Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.inž.grad.

Kos
Zdenka
Rogaška Slatina
(031) 330 863
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ekon.

Kosi
Milena
Ljubljana
(041) 639 770
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij


Kosi
Marijan
Višnja Gora
(041) 332 514
OBRTNA DEJAVNOST - Zlatarstvo
univ.dipl.ing.agr.

Košir
Janez
Ljubljana
(031) 582 047
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
kmetijski inženir, univ.dipl.ekon.
mag.
Kotnik
Silvo
Maribor
(041) 856 152
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.inž.

Kovač
Štefan
Beltinci
(041) 688 393
GOZDARSTVO - Gozdovi
univ.dipl.inž.gozdarstva

Kovač
Jože
Idrija
(041) 657 058
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Kovačević
Žarko
Studenec
(041) 650 424
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine

mag.
Kovačič
Albin
Sv. Trojica v Slov. goricah
(041) 609 440
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja
univ.dipl.inž.gradb.

Kovačič
Andreja
Ljubljana
(041) 678 583
GRADBENIŠTVO - Geotehnika
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Projektiranje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.gradb.

Kovačič
Samo
Malečnik
(040) 323 505
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
kmetijski inženir

Kovačič
Ivan
Dobova
(041) 776 627
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.stroj.

Koželj
Peter
Kamnik
(041) 676 024
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
gradbeni inženir

Krajcer
Vladimir
Maribor
(041) 610 809
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Krajnc
Anton
Maribor
(041) 672 442
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gozd.

Krajnc
Martin
Orehova vas
(041) 367 742
LOV - Lov splošno
ing.gradb.

Krajnc
Stojan
Pesnica pri Mariboru
(041) 875 684
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.grad.

Krajtner
Bojan
Maribor
(031) 322 954
GRADBENIŠTVO - Gradbena tehnologija
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva

dr.
Kralj
Tomaž
Bohinjska Bistrica
(041) 743 080
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
univ.dipl. ing. stroj.

Kranjc
Franc
Globoko
(031) 319 106
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Hrup in vibracije
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Energetski delovni stroji
univ.dipl.ing.gozd.

Kranjc
Vladislav
Prebold
(041) 664 082
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Kranjec
Jure
Moravske Toplice
(041) 746 042
OBRTNA DEJAVNOST - Oblikovanje kovin
univ.dipl.inž.gradb.

Kratnar
Janez
Ljubljana - Šmartno
(041) 667 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
ing. agron.

Kresnik
Miroslav
Zgornja Ložnica
(051) 396 103
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.inž.gradb.

Krsnik
Ksenija
Hrastnik
(051) 665 833
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje


Kruder
Tatjana
Škofja vas
(031) 669 154
ŽIVILA - Mesna industrija - transport in hlajenje

mag.
Kuhar
Zoran
Domžale
(031) 334 839
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
dipl.inž.agronom. in hortik.

Kuhar
Štefan
Ljubljana - Šentvid
(051) 396 923
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.

Kumer
Joško
Škofja Loka
(041) 681 210
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Kunc
Avgust
Dravograd
(041) 657 683
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.gozd.

Kuščer
Igor
Kojsko
(041) 657 069
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Lesna masa
univ.dipl.inž.stroj.
mag.
Laković
Stanko
Kamnica
(040) 393 425
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
gradb. inž.

Lalić
Sonja
Ljubljana
(031) 364 557
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
Pošto pošiljati na: Merharjeva ulica 10, 1310 Ribnica


Landeker
Franc
Ljubljana - Dobrunje
(041) 623 108
OBRTNA DEJAVNOST - Cvetličarstvo


Lap
Bojan
Ljubljana - Črnuče
(041) 621 506
OBRTNA DEJAVNOST - Zidarstvo in železokrivstvo
kmet. inž.

Lavre
Viktor
Šentjur
(031) 814 584
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
KMETIJSTVO - Sadjarstvo
KMETIJSTVO - Vinogradništvo
KMETIJSTVO - Živinoreja
univ.dipl.ing.gradb.

Lavrenčič
Damijan
Vipava
(031) 613 803
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

mag.
Lebar
Jože
Velenje
(041) 668 880
ELEKTRO STROKA - Elektro stroka splošno
univ.dipl.ing.grad.

Leben
Germana
Ljubljana
(041) 686 312
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
inženir gradbeništva

Lederer
Vlasta
Velenje
(041) 250 201
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Lednik
Franc
Žalec
(041) 397 226
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Lemut
Jožef
Tolmin
(040) 833 919
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.str.

Lenassi
Mitja
Ljubljana
(041) 791 820
STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE - Inštalacijska oprema in naprave
ing. gradb.

Lesjak
Ana
Miklavž pri Ormožu
(041) 479 211
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Leskošek
Milka
Žalec
(041) 759 832
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala


Leskovar
Marjan
Kisovec
(041) 730 173
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Lešek
Roman
Petrovče
(051) 374 689
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.ing.kmet.
mag.
Lešnik
Mojca
Ptujska Gora
(041) 789 245
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Lešnik
Srečko
Sv. Trojica v Slov. goricah
(041) 703 670
OBRTNA DEJAVNOST - Strojna mehanika
ing.agr.

Lešnik
Miroslav
Slovenska Bistrica
(040) 211 500
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)