Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje


Kunc
Avgust
Dravograd
(041) 657 683
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.str.
dr.
Kunc
Pavel
Ljubljana
(030) 365 962
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.ing.gozd.

Kuščer
Igor
Kojsko
(041) 657 069
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Lesna masa
univ.dipl.inž.stroj.
mag.
Laković
Stanko
Kamnica
(040) 393 425
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
gradb. inž.

Lalić
Sonja
Ljubljana
(031) 364 557
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
Pošto pošiljati na: Merharjeva ulica 10, 1310 Ribnica


Landeker
Franc
Ljubljana - Dobrunje
(041) 623 108
OBRTNA DEJAVNOST - Cvetličarstvo


Lap
Bojan
Ljubljana - Črnuče
(041) 621 506
OBRTNA DEJAVNOST - Zidarstvo in železokrivstvo
kmet. inž.

Lavre
Viktor
Šentjur
(031) 814 584
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
KMETIJSTVO - Sadjarstvo
KMETIJSTVO - Vinogradništvo
KMETIJSTVO - Živinoreja
univ.dipl.ing.gradb.

Lavrenčič
Damijan
Vipava
(031) 613 803
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.strojništva

Lavrenčič
Marko
Domžale
(041) 512 650
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča

mag.
Lebar
Jože
Velenje
(041) 668 880
ELEKTRO STROKA - Elektro stroka splošno


Lebar
Boris
Ljutomer
(041) 677 122
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
univ.dipl.ing.grad.

Leben
Germana
Ljubljana
(041) 686 312
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
inženir gradbeništva

Lederer
Vlasta
Velenje
(041) 250 201
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Lednik
Franc
Žalec
(041) 397 226
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Lemut
Jožef
Tolmin
(040) 833 919
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.str.

Lenassi
Mitja
Ljubljana
(041) 791 820
STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE - Inštalacijska oprema in naprave
ing. gradb.

Lesjak
Ana
Miklavž pri Ormožu
(041) 479 211
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Leskošek
Milka
Žalec
(041) 759 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala


Leskovar
Marjan
Kisovec
(041) 730 173
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Lešek
Roman
Petrovče
(051) 374 689
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.ing.kmet.
mag.
Lešnik
Mojca
Ptujska Gora
(041) 789 245
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Lešnik
Srečko
Sv. Trojica v Slov. goricah
(041) 703 670
OBRTNA DEJAVNOST - Strojna mehanika
ing.agr.

Lešnik
Miroslav
Slovenska Bistrica
(040) 211 500
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Lešnik
Zvonimir
Zgornja Polskava
(041) 712 068
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ing.gozd.

Levc
Anton
Slovenj Gradec
(041) 367 618
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
dipl.inž.strojništva

Ličen
Bruno
Medvode
(041) 344 741
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
inž.lesarstva

Lipovec
Tomaž
Maribor
(041) 613 213
UPORABNA UMETNOST - Pohištvo
univ.dipl.inž.

Lipovšek
Marija
Šempeter pri Gorici
(041) 788 220
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva
GRADBENIŠTVO - Tesarstvo in krovstvo
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje


Lorenčič
Vladimir
Maribor
(041) 716 373
MOTORNA VOZILA - Avtokleparska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtoličarska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.ing.kmet.

Lovenjak
Jožef
Dobova
(041) 319 327
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.agr.

Lovrin
Miran
Dobrovnik - Dobronak
(041) 773 301
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.
mag.
Lovšin
Jurij
Izola - Isola
(051) 693 484
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
inženir agronomije

Lubi
Franc
Križevci pri Ljutomeru
(031) 335 885
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča


Ludvik
Vojko
Izola - Isola
(041) 376 340
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Lukačič
Igor
Ormož
(040) 802 667
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.inž.kmet.

Lukin
Sonja
Vipava
(041) 352 441
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
mag.poslov.ved

Luznik
Rebeka
Tolmin
(031) 667 308
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
gradbeni inženir

Lužar
Marjeta
Celje
(041) 692 910
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Lužnic
Ivan
Dravograd
(031) 812 487
OBRTNA DEJAVNOST - Avtomehanika
varnostni inženir

Majdič
Matjaž
Mengeš
(041) 661 983
OBRTNA DEJAVNOST - Slikopleskarstvo
univ.dipl.ing.agr.

Majer Babič
Mirjana
Škofije
(040) 854 490
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Sadjarstvo
KMETIJSTVO - Vrtnarstvo
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Hortikultura
Začasni naslov: Hrvatini 34C, 6280 Ankaran
dipl.ing.kmet.

Majer Cuk
Marja
Zreče
(031) 309 090
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Malek
Branko
Slovenj Gradec
(051) 320 982
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
gradb. inž.

Malnar
Ivan
Borovnica
(041) 632 276
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž.kmet.

Mankuč
Bojana
Pivka
(051) 664 474
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Maretič Debeljak
Karmen
Medvode
(031) 620 537
OBRTNA DEJAVNOST - Očesna optika
univ.dipl.inž.gradb. in univ.dipl.ekon.

Marinko
Marija
Ljubljana
(01) 427 4574
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ing.el.

Markan
Željko
Velenje
(041) 522 543
ELEKTRO STROKA - Elektroenergetika
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
dipl.inž.gradb.

Marko
Bojan
Limbuš
(031) 386 977
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)