Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.inž.agr.

Ivanušič
Marica
Vinica
(041) 691 890
KMETIJSTVO - Vrednotenje kmetijskih zemljišč
univ.dipl.inž.gradb.

Izlakar
Samo
Ptuj
(041) 915 364
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
dipl.inž.strojništva

Jager
Bojan
Ljubljana
(031) 300 700
MOTORNA VOZILA - Avtokleparska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtoličarska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtomehanska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
MOTORNA VOZILA - Gradbena mehanizacija
dipl.inž.gradb.

Jakhel
Miran
Krško
(040) 261 291
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala
inženir gradbeništva

Jaki
Eva
Maribor
(070) 635 358
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Jakin
Stojan
Vrhnika
(041) 628 378
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gozd.

Jakša
Jošt
Cerklje na Gorenjskem
(041) 695 541
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
GOZDARSTVO - Gozdovi
univ.dipl.ing.gozd.

Janež
Marko
Tolmin
(041) 789 273
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
GOZDARSTVO - Lesna masa


Jankovec
Branislav
Zagradec
(070) 780 441
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
Pošto pošiljati na: Gotovlje 77, 3310 Žalec


Jarc
Tomaž
Domžale
(040) 795 795
OBRTNA DEJAVNOST - Usnjena galanterija


Jelenc
Franc
Železniki
(041) 756 959
OBRTNA DEJAVNOST - Strojne instalacije


Jerebič
Janez
Ljubljana - Črnuče
(041) 718 790
OBRTNA DEJAVNOST - Avtokleparstvo
dipl.inž.kmet.

Jeušnik
Robert
Vojnik
(031) 814 583
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ. dipl. ing. kemijske tehnologije

Jezernik
Zvonko
Braslovče
(041) 649 234
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.ing.str.

Jordan
Andrej
Ljubljana - Črnuče
(041) 739 369
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
univ.dipl.ing.str.

Jug
Roman
Žalec
(031) 890 273
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
STROJI IN OPREMA - Zavarovalniške škode na strojih - opremi in vozilih
univ.dipl.ing.gozd.

Jurko
Bojan
Celje
(041) 673 307
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno

mag.
Kacjan
Tihomir
Rače
(041) 653 926
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka


Kač
Emil
Vremski Britof
(041) 379 110
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Kajzer
Marko
Medvode
(041) 617 443
OBRTNA DEJAVNOST - Mizarstvo
univ.dipl.inž.arh.

Kajzer
Jasmina
Ljubljana
(040) 480 313
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.str. in dipl.ekon.

Kambič
Ivan
Črnomelj
(041) 545 282
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Starodobna cestna vozila
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih

mag.
Kavalar
Lidija
Maribor
(041) 742 370
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Kavčič
Anton
Kozina
(040) 199 801
OBRTNA DEJAVNOST - Strojne instalacije


Kavrečič
Nevij
Ankaran - Ancarano
(031) 377 387
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
kmetijski inženir

Kelhar
Ivan
Bizeljsko
(031) 564 007
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča


Kern
Jure
Kranj
(041) 561 278
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti

dr.
Kežmah
Boštjan
Maribor
(041) 920 600
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Informatika
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Programska oprema
inž. strojn., univ.dip.org.

Kirinčič
Harison
Dobrova
(041) 394 700
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.inž.strojništva

Klenovšek
Ivan
Brezovica pri Ljubljani
(051) 274 545
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave


Klevišar
Zdravko
Škocjan
(041) 616 151
OBRTNA DEJAVNOST - Avtoelektrika
dipl.ing.str.

Klinar
Danilo
Žirovnica
(041) 818 772
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.inž.gradb.

Klokočovnik
Marko
Izola - Isola
(031) 750 466
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
mag.prava in maneg.neprem.

Klugler
Barbara
Maribor
(031) 640 816
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Kocet
Simona
Lendava - Lendva
(070) 834 983
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Kocuvan
Slavko
Murska Sobota
(041) 922 690
OBRTNA DEJAVNOST - Polaganje keramičnih oblog
univ.dipl.geod.-komun.inž.

Kocuvan
Andrej
Maribor
(041) 787 169
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.agr.

Kočevar
Milka
Kočevje
(040) 151 692
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.ing.kmet.

Kofol Kavčič
Marija
Črni Vrh nad Idrijo
(051) 413 059
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.org.dela

Kogovšek Gilčvert
Nikolaja
Ljubljana
(031) 358 466
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.str.

Kolar
Stanislav
Maribor
(041) 705 196
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
Pošto pošiljati na: PART inženiring d.o.o.., Jezdarska ulica 4, 2000 Maribor
univ.dipl.inž.gozd.

Kolar
Peter
Ptuj
(041) 837 440
GOZDARSTVO - Gozdna zemljišča
dipl.inž.grad.

Kolarič
Anton
Odranci
(041) 694 039
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Komar
Milan
Brestanica
(040) 333 752
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.arh.

Komerički
Jože
Loče
(041) 666 568
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.kmet.
mag.
Konečnik Kotnik
Katjuša
Mislinja
(041) 781 692
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing. strojništva
dr.
Kopač
Janez
Domžale
(041) 694 535
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
univ.dipl.ing.agr.

Koren
Štefan
Pernica
(031) 491 893
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
KMETIJSTVO - Kmetijska tehnika in mehanizacija
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo

mag.
Koren Božiček
Milena
Mozirje
(031) 382 286
UMETNOST - Likovna dela
univ.dipl.inž.gradb.

Koritnik
Srečko
Dol pri Hrastniku
(041) 719 169
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)