Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje
univ.dipl.inž.stroj.

Smolak
Simon
Slovenj Gradec
(051) 352 108
STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE - Stroji in naprave
univ.dipl.inž.živ.tehn.

Soban
Robert
Ajdovščina
(041) 324 898
ŽIVILA - Mesna industrija - transport in hlajenje
univ.dipl.ing.gradb.

Sodnik
Alan
Ljubljana
(041) 617 136
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Somrak
Niko
Leskovec pri Krškem
(041) 626 507
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.inž.gradb.

Sovrović
Marko
Hoče
(031) 300 589
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.oec.

Spevan
Jože
Celje
(041) 757 907
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Srednik
Rajko
Nova Gorica
(041) 634 180
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Starc
Marija
Trebnje
(041) 568 880
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž.gradb.

Stopar
Jože
Šenčur
(041) 802 545
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
KMETIJSTVO - Kmetijska in gradbena zemljišča
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.ing.str.

Stošicki
Slavko
Bled
(041) 620 022
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Analize - raziskave - izvedeniška mnenja
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave


Strahovnik
Drago
Žalec
(041) 637 814
OBRTNA DEJAVNOST - Mizarstvo
OBRTNA DEJAVNOST - Modelno mizarstvo in sodarstvo
kmetijski inženir

Strašek
Edvard
Šmarje pri Jelšah
(041) 750 157
KMETIJSTVO - Agro in hidromelioracije
KMETIJSTVO - Kmetijska proizvodnja
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Poljedeljstvo
inženir tehnologije prometa

Strbad
Robert
Ljubljana
(031) 306 306
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
univ.dipl.inž.komunale

Stres
Marijan Andrej
Tolmin
(041) 692 298
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje

mag.
Strgar
Anton
Dob
(041) 339 737
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.kr.arh.

Strgar
Andrej
Ljubljana - Črnuče
(041) 728 164
KMETIJSTVO - Hortikultura
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Vrtnarstvo
dipl.ing.kmet.

Strgulec
Mateja
Kostanjevica na Krki
(07) 498 61 70
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
gradbeni inženir

Strmec
Bogomil
Novo mesto
(051) 677 221
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.kmetijstva
mag.
Strniša
Tanja
Dolenjske Toplice
(07) 306 5847
KMETIJSTVO - Kmetije
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Sadjarstvo
univ.dipl.inž.kmet.

Sušek
Danica
Ptuj
(031) 373 314
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Svoljšak
Venčeslav
Velenje
(041) 643 674
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž.gradb.

Šeme
Jože
Grosuplje
(041) 775 826
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Šemrov
Andrej
Ljubljana
(040) 466 897
NUMIZMATIKA IN FALERISTIKA - Antika - srednji in novi vek ter moderno

dr.
Šerbelj
Ferdinand
Ljubljana
(041) 654 910
UMETNOST - Likovna umetnost
UMETNOST - Likovna umetnost 20. stoletja
univ.dipl.inž.gradb.

Šimenc Lah
Nives
Kranj
(040) 471 415
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gozd.

Šimic
Roman
Stopiče
(041) 657 544
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.gozd.
dr.
Šinko
Milan
Radomlje
(041) 826 263
GOZDARSTVO - Gozdovi
inž.stroj., dipl.oec., spec.za posl.

Škoflek
Danilo
Ljubljana
(041) 744 944
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
dipl.kmet.inž.živ.usm.

Škrk
Vojan
Štanjel
(041) 334 233
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
univ.dipl.ing.gozd.

Škulj
Miran
Kočevje
(041) 657 389
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
univ.dipl.ing.str.

Šmajdek
Igor
Novo mesto
(041) 613 441
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
PROMET - Promet splošno
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
univ.dipl.inž.agr.

Šmajdek
Alenka
Novo mesto
(041) 275 558
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.inž.arh.
dr.
Šmid
Andrej
Maribor
(070) 996 641
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča


Šoš
Karel
Murska Sobota
(041) 671 011
OBRTNA DEJAVNOST - Avtomehanika
univ.dipl.ing.gradb.

Špenger Benko
Milenka
Prevalje
(041) 747 401
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine

mag.
Štajdohar
Pavle
Brezovica pri Ljubljani
(041) 204 199
ELEKTRO STROKA - Elektronika
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika
ELEKTRO STROKA - Računalništvo
univ.dipl.ing.gradb.
mag.
Štendler
Andrej
Ljubljana - Črnuče
(041) 603 021
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.agr.

Šterbenc
Manja
Petrovče
(040) 290 581
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
dipl.ing.gradb.

Štern
Robert
Laško
(051) 390 891
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Štirn
Sašo
Domžale
(041) 838 833
OBRTNA DEJAVNOST - Strojne instalacije - klimatizacija in prezračevanje
univ.dipl.prav.

Štucin
Kristijan
Ljubljana
(031) 347 556
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
mag.posl.ved.

Šturm
Jernej
Hrušica
(031) 626 841
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb., dr.teh. zn.
dr.
Šubic Kovač
Maruška
Ljubljana
(041) 256 916
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Šuligoj
Aldo
Nova Gorica
(041) 748 573
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje


Šuman
Janko
Gorišnica
(031) 422 066
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
dipl.gradb.ing.

Šumanski
Dragiša
Koper - Capodistria
(041) 476 041
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
univ.dipl.inž.gradb.

Šupek
Simona
Ljubljana
(031) 344 486
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Tacer
Zlatko
Podvelka
(031) 847 242
OBRTNA DEJAVNOST - Avtomehanika
univ.dipl.inž.gradb.

Tajnik
Venčeslav
Velenje
(040) 228 652
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.ing.fizike

Tajnik
Franc
Velenje
(041) 358 847
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)