Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.inž.gozd.

Krajnc
Martin
Orehova vas
(041) 367 742
LOV - Lov splošno
organizator dela

Krajnc
Vladko
Spodnji Duplek
(041) 556 380
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
ing.gradb.

Krajnc
Stojan
Pesnica pri Mariboru
(041) 875 684
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.grad.

Krajtner
Bojan
Maribor
(031) 322 954
GRADBENIŠTVO - Gradbena tehnologija
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva

dr.
Kralj
Tomaž
Bohinjska Bistrica
(041) 743 080
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
univ.dipl.oec., ing.str.

Kralj
Franc
Orehova vas
(041) 881 271
PROMET - Promet letalski
univ.dipl. ing. stroj.

Kranjc
Franc
Globoko
(031) 319 106
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Hrup in vibracije
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Energetski delovni stroji


Kranjc
Rafael
Brestanica
(041) 737 065
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gozd.

Kranjc
Vladislav
Prebold
(041) 664 082
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Kranjec
Jure
Moravske Toplice
(041) 746 042
OBRTNA DEJAVNOST - Oblikovanje kovin
univ.dipl.inž.gradb.

Kratnar
Janez
Ljubljana - Šmartno
(041) 667 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.str.

Kremžar
Jure
Podnart
(041) 760 285
POMORSTVO - Plovila
ing. agron.

Kresnik
Miroslav
Zgornja Ložnica
(051) 396 103
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka


Križaj
Milan
Kočevje
(051) 356 750
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Krsnik
Ksenija
Hrastnik
(051) 665 833
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje


Kruder
Tatjana
Škofja vas
(031) 669 154
ŽIVILA - Mesna industrija - transport in hlajenje

mag.
Kuhar
Zoran
Domžale
(031) 334 839
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
dipl.inž.agronom. in hortik.

Kuhar
Štefan
Ljubljana - Šentvid
(051) 396 923
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Kumer
Joško
Škofja Loka
(041) 681 210
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Kunc
Avgust
Dravograd
(041) 657 683
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.str.
dr.
Kunc
Pavel
Ljubljana
(030) 365 962
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.ing.gozd.

Kuščer
Igor
Kojsko
(041) 657 069
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Lesna masa
univ.dipl.kom.inž.

Laharnar
Karlo
Tolmin
(041) 573 723
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.stroj.
mag.
Laković
Stanko
Kamnica
(040) 393 425
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
gradb. inž.

Lalić
Sonja
Ljubljana
(031) 364 557
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
Pošto pošiljati na: Merharjeva ulica 10, 1310 Ribnica


Landeker
Franc
Ljubljana - Dobrunje
(041) 623 108
OBRTNA DEJAVNOST - Cvetličarstvo


Lap
Bojan
Ljubljana - Črnuče
(041) 621 506
OBRTNA DEJAVNOST - Zidarstvo in železokrivstvo
kmet. inž.

Lavre
Viktor
Šentjur
(031) 814 584
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
KMETIJSTVO - Sadjarstvo
KMETIJSTVO - Vinogradništvo
KMETIJSTVO - Živinoreja
univ.dipl.ing.gradb.

Lavrenčič
Damijan
Vipava
(031) 613 803
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.strojništva

Lavrenčič
Marko
Domžale
(041) 512 650
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča

mag.
Lebar
Jože
Velenje
(041) 668 880
ELEKTRO STROKA - Elektro stroka splošno


Lebar
Boris
Ljutomer
(041) 677 122
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
univ.dipl.ing.grad.

Leben
Germana
Ljubljana
(041) 686 312
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
inženir gradbeništva

Lederer
Vlasta
Velenje
(041) 250 201
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Lednik
Franc
Žalec
(041) 397 226
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Lemut
Jožef
Tolmin
(040) 833 919
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.str.

Lenassi
Mitja
Ljubljana
(041) 791 820
STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE - Inštalacijska oprema in naprave
ing. gradb.

Lesjak
Ana
Miklavž pri Ormožu
(041) 479 211
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Leskošek
Milka
Žalec
(041) 759 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala


Leskovar
Marjan
Kisovec
(041) 730 173
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Lešek
Roman
Petrovče
(051) 374 689
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.ing.kmet.
mag.
Lešnik
Mojca
Ptujska gora
(041) 789 245
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Lešnik
Srečko
Sv. Trojica v Slov. goricah
(041) 703 670
OBRTNA DEJAVNOST - Strojna mehanika
ing.agr.

Lešnik
Miroslav
Slovenska Bistrica
(040) 211 500
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Lešnik
Zvonimir
Zgornja Polskava
(041) 712 068
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž. gradbeništva

Letonja
Vojko
Maribor
(041) 688 217
OBRTNA DEJAVNOST - Slikopleskarstvo in fasaderstvo
dipl.ing.gozd.

Levc
Anton
Slovenj Gradec
(041) 367 618
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dipl.inž.strojništva

Ličen
Bruno
Medvode
(041) 344 741
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
inž.lesarstva

Lipovec
Tomaž
Maribor
(041) 613 213
UPORABNA UMETNOST - Pohištvo
univ.dipl.inž.

Lipovšek
Marija
Šempeter pri Gorici
(041) 788 220
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva
GRADBENIŠTVO - Tesarstvo in krovstvo
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)