Dob
(041) 339 737
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.kr.arh.

Strgar
Andrej
Ljubljana - Črnuče
(041) 728 164
KMETIJSTVO - Hortikultura
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Vrtnarstvo
dipl.ing.kmet.

Strgulec
Mateja
Kostanjevica na Krki
(07) 498 61 70
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
gradbeni inženir

Strmec
Bogomil
Novo mesto
(051) 677 221
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.kmet.

Sušek
Danica
Ptuj
(031) 373 314
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Šemrov
Andrej
Ljubljana
(040) 466 897
NUMIZMATIKA IN FALERISTIKA - Antika - srednji in novi vek ter moderno

dr.
Šerbelj
Ferdinand
Ljubljana
(041) 654 910
UMETNOST - Likovna umetnost
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja
univ.dipl.inž.gradb.

Šimenc Lah
Nives
Kranj
(040) 471 415
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gozd.

Šimic
Roman
Stopiče
(041) 657 544
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.gozd.
dr.
Šinko
Milan
Radomlje
(041) 826 263
GOZDARSTVO - Gozdovi
inž.stroj., dipl.oec., spec.za posl.

Škoflek
Danilo
Ljubljana
(041) 744 944
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
dipl.kmet.inž.živ.usm.

Škrk
Vojan
Štanjel
(041) 334 233
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.ing.gozd.

Škulj
Miran
Kočevje
(041) 657 389
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.inž.agr.

Šmajdek
Alenka
Novo mesto
(041) 275 558
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.str.

Šmajdek
Igor
Novo mesto
(041) 613 441
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
PROMET - Promet splošno
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
univ.dipl.inž.arh.
dr.
Šmid
Andrej
Maribor
(070) 996 641
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Šoš
Karel
Murska Sobota
(041) 671 011
OBRTNA DEJAVNOST - Avtomehanika
univ.dipl.inž.gozd.

Špacapan
Matija
Šempeter v Savinjski dolini
(041) 571 465
GOZDARSTVO - Lesna masa
univ.dipl.ing.gradb.

Špenger Benko
Milenka
Prevalje
(041) 747 401
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine

mag.
Štajdohar
Pavle
Brezovica pri Ljubljani
(041) 204 199
ELEKTRO STROKA - Elektronika
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika
ELEKTRO STROKA - Računalništvo
univ.dipl.ing.gradb.
mag.
Štendler
Andrej
Ljubljana - Črnuče
(041) 603 021
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.agr.

Šterbenc
Manja
Petrovče
(040) 290 581
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
dipl.ing.gradb.

Štern
Robert
Laško
(051) 390 891
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Štirn
Sašo
Domžale
(041) 838 833
OBRTNA DEJAVNOST - Strojne instalacije - klimatizacija in prezračevanje
univ.dipl.prav.

Štucin
Kristijan
Ljubljana
(031) 347 556
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.inž.gozd.

Štunf
Branko
Grobelno
(031) 768 639
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
mag.posl.ved.

Šturm
Jernej
Hrušica
(031) 626 841
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb., dr.teh. zn.
dr.
Šubic Kovač
Maruška
Ljubljana
(041) 256 916
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)