Imenik sodnih cenilcev

 Strokovni naziv Znanstveni naziv Priimek Ime Mesto Telefon Področje - Podpodročje


Prus
Andrej
Novo mesto
(041) 645 840
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.inž.gradb.
dr.
Pšunder
Igor
Maribor
(041) 327 262
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Pustovrh
Miroslav
Kranj
(041) 358 779
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča

doc.dr.
Pušavec
Franci
Tržič
(031) 747 623
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.inž.gozd.

Race
Milan
Sežana
(041) 789 274
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
inženir strojništva

Rački
Jože
Kočevje
(051) 639 266
STROJI IN OPREMA - Stroji in oprema splošno
MOTORNA VOZILA - Cenitve škod na vozilih
univ. dipl. inž. stroj.

Radelj
Metod
Grosuplje
(041) 570 815
MOTORNA VOZILA - Gradbena mehanizacija
MOTORNA VOZILA - Vozila
univ.dipl.ing.gozd.

Rainer
Niko
Cerklje ob Krki
(041) 695 542
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno


Raišp
Peter
Maribor
(041) 619 823
OBRTNA DEJAVNOST - Avtokleparstvo in avtoličarstvo
gradbeni inženir

Rajković
Boris
Ljubljana
(041) 637 865
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje

dr.
Rak Cizej
Magda
Braslovče
(031) 280 333
KMETIJSTVO - Hmeljarstvo
KMETIJSTVO - Kmetijska zemljišča
dipl.inž.elekt.

Ramadani
Jetmir
Ljubljana
(031) 688 810
VAROVANJE - Fizično in tehnično varovanje


Ramšak
Anemari
Bresternica
(041) 619 937
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
KMETIJSTVO - Varstvo rastlin
univ.dipl.inž.gradb.

Ramšak
Ivan
Celje
(041) 627 195
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
dipl.ing.gradb.

Rataj
Marija
Šentjur
(041) 654 036
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.gozd.

Rebec
Egon
Sežana
(051) 344 880
GOZDARSTVO - Gozdarstvo splošno
gradbeni inženir

Regent
Tomislav
Maribor
(041) 654 025
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Komunala
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Vodno gospodarstvo
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.inž.gradb.

Rep
Boris
Sežana
(041) 651 213
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Repinc
Franc
Velenje
(041) 321 663
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Rezar
Božidar
Ljubečna
(031) 685 457
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
gradbeni inženir

Rigler
Anton
Šmarje - Sap
(01) 780 4094
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Vodno gospodarstvo
univ.dipl.ing.gr.

Rigler
Uroš
Cerklje na Gorenjskem
(041) 382 790
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.gradb.

Rijavec
Nataša
Komen
(041) 977 648
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
spec.ekonom., inž. strojništva

Romih
Mirko
Grosuplje
(041) 382 094
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
univ.dipl.inž.strojništva

Rostohar
Marjan
Krško
(041) 443 808
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.inž.gradb.

Rostohar
Vladimir
Krško
(041) 692 609
GRADBENIŠTVO - Gradbeni objekti
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Rozina
Joško
Zagorje ob Savi
(041) 619 482
OBRTNA DEJAVNOST - Elektroinštalaterstvo - računalniške inštalacije
univ.dipl.inž.gradb.

Rozman
Sebastjan
Ankaran - Ancarano
(051) 326 321
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
univ.dipl.ing.gradb.

Rus
Milan
Kranj
(051) 362 608
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.inž.zootehnike

Rus
Janez
Ribnica
(031) 685 371
KMETIJSTVO - Kmetijstvo splošno
univ.dipl.ing.gradb..

Rus
Janez
Kranjska Gora
(031) 610 765
GRADBENIŠTVO - Nizke gradnje
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
dipl.ing.str.

Rusjan
Srečko
Dobrovo v Brdih
(040) 424 578
STROJI IN OPREMA - Procesna tehnološka oprema in naprave
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
univ.dipl.inž.gradb.

Saje Lukšič
Marjetka
Novo mesto
(031) 763 945
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž.gradb., univ.dipl.ekon.

Salobir
Izidor
Celje
(051) 357 669
GRADBENIŠTVO - Visoke gradnje
univ.dipl.inž.rud. in geot., eur.ing.
doc.dr.
Salobir
Boris
Velenje
(031) 620 339
RUDARSTVO - Rudarski stroji in naprave
univ.dipl.ekon., ing.str

Savski
Anton
Poljčane
(031) 635 899
STROJI IN OPREMA - Kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave
STROJI IN OPREMA - Transportna oprema in naprave


Sekereš
Bojan
Lendava - Lendva
(041) 616 376
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine
GRADBENIŠTVO - Stavbna zemljišča
GRADBENIŠTVO - Operativa in projektiranje
univ.dipl.ing.el.

Sekolovnik
Jožef
Beltinci
(031) 365 301
ELEKTRO STROKA - Elektroenergetika
STROJI IN OPREMA - Energetska oprema in naprave
ELEKTRO STROKA - Elektrotehnika
univ.dipl.inž.gradb

Selan
Andrej
Kostel
(041) 792 817
GRADBENIŠTVO - Nepremičnine


Selan
Mojca
Kostel
(01) 894 22 63
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
inž. gradb.

Senekovič
Miroslav
Maribor
(051) 318 270
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno


Sep
Ivan
Lendava - Lendva
(041) 850 374
OBRTNA DEJAVNOST - Avtoelektrika


Sevšek
Janez
Šmarje pri Jelšah
(041) 612 073
OBRTNA DEJAVNOST - Krovstvo in kleparstvo
prom. inž.

Sirk
Zdravko
Portorož - Portorose
(041) 628 406
MOTORNA VOZILA - Avtomehanska stroka
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
MOTORNA VOZILA - Gradbena mehanizacija


Skubic
Bojan
Ljubljana
(041) 617 417
OBRTNA DEJAVNOST - Krovstvo in kleparstvo
gradbeni inženir

Skuk
Klavdijo
Vremski Britof
(041) 629 625
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
dipl.ing.fizike
doc.dr.
Slavinec
Mitja
Murska Sobota
(031) 320 992
MOTORNA VOZILA - Avtomobilska stroka
univ.dipl.inž.stroj.

Smolak
Simon
Slovenj Gradec
(051) 352 108
STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE - Stroji in naprave
univ.dipl.inž.živ.tehn.

Soban
Robert
Ajdovščina
(041) 324 898
ŽIVILA - Mesna industrija - transport in hlajenje
univ.dipl.ing.gradb.

Sodnik
Alan
Ljubljana
(041) 617 136
GRADBENIŠTVO - Gradbeništvo splošno
© Ministrstvo za pravosodje. Vse pravice pridržane. (v1.0rc3)