Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje


Kavrečič
Nevij
Ankaran - Ancarano
(031) 377 387
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
kmetijski inženir

Kelhar
Ivan
Bizeljsko
(031) 564 007
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča


Kene
Boris
Radovljica
(041) 505 114
OBRTNA DEJAVNOST - Mizarstvo
OBRTNA DEJAVNOST - Stavbno mizarstvo in modelno mizarstvo
inženir kmetijstva

Kerec
Jasenka
Murska Sobota
(02) 522 13 34
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča


Kern
Jure
Kranj
(041) 561 278
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti

dr.
Kežmah
Boštjan
Maribor
(041) 920 600
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Informatika
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Programska oprema
inž. strojn., univ.dip.org.

Kirinčič
Harison
Dobrova
(041) 394 700
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
dipl.upravni organizator

Klančnik
Ivan
Slovenj Gradec
(031) 322 854
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
dipl.inženir gradbeništva

Klaneček
Ivan Stanislav
Maribor
(041) 655 417
GRADBENIŠTVO - Gradbena tehnologija
univ.dipl.inž.strojništva

Klenovšek
Ivan
Brezovica pri Ljubljani
(051) 274 545
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave


Klevišar
Zdravko
Škocjan
(041) 616 151
OBRTNA DEJAVNOST - Avtoelektrika
dipl.ing.str.

Klinar
Danilo
Žirovnica
(041) 818 772
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.inž.gradb.

Klokočovnik
Marko
Ljubljana
(031) 750 466
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
mag.prava in maneg.neprem.

Klugler
Barbara
Maribor
(031) 640 816
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Kocet
Simona
Lendava - Lendva
(070) 834 983
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti


Kocuvan
Slavko
Murska Sobota
(041) 922 690
OBRTNA DEJAVNOST - Polaganje keramičnih oblog
univ.dipl.geod.-komun.inž.

Kocuvan
Andrej
Maribor
(041) 787 169
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.agr.

Kočevar
Milka
Kočevje
(040) 151 692
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.ing.kmet.

Kofol Kavčič
Marija
Črni vrh nad Idrijo
(051) 413 059
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.org.dela

Kogovšek Gilčvert
Nikolaja
Ljubljana
(031) 358 466
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.str.

Kolar
Stanislav
Maribor
(041) 705 196
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
dipl.inž.grad.

Kolarič
Anton
Odranci
(041) 694 039
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Komar
Milan
Brestanica
(040) 333 752
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.arh.

Komerički
Jože
Loče
(041) 666 568
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.kmet.
mag.
Konečnik Kotnik
Katjuša
Mislinja
(041) 781 692
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing. strojništva
dr.
Kopač
Janez
Domžale
(041) 694 535
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
univ.dipl.ing.agr.

Koren
Štefan
Pernica
(031) 491 893
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
KMETIJSTVO - Kmetijska tehnika in mehanizacija
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo

mag.
Koren Božiček
Milena
Mozirje
(031) 382 286
UMETNOST - Likovna dela
univ.dipl.inž.gradb.

Koritnik
Srečko
Dol pri Hrastniku
(041) 719 169
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.grad.

Kos
Zdenka
Rogaška Slatina
(031) 330 863
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ekon.

Kosi
Milena
Ljubljana
(041) 639 770
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij


Kosi
Marijan
Višnja Gora
(041) 332 514
OBRTNA DEJAVNOST - Zlatarstvo
univ.dipl.ing.agr.

Košir
Janez
Ljubljana
(031) 582 047
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča


Kotnik
Fortunat
Cerknica
(041) 648 943
GOZDARSTVO - Gozdovi
kmetijski inženir, univ.dipl.ekon.
mag.
Kotnik
Silvo
Maribor
(041) 856 152
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.inž.

Kovač
Štefan
Beltinci
(041) 688 393
GOZDARSTVO - Gozdovi
univ.dipl.inž.gozdarstva

Kovač
Jože
Idrija
(041) 657 058
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Kovačević
Žarko
Studenec
(041) 650 424
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine

mag.
Kovačič
Albin
Sv. Trojica v Slov. goricah
(041) 609 440
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja
univ.dipl.inž.gradb.

Kovačič
Andreja
Ljubljana
(041) 678 583
GRADBENIŠTVO - Geotehnika
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Projektiranje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.gradb.

Kovačič
Samo
Malečnik
(040) 323 505
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
kmetijski inženir

Kovačič
Ivan
Dobova
(041) 776 627
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
inženir gozdarstva

Kovačič
Marko
Tolmin
(041) 657 032
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.oec.

Kozlevčar
Damjana
Šentjur

GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.stroj.

Koželj
Peter
Kamnik
(041) 676 024
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
gradbeni inženir

Krajcer
Vladimir
Maribor
(041) 610 809
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.gozd.
dr.
Krajčič
Darij
Mozirje
(051) 306 196
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
Pošto pošiljati na: Podrožnik 3, 3330 Mozirje.
univ.dipl.ing.str.

Krajnc
Ludvik
Vransko
(051) 302 417
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
univ.dipl.inž.gradb.

Krajnc
Anton
Maribor
(041) 672 442
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Krajnc
Tatjana
Žalec
(041) 631 674
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)