Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.inž.gradb.

Brodnjak
Anton
Kamnica
(041) 625 430
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
dipl.ing.gradb.

Brunčič
Janez
Gornja Radgona
(041) 346 655
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
STROJI IN OPREMA - Hotelska in gostinska oprema
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Brunec
Zdenko
Murska Sobota
(041) 890 246
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.el.

Bučar
Milan
Ljubljana
(031) 322 540
ELEKTRO STROKA - Elektro stroka splošno
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
ELEKTRO STROKA - Elektroenergetika
STROJI IN OPREMA - Inštalacijska oprema in naprave
ing.gradb., univ.dipl.oec.

Bukovec
Franc
Slovenska Bistrica
(041) 293 539
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Bulovec
Miran
Kranj
(041) 673 007
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ing.gradb.
mag.
Bunderla
Slavko
Maribor
(041) 662 813
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
dipl.inž.gradb.

Cafnik
David
Maribor
(051) 386 764
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
dipl.ing.tekst. teh.

Cankar
Vida
Žiri
(041) 211 351
TEKSTIL - USNJARSTVO - Tekstilna tehnologija
univ.dipl.gosp.inž.grad.

Cehtl
Andrej
Maribor
(041) 349 630
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Celič
Dragica
Ljubljana
(031) 226 986
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
univ.dipl.ing.gozd.
mag.
Cenčič
Ljuban
Ptuj
(041) 657 791
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Cifrek
Fabijan
Maribor
(040) 613 051
OBRTNA DEJAVNOST - Mizarstvo
univ.dipl.ing.kmet.

Cilenšek
Stanka
Stara Cerkev
(031) 761 883
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
univ.dipl.inž.str.

Cirar
Matjaž
Izlake
(041) 534 295
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
ZAVAROVALNIŠTVO - Zavarovalniške škode na strojih - opremi in vozilih ter železniških prometnih sredstvih
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
univ.dipl.ing.gozd.

Cojzer
Izidor
Kamnica
(041) 657 795
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Colarič Pritekelj
Helena
Škofja vas
(051) 266 765
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
gradbeni inženir

Colja
Uroš
Komen
(05) 766 70 44
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Cuderman
Jože
Preddvor
(031) 275 651
OBRTNA DEJAVNOST - Tahografi in tahografski zapisi
inž.grad., dipl.oec.

Čačilo
Milan
Maribor
(040) 820 797
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž. grad.

Čadež
Emil
Dobrovo v Brdih
(051) 687 397
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno

izr.prof.dr.
Čaleta
Denis
Škofljica
(031) 358 502
VAROVANJE - Varovanje tajnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti
univ.dipl.inž.gradb.

Čarni
Tibor
Murska Sobota
(031) 246 976
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča

mag.
Časar
Črtomir
Domžale
(040) 519 202
EKONOMIJA - Vrednotenje podjetij
mag. prava in manag. neprem., dipl. inž. gradb.

Čebular
Urška
Ljubljana
(041) 764 500
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča

dr.
Čeh
Marjan
Ljubljana
(031) 287 711
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
ing.gradb.

Čepon
Drago
Ljubljana
(041) 766 439
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Zaključna dela
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.geod.

Černe
Andrej
Blejska Dobrava
(041) 358 026
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetije
univ.dipl..inž.agr., univ.dipl..ekon.

Černe
Marko
Destrnik
(041) 769 348
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.ing.agronomije

Černe Cizerl
Milenka
Destrnik
(051) 644 634
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
inženir gradbeništva

Črešnik
Marko
Radlje ob Dravi
(041) 712 915
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.kmet.

Daković
Miran
Maribor
(040) 204 190
LOV - Škode od divjadi
dipl.oec., ing.gr.
mag.
Damjan Bele
Vera
Maribor
(040) 135 464
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.gozd.

Debenak
Dušan
Šentjur
(031) 550 118
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
gradbeni inženir

Devjak
Ivan
Kočevje
(041) 698 728
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Deželan
Jože
Škocjan
(041) 650 285
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Gradbena mehanizacija
univ.dipl.inž.kmet.

Dežman Nemec
Sonja
Slovenska Bistrica
(041) 751 903
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Dobravec
Franc
Litija
(041) 690 606
OBRTNA DEJAVNOST - Dimnikarstvo
univ.dipl.inž.gradbeništva
dr.
Dolenc
Branko
Radovljica
(04) 531 2111
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.agr.

Dolinšek
Vladimir
Selnica ob Dravi
(040) 553 399
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.grad.

Dovžan
Janez
Mojstrana
(041) 627 376
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.ekon.
mag.
Drame
Marjanca
Ljubljana
(040) 361 221
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
dipl.inž.kmet.polj.usmer.

Drčar Matko
Valenka
Braslovče
(041) 631 677
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno


Dremelj
Anton
Ljubljana
(041) 615 362
OBRTNA DEJAVNOST - Čevljarstvo

doc.dr.
Drev
Darko
Celje
(041) 717 602
EKOLOGIJA - Ekologija splošno
KEMIJA - Kemijska tehnologija


Drevenšek
Bojan
Portorož - Portorose
(041) 620 300
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.gradb.

Drobež
Igor
Slovenska Bistrica
(041) 663 474
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva
univ.dipl.ing.arh.

Drobnič
Irena
Ljubljana
(041) 758 175
ŠPORT - Športni konji
univ.dipl.ing.urejanja krajine

Eber
Aleš
Ljubljana
(031) 811 470
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
Pošto pošiljati v pisarno: Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana
dipl.inž.gradb.

Erzetič
Radivoj
Nova Gorica
(040) 709 562
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)